Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Flisiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909436

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Analiza stateczności obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Kanał Strumień
2
 • Analiza stateczności skarp i zboczy z zastosowaniem zmodyfikowanej metody redukcji wytrzymałości na ścinanie
3
 • Analiza stateczności ścianki szczelnej z zastosowaniem metody różnic skończonych
4
 • Analiza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych
5
 • Analiza warunków stateczności nasypu autostrady A-4 między węzłami „Wirek” – „Batorego”
6
 • Analiza warunków stateczności wału oporowego składowiska odpadów komunalnych oraz propozycje jego stabilizacji
7
 • Analiza warunków stateczności wybranych komór KS „Wieliczka” na podstawie przestrzennych obliczeń numerycznych
8
 • Analiza wpływu słabej warstwy na stateczność skarp
9
 • Analysis of stability conditions of the selected caverns in the salt mine “Wieliczka” basing on 3D numerical calculations
10
 • Badania i ocena warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych podłoża projektowanego wewnętrznego zwałowiska północnego w KWB Turów
11
 • Badania i ocena warunków geotechnicznych i stateczności zbocza wschodniego zwałowiska zewnętrznego w zakresie objętym planem ruchu na lata 2001–2003
12
 • Błędy w projektowaniu, a nie tylko eksploatacja górnicza przyczyną uszkodzenia autostrady
13
 • Complex geology slope stability analysis by shear strength reduction
14
 • Metodyczne założenia rejestracji i inwentaryzacji zagrożeń geodynamicznych wywołanych eksploatacją górniczą
15
 • Modelowanie oddziaływania odkrywkowej eksploatacji w kopalni „Bełchatów” na wysad solny Dębiny
16
 • Możliwości korelacji metody redukcji wytrzymałości na ścinanie z pomiarami przemieszczeń dla wybranych skarp i zboczy
17
 • Numeryczna analiza przyczyn uszkodzeń ławy fundamentowej kościoła w Marklowicach
18
 • Numeryczne metody analizy stateczności skarp i zboczy
19
 • Numeryczne modelowanie filarowo-komorowego systemu eksploatacji
20
 • Ocena możliwości częściowego naruszania filarów ochronnych szybów na podstawie obliczeń numerycznych stanu naprężenia w otoczeniu rury szybowej
21
 • Ocena wpływu zespołu komór pozostałych po eksploatacji otworowej soli na stan filara bezpieczeństwa między kopalniami
22
 • Ocena zagrożenia osuwiskowego w kopalniach odkrywkowych na przykładzie KWB Bełchatów i KWB Turów
23
 • Ocena zagrożenia osuwiskowego w kopalniach odkrywkowych na przykładzie KWB Bełchatów i KWB Turów
24
 • Osuwiska wyzwaniem dla współczesnej geoinżynierii
25
 • Przestrzenna analiza numeryczna wytężenia filarów komór solnych pola eksploatacyjnego Pagory w otworowej Kopalni Soli „Barycz”