Wykaz publikacji wybranego autora

Konrad Eckes, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0220-2277

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900552

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
2
 • Analiza przestrzenna rozkładu obiektów w przestrzeni geograficznej za pomocą narzędzi GIS
3
 • Analizy logistyczne w GIS czasu rzeczywistego dla zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych
4
 • Analizy przestrzenne w czasie rzeczywistym dla wspomagania akcji ratowniczych na terenach dotkniętych powodzią
5
 • Analizy przestrzenno-czasowe w GIS dla rozwiązywania konfliktów środowiskowych
6
 • Analizy w systemach informacji o terenie na obiektach zmiennych w czasie – w profilaktyce i w zarządzaniu kryzysowym
7
 • An analysis of spatial relationships in the expert system integrated with GIS
8
 • Assessment of geographic space arrangement based on the amount of information contained in the map image
9
 • Dokumentowanie obiektów światowego dziedzictwa kultury w ramach czternastu wypraw Koła Naukowego Geodetów AGH
10
 • Dokumentowanie obiektów światowego dziedzictwa kultury w ramach czternastu wypraw naukowych studentów Wydziału Geodezji AGH
11
 • Engineering task-oriented GIS education, example of the course at the AGH University of Sciences and Technology AGH in Cracow
12
 • Geodezičeskite tradicii na Krakov
13
 • Koncepcja ciągłej i jednolitej dokumentacji przestrzeni miasta i jej zastosowanie w zarządzaniu kryzysowym
14
 • Kontrola obrazu mapy wielkoskalowej w systemie eksperckim
15
 • Kwalifikacja obszarów wymagających scalenia gruntów realizowania w systemie ekspertowym
16
 • Logika obrazu mapy jako podstawa do budowy systemu ekspertowego
17
 • Logika obrazu mapy jako podstawa do budowy systemu ekspertowego
18
 • Modele i analizy w systemach informacji przestrzennej
19
 • Modelowanie przestrzeni budowli w GIS dla celów wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym
20
 • Modelowanie przestrzeni budowli w GIS dla celów wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym
21
 • Modelowanie rzeczywistości geograficznej w systemach informacji przestrzennej
22
 • Modernizowanie kształcenia na kierunku geodezji i kartografii w uczelniach technicznych
23
 • Nauczanie GIS z wykorzystaniem naturalnych procesów poznawczych
24
 • Relacje przestrzenne prawa i ich zapis w postaci formalnej
25
 • Rozbudowa zasobów informacyjnych GIS za pomocą systemu ekspertowego