Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Cichociński, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8633-1235

ResearcherID: brak

Scopus: 12779663600

PBN: 900545

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • A proposal of an algorithm for linking address points and numbering ranges with lines representing streets
2
 • Aktualne potrzeby w zakresie generalizacji baz danych w systemach informacji przestrzennej
3
 • Analiza możliwości przyspieszenia procesu tworzenia baz danych ewidencji budynków na przykładzie gminy Zabierzów
4
 • Analizy sieciowe w bazach danych przestrzennych
5
 • Application of 3D network analysis for development of evacuation plans and procedures for multi-storey building
6
 • Application of advanced topological rules in the process of building geographical databases supporting the valuation of real estates
7
 • Application of geographic information systems for real estate valuation support
8
 • Application of oblique photos as an additional data source for 3D models
9
 • Badania relacji pomiędzy działalnością i rozwojem wyższej uczelni a elementami rynku nieruchomości miasta Jarosław
10
 • Badanie dostępności komunikacyjnej wybranej lokalizacji z wykorzystaniem funkcji analiz sieciowych
11
 • Baza danych przestrzennych jako podstawa do planowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
12
 • Baza danych przestrzennych wspomagająca samorządy lokalne w prowadzeniu polityki rozwoju przedsiębiorczości
13
 • Conceptual modelling of real estates for the purposes of mass appraisal
14
 • Data sources and acquisition methods for 3D indoor network analyses
15
 • Geographic information system as data source for real estate valuation
16
 • Geoinformation technology and data models
17
 • GIS & geodesy
18
 • GML – a real standard?
19
 • How to calculate real estate accessibility
20
 • Język XML i jego implementacje dla danych przestrzennych
21
 • Koncepcja taksacji nieruchomości opartej o dane SIG wykorzystującej sztuczne sieci neuronowe
22
 • Metadane i jakość danych w systemach informacji geograficznej
23
 • Methods of cartographical presentation of real estate values
24
 • Metody kartograficznej wizualizacji wartości nieruchomości
25
 • Model dynamicznego kształtowania zbiorów danych w systemach informacji przestrzennej