Wykaz publikacji wybranego autora

Konrad Eckes, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0220-2277

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900552

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3215323
201611
201511
201433
20123111
2011413
201022
200922
2008312
2007312
2006312
200511
200411
2003312
2002211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem322741
201611
201511
2014312
201233
2011431
201022
200922
200833
200733
200633
200511
200411
2003321
200222
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem32311
201611
201511
201433
201233
2011431
201022
200922
200833
200733
200633
200511
200411
200333
200222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem3232
201611
201511
201433
201233
201144
201022
200922
200833
200733
200633
200511
200411
200333
200222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem321517
201611
201511
201433
2012312
2011431
2010211
200922
200833
2007312
200633
200511
200411
200333
200222
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem32239
201611
201511
201433
2012321
2011422
201022
200922
200833
2007321
200633
200511
200411
2003321
2002211

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza i planowanie dozoru terenu za pomocą narzędzi GIS i CADAnalysis and planning of terrain surveillance using GIS and CAD tools / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2005 t. 3 z. 1, s. 27–39. — Bibliogr. s. 38, Summ.. — tekst: http://rg-1ptip-1org-1pl-18uf60tle007a.wbg2.bg.agh.edu.pl/index.php/rg/article/download/RG2005-1-Eckes/861

 • słowa kluczowe: GIS, CAD, system informacji przestrzennej, analiza widoczności, strefy widoczności, planowanie widoczności

  keywords: GIS, CAD, spatial information system, visibility analysis, visibility zones, visibility planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza przestrzenna rozkładu obiektów w przestrzeni geograficznej za pomocą narzędzi GISSpatial analysis of objects distribution in geographic space by means of GIS tools / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 5, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32, Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, GIS, przestrzenny rozkład obiektów

  keywords: sustainable development, GIS, spatial object distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analizy logistyczne w GIS czasu rzeczywistego dla zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowychLogistic analyses in real time GIS to ensure safety of mass events / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 4, s. 95–101, [1] k.. — Bibliogr. s. 101, Abstr.. — Afiliacja Autora: Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analizy przestrzenne w czasie rzeczywistym dla wspomagania akcji ratowniczych na terenach dotkniętych powodziąReal-time GIS analyses for supporting rescue operations on flood disaster areas / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2010 t. 8 z. 6, s. 63–68, [2] k.. — Bibliogr. s. 68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analizy przestrzenno-czasowe w GIS dla rozwiązywania konfliktów środowiskowychSpatial-temporal analyses in GIS for solving environmental conflicts / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2011 T. 9 z. 3, s. 51–59. — Bibliogr. s. 58–59, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analizy w systemach informacji o terenie na obiektach zmiennych w czasie – w profilaktyce i w zarządzaniu kryzysowymAnalyses in the land information systems on object varying in the time – for prevention and crisis management / Konrad ECKES // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2010 nr 4, s. 5–14. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • An analysis of spatial relationships in the expert system integrated with GISAnaliza relacji przestrzennych w systemie ekspertowym zintegrowanym z GIS / Konrad ECKES // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 65–73. — Bibliogr. s. 72–73, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Assessment of geographic space arrangement based on the amount of information contained in the map imageOcena uporządkowania przestrzeni geograficznej na podstawie ilości informacji zawartej w obrazie mapy / Konrad ECKES // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2014 [nr] 13, s. 33–39. — Bibliogr. s. 39, Abstr.

 • słowa kluczowe: przestrzeń geograficzna, organizacja i uporządkowanie przestrzeni, analiza obrazu mapy, teoria informacji Shannona, ilość informacji w obrazie mapy

  keywords: geographical space, organization and arrangement of space, Shannon's information theory, amount of information in the map image, map image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dokumentowanie obiektów światowego dziedzictwa kultury w ramach czternastu wypraw Koła Naukowego Geodetów AGH[Documenting the world cultural heritage objects during fourteen expeditions of the Students' Scientific Association of AGH University of Science and Technology] / Konrad ECKES // W: Jubileusz 60-lecia działalności Kół Naukowych Geodetów w AGH : Kraków, 19–21.04.2012 r. / red. Paulina Mól, Łukasz Czarnecki ; AGH. Koło Naukowe Geodetów DAHLTA. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — S. 49–59. — Afiliacja autora: Wydział GGiIŚ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dokumentowanie obiektów światowego dziedzictwa kultury w ramach czternastu wypraw naukowych studentów Wydziału Geodezji AGHDocumenting world cultural heritage objects during fourteen students' scientific expeditions of the Geodesy Faculty at AGH University of Science and Technology / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 217–223, [2]. — Summ.. — KRAKOWSKIE SPOTKANIA z INSPIRE na temat Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni : zeszyt specjalny zawierający artykuły przedstawione podczas III ogólnopolskiego sympozjum : Kraków, 17–19 maja 2007 r. — Warszawa : WIEŚ JUTRA Sp. z o. o., [2007]. — tekst: https://goo.gl/UGHb8h

 • słowa kluczowe: inwentaryzacja zabytków, dokumentacja zabytków, ochrona dziedzictwa kultury

  keywords: inventory of monuments, documentation of monuments, cultural heritage preservation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Engineering task-oriented GIS education, example of the course at the AGH University of Sciences and Technology AGH in CracowEdukacja GIS ukierunkowana na zadania inżynierskie na przykładzie kursu w AGH w Krakowie / Konrad ECKES // W: GIS in higher education in Poland : curriculums, issues, discussion / ed. by Iwona Jażdżewska. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — ISBN: 978-83-8088-140-2 ; e-ISBN: 978-83-8088-141-9. — S. 24–35. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Geodezičeskite tradicii na Krakov[Geodetical traditions in Cracow] / Konrad ECKES // Geomediâ ; ISSN 1313-3365. — 2011 br. 1, s. 40–47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Koncepcja ciągłej i jednolitej dokumentacji przestrzeni miasta i jej zastosowanie w zarządzaniu kryzysowymThe conception of a continuous and homogenous documentation of the urban space and its application in crisis management / Konrad ECKES // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 89–100. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kontrola obrazu mapy wielkoskalowej w systemie eksperckimControl of the great-scale map image in the expert system / Konrad ECKES // W: Kartograficzne programy komputerowe : konfrontacja teorii z praktyką = Cartographic software : confrontation between theory and practice / pod red. Wiesławy Żyszkowskiej, Waldemara Spallka ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Zakład Kartografii. — Wrocław : UW, 2007. — (Główne Problemy Współczesnej Kartografii = Main Problems of Contemporary Cartography). — ISBN: 978-83-921524-7-7. — S. 45–58. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kwalifikacja obszarów wymagających scalenia gruntów realizowania w systemie ekspertowymClassification of areas for the land consolidation process in expert systems / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2003 t. 1 z. 1, s. 117–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Summ.. — tekst: http://rg-1ptip-1org-1pl-18uf60t4j00de.wbg2.bg.agh.edu.pl/index.php/rg/article/download/RG2003-1-Eckes/773

 • słowa kluczowe: system ekspertowy, scalanie gruntów, działka, analiza kształtu, algorytmy geometrii obliczeniowej

  keywords: land consolidation, expert system, shape analysis, plot (parcel), geometry algorithm

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Logika obrazu mapy jako podstawa do budowy systemu ekspertowegoLogic of the map image as a base for the building of an expert system / Konrad ECKES // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2002 [nr] 4, s. 7–16. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_4-2002.pdf

 • słowa kluczowe: system ekspertowy, analiza obrazu mapy, mapa wielkoskalowa, logika obrazu mapy, system informacji o terenie (SIT)

  keywords: expert system, map image analysis, land information system, large-scale map, map image logic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Logika obrazu mapy jako podstawa do budowy systemu ekspertowegoLogic of the map image as basis for building of an expert system / Konrad ECKES // W: Systemy informacji przestrzennej : XII konferencja naukowo-techniczna : Warszawa 17 maja 2002 / red. Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał ; Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — [Warszawa : Wydawnictwo „Wieś Jutra”], [2002]. — S. 191–203. — Bibliogr. s. 203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modele i analizy w systemach informacji przestrzennejModels and analyses in the spatial information systems / Konrad ECKES. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 96, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0221). — Bibliogr. s. 95–[97], Streszcz., Summ.. — ISBN10:  83-7464-039-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modelowanie przestrzeni budowli w GIS dla celów wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowymModelling of the building space in GIS to support decision-making in crisis management / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2008 t. 6 z. 5, s. 31–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.. — tekst: http://ptip.org.pl//download/files/RG2008z5-Eckes.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, modelowanie budowli, analizy w GIS, relacje przestrzenne

  keywords: crisis management, building modeling, GIS analyses, spatial relations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modelowanie przestrzeni budowli w GIS dla celów wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym[Modelling of the building space in GIS to support decision-making in crisis management] / Konrad ECKES // W: Praktyczne zastosowanie narzędzi informatycznych (w tym GIS) w zarządzaniu kryzysowym : XVII edycja seminarium w cyklu Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo : 25 stycznia 2011 r., Warszawa. — [Warszawa : s. n.], [2011]. — Do publikacji dołączony CD-ROM ze slajdami. — S. 39–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modelowanie rzeczywistości geograficznej w systemach informacji przestrzennejModelling of geographical reality in the spatial information systems / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2006 t. 4 z. 2, s. 43–73. — Bibliogr. s. 72–73, Summ.. — tekst: https://goo.gl/aNS29S

 • słowa kluczowe: GIS, system informacji przestrzennej, model wektorowy, model rastrowy

  keywords: GIS, spatial information system, vector model, raster model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modernizowanie kształcenia na kierunku geodezji i kartografii w uczelniach technicznychModernizing education in geodesy and cartography at technical universities / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2009 t. 7 z. 3: Kształcenie w dziedzinie geoinformacji = Education in geoinformation, s. 45–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.

 • słowa kluczowe: GIS, modernizacja, kształcenie, geomatyka, system informacji przestrzennej, geoinformatyka, geodezja i kartografia, geoinformacja

  keywords: GIS, modernization, education, geoinformatics, geomatics, spatial information system, geodesy and cartography, geoinformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Nauczanie GIS z wykorzystaniem naturalnych procesów poznawczychGIS education with the use of natural cognitive processes / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2016 t. 14 z. 2, s. 183–191. — Bibliogr. s. 190, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://goo.gl/3bUv44

 • słowa kluczowe: nauczanie GIS, uczenie przez doświadczenie, procesy poznawcze, postrzeganie przestrzeni realnej

  keywords: cognitive processes, GIS education, experiential learning, perception of real space

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Relacje przestrzenne prawa i ich zapis w postaci formalnejSpatial relations of law and their formal recording / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2014 t. 12 z. 1, s. 41–50. — Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: GIS, zapis prawa, zapis algorytmiczny, topologia relacji prawnych, zmienność relacji prawnych

  keywords: GIS, record of low, algorithmic record, topology of legal relations, variability of legal relations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rozbudowa zasobów informacyjnych GIS za pomocą systemu ekspertowegoAn extension of GIS information contens using an expert system / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2006 t. 4 z. 2, s. 75–80. — Summ.. — tekst: https://goo.gl/awC2ou

 • słowa kluczowe: GIS, system ekspertowy, system informacji przestrzennej

  cyfrowy identyfikator dokumentu: