Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Klich, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kgo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909465

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4925152421
201711
201611
2015211
201422
201322
201211
20113111
201071141
200922
2008514
20079126
2006422
2005211
200422
200311
200211
200111
2000321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem493811
201711
201611
2015211
2014211
201322
201211
2011321
2010761
200922
2008514
200799
2006431
200522
200422
200311
200211
200111
200033
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem49454
201711
201611
201522
201422
201322
201211
2011321
2010761
200922
200855
200799
200644
200522
200422
200311
200211
200111
200033
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem49247
201711
201611
2015211
2014211
201322
201211
201133
201077
200922
200855
200799
200644
200522
200422
200311
200211
200111
200033
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem492227
201711
201611
201522
201422
201322
201211
2011321
2010743
200922
2008514
2007954
200644
200522
200422
200311
200211
200111
200033
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem492524
201711
201611
2015211
201422
201322
201211
2011321
2010752
200922
2008514
2007945
2006413
2005211
200422
200311
200211
200111
20003121
 • Analiza pola deformacji pogórniczych na podstawie pomiarów w technologii GPS
2
 • Analiza przebiegu próbnych pompowań na przykładzie studni badawczej AGH-1
3
 • Badania procesu podziemnego zgazowania węgla w ramach Projektu NCBiR i ocena bazy surowcowej dla tego procesu
4
 • Badanie związku eksploatacji i likwidacji wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego z mineralizacją wód leczniczych Szczawna Zdroju
5
 • Criteria of verification of potential lignite resource base for underground gasification
6
 • Dyskusja, Sesja III
7
 • Ekologiczne i technologiczne osiągnięcia w 40-letniej historii górnictwa otworowego siarki w Polsce
8
 • Energetyka na węglu brunatnym – perspektywy rozwoju
9
 • Główne czynniki przemawiające za zagospodarowaniem złóż z rejonu Nadodrza
10
 • Górnictwo otworowe surowców stałych w Polsce
11
 • Górnictwo siarki w Polsce wczoraj, dzisiaj i jutro
12
 • Hybrid technology of hard coal mining from seams located at great depths
13
 • Hydrogeologiczne uwarunkowania stateczności zboczy w fazie likwidacji wyrobisk odkrywkowych węgla brunatnego
14
 • Lignite-based power plants in Poland – chances of development in the 21st century
15
 • Lignite-based power plants in Poland – chances of development in the 21st century
16
 • Lignite industry in Poland – prospects of development in XXI century
17
 • Methods of lignite extraction and utilization in the 21st century bearing the influence on the environment
18
 • Metoda pozyskiwania pierwotnych nośników energii ze złóż węgla kamiennego na drodze odmetanowania i zgazowania \emph {in situ}
19
 • Natural processes caused by soil resaturation in the Patnow open-pit cone of depression
20
 • Oddziaływanie na środowisko wodne pól poeksploatacyjnych w likwidowanej otworowej kopalni siarki w Grzybowie
21
 • Primum non nocere
22
 • Prognoza zalewania wyrobisk odkrywkowych na przykładzie O [odkrywki]/Pątnów w KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] Konin
23
 • Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w kopalniach węgla brunatnego w Polsce
24
 • Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w polskim górnictwie węgla brunatnego
25
 • Rekultywacja terenów w górnictwie węgla brunatnego w Polsce na tle rekultywacji w Niemczech oraz Republice Czeskiej