Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Flisiak, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kgbg


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909436

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Analiza stateczności obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Kanał Strumień
2
 • Analiza stateczności skarp i zboczy w świetle obliczeń analitycznych i numerycznych
3
 • Analiza stateczności skarp i zboczy z zastosowaniem zmodyfikowanej metody redukcji wytrzymałości na ścinanie
4
 • Analiza stateczności ścianki szczelnej z zastosowaniem metody różnic skończonych
5
 • Analiza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych
6
 • Analiza warunków stateczności nasypu autostrady A-4 między węzłami „Wirek” – „Batorego”
7
 • Analiza warunków stateczności wału oporowego składowiska odpadów komunalnych oraz propozycje jego stabilizacji
8
 • Analiza warunków stateczności wybranych komór KS „Wieliczka” na podstawie przestrzennych obliczeń numerycznych
9
 • Analiza wpływu słabej warstwy na stateczność skarp
10
 • Analysis of stability conditions of the selected caverns in the salt mine “Wieliczka” basing on 3D numerical calculations
11
 • Aspekty ekonomiczne i techniczne wpływu sposobu likwidacji wyrobisk korytarzowych i komorowych na deformacje powierzchni
12
 • Badania i ocena warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych podłoża projektowanego wewnętrznego zwałowiska północnego w KWB Turów
13
 • Badania i ocena warunków geotechnicznych i stateczności zbocza wschodniego zwałowiska zewnętrznego w zakresie objętym planem ruchu na lata 2001–2003
14
 • Błędy w projektowaniu, a nie tylko eksploatacja górnicza przyczyną uszkodzenia autostrady
15
 • Complex geology slope stability analysis by shear strength reduction
16
 • Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie
17
 • Metodyczne założenia rejestracji i inwentaryzacji zagrożeń geodynamicznych wywołanych eksploatacją górniczą
18
 • Modelowanie oddziaływania odkrywkowej eksploatacji w kopalni „Bełchatów” na wysad solny Dębiny
19
 • Możliwości korelacji metody redukcji wytrzymałości na ścinanie z pomiarami przemieszczeń dla wybranych skarp i zboczy
20
 • Możliwości numerycznego modelowania filarowo-komorowego systemu eksploatacji
21
 • Numeryczna analiza przyczyn uszkodzeń ławy fundamentowej kościoła w Marklowicach
22
 • Numeryczne metody analizy stateczności skarp i zboczy
23
 • Numeryczne modelowanie filarowo-komorowego systemu eksploatacji
24
 • Ocena możliwości częściowego naruszania filarów ochronnych szybów na podstawie obliczeń numerycznych stanu naprężenia w otoczeniu rury szybowej
25
 • Ocena wpływu zespołu komór pozostałych po eksploatacji otworowej soli na stan filara bezpieczeństwa między kopalniami