Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Szaraniec, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9231-4976 orcid iD

ResearcherID: GHA-6154-2022

Scopus: 8230255700

PBN: 5e70920b878c28a04738f00c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 176, z ogólnej liczby 180 publikacji Autora


1
 • 1D polymer composites for medical application
2
 • 1D polymer composition for medical application
3
 • A new material for guided tissue regeneration
4
 • Analiza mikrostruktury spieków tytanowych z gradientem porowatości przy zastosowaniu rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej
5
 • Analiza XRD oraz DSC, TG/DTG wpływu organicznie modyfikowanego montmorylonitu na krystaliczność i stopień degradacji kompozytów PLA/oMMT w warunkach in vitro
6
 • Analysis of cellular biocompatibility of carbon nanotubes
7
8
 • Badania degradacji hydrolitycznej in vitro włókien resorbowalnych przeznaczonych na implanty medyczne
9
 • Badania kompozytów ceramiczno węglowych metodą mikrospektroskopii FTIR
10
 • Badania właściwości tribologicznych resorbowalnych biomateriałów na bazie polilaktydu
11
 • Badania zmęczeniowe kompozytów węgiel-węgiel modyfikowanych hydroksyapatytem
12
 • Badanie działania antybakteryjnego kompozytów na bazie poli(L-laktydu) przeznaczonych na biodegradowalne gwoździe śródszpikowe
13
 • Behaviour of carbon-phosphates composites in biological environment
14
 • Bioactive silica enriched HAp coating on titanium with nanopatterned $TiO_{2}$ intermediate layer
15
 • Bioaktywne kompozyty gradientowe
16
 • Biodegradable PLA composites with different modyfying phases for intramedullary nailing
17
18
 • Biological properties of carbon-phosphate composites
19
 • Biological properties of resorbable mini-plates with calcium phosphates for maxillofacial surgery
20
 • Biological response to titanium-silver alloys produced by powder metallurgy
21
 • Biomateriały tytanowe i ich modyfikacja
22
 • Biopolimery
23
 • Bioresorbable multifunctional composite devices – practical aspects of miniplates for osteosynthesis
24
 • Biowchłanialne płytki zespalające dla weterynarii
25
 • Carbon and polymeric composites modified by nano-hydroxyapatite