Wykaz publikacji wybranego autora

Konrad Eckes, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0220-2277

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900552

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza przestrzenna rozkładu obiektów w przestrzeni geograficznej za pomocą narzędzi GIS
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2007 t. 5 z. 5, s. 25–32
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, GIS, przestrzenny rozkład obiektów

  keywords: sustainable development, GIS, spatial object distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnalizy logistyczne w GIS czasu rzeczywistego dla zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2012 t. 10 z. 4, s. 95–101, [1] k.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnalizy przestrzenne w czasie rzeczywistym dla wspomagania akcji ratowniczych na terenach dotkniętych powodzią
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2010 t. 8 z. 6, s. 63–68, [2] k.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnalizy przestrzenno-czasowe w GIS dla rozwiązywania konfliktów środowiskowych
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2011 T. 9 z. 3, s. 51–59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnalizy w systemach informacji o terenie na obiektach zmiennych w czasie – w profilaktyce i w zarządzaniu kryzysowym
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2010 nr 4, s. 5–14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułAn analysis of spatial relationships in the expert system integrated with GIS
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoGeodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — S. 65–73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAssessment of geographic space arrangement based on the amount of information contained in the map image
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2014 [nr] 13, s. 33–39
 • słowa kluczowe: przestrzeń geograficzna, organizacja i uporządkowanie przestrzeni, analiza obrazu mapy, teoria informacji Shannona, ilość informacji w obrazie mapy

  keywords: geographical space, organization and arrangement of space, Shannon's information theory, amount of information in the map image, map image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2012]
 • TytułDokumentowanie obiektów światowego dziedzictwa kultury w ramach czternastu wypraw Koła Naukowego Geodetów AGH
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoJubileusz 60-lecia działalności Kół Naukowych Geodetów w AGH : Kraków, 19–21.04.2012 r. / red. Paulina Mól, Łukasz Czarnecki ; AGH. Koło Naukowe Geodetów DAHLTA. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, cop. 2012. — S. 49–59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułDokumentowanie obiektów światowego dziedzictwa kultury w ramach czternastu wypraw naukowych studentów Wydziału Geodezji AGH
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 217–223, [2]. — tekst: https://goo.gl/UGHb8h
 • słowa kluczowe: inwentaryzacja zabytków, dokumentacja zabytków, ochrona dziedzictwa kultury

  keywords: inventory of monuments, documentation of monuments, cultural heritage preservation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułEngineering task-oriented GIS education, example of the course at the AGH University of Sciences and Technology AGH in Cracow
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoGIS in higher education in Poland : curriculums, issues, discussion / ed. by Iwona Jażdżewska. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — S. 24–35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułGeodezičeskite tradicii na Krakov
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoGeomediâ. — 2011 br. 1, s. 40–47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułKoncepcja ciągłej i jednolitej dokumentacji przestrzeni miasta i jej zastosowanie w zarządzaniu kryzysowym
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2009 vol. 19, s. 89–100
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułKontrola obrazu mapy wielkoskalowej w systemie eksperckim
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoKartograficzne programy komputerowe : konfrontacja teorii z praktyką / pod red. Wiesławy Żyszkowskiej, Waldemara Spallka ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Zakład Kartografii. — Wrocław : UW, 2007. — S. 45–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułLogika obrazu mapy jako podstawa do budowy systemu ekspertowego
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2002 [nr] 4, s. 7–16. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_4-2002.pdf
 • słowa kluczowe: system ekspertowy, analiza obrazu mapy, mapa wielkoskalowa, logika obrazu mapy, system informacji o terenie (SIT)

  keywords: expert system, map image analysis, land information system, large-scale map, map image logic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2002]
 • TytułLogika obrazu mapy jako podstawa do budowy systemu ekspertowego
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoSystemy informacji przestrzennej : XII konferencja naukowo-techniczna : Warszawa 17 maja 2002 / red. Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał ; Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — [Warszawa : Wydawnictwo „Wieś Jutra”], [2002]. — S. 191–203
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [książka, 2006]
 • TytułModele i analizy w systemach informacji przestrzennej
  AutorzyKonrad ECKES
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 96, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułModelowanie przestrzeni budowli w GIS dla celów wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2008 t. 6 z. 5, s. 31–38. — tekst: http://ptip.org.pl//download/files/RG2008z5-Eckes.pdf
 • słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, modelowanie budowli, analizy w GIS, relacje przestrzenne

  keywords: crisis management, building modeling, GIS analyses, spatial relations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2011]
 • TytułModelowanie przestrzeni budowli w GIS dla celów wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoPraktyczne zastosowanie narzędzi informatycznych (w tym GIS) w zarządzaniu kryzysowym : XVII edycja seminarium w cyklu Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo : 25 stycznia 2011 r., Warszawa. — [Warszawa : s. n.], [2011]. — S. 39–61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułModelowanie rzeczywistości geograficznej w systemach informacji przestrzennej
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2006 t. 4 z. 2, s. 43–73. — tekst: https://goo.gl/aNS29S
 • słowa kluczowe: GIS, system informacji przestrzennej, model wektorowy, model rastrowy

  keywords: GIS, spatial information system, vector model, raster model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułModernizowanie kształcenia na kierunku geodezji i kartografii w uczelniach technicznych
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2009 t. 7 z. 3: Kształcenie w dziedzinie geoinformacji = Education in geoinformation, s. 45–56
 • słowa kluczowe: GIS, modernizacja, kształcenie, geomatyka, system informacji przestrzennej, geoinformatyka, geodezja i kartografia, geoinformacja

  keywords: GIS, modernization, education, geoinformatics, geomatics, spatial information system, geodesy and cartography, geoinformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułNauczanie GIS z wykorzystaniem naturalnych procesów poznawczych
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2016 t. 14 z. 2, s. 183–191. — tekst: http://goo.gl/3bUv44
 • słowa kluczowe: nauczanie GIS, uczenie przez doświadczenie, procesy poznawcze, postrzeganie przestrzeni realnej

  keywords: cognitive processes, GIS education, experiential learning, perception of real space

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułRelacje przestrzenne prawa i ich zapis w postaci formalnej
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2014 t. 12 z. 1, s. 41–50
 • słowa kluczowe: GIS, zapis prawa, zapis algorytmiczny, topologia relacji prawnych, zmienność relacji prawnych

  keywords: GIS, record of low, algorithmic record, topology of legal relations, variability of legal relations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułRozbudowa zasobów informacyjnych GIS za pomocą systemu ekspertowego
  AutorzyKonrad ECKES
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2006 t. 4 z. 2, s. 75–80. — tekst: https://goo.gl/awC2ou
 • słowa kluczowe: GIS, system ekspertowy, system informacji przestrzennej

  cyfrowy identyfikator dokumentu: