Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Klich, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kgo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909465

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • Analiza pola deformacji pogórniczych na podstawie pomiarów w technologii GPS
2
 • Analiza przebiegu próbnych pompowań na przykładzie studni badawczej AGH-1
3
 • Badania procesu podziemnego zgazowania węgla w ramach Projektu NCBiR i ocena bazy surowcowej dla tego procesu
4
 • Badanie związku eksploatacji i likwidacji wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego z mineralizacją wód leczniczych Szczawna Zdroju
5
 • Criteria of verification of potential lignite resource base for underground gasification
6
 • Dyskusja, Sesja III
7
 • Ekologiczne i technologiczne osiągnięcia w 40-letniej historii górnictwa otworowego siarki w Polsce
8
 • Energetyka na węglu brunatnym – perspektywy rozwoju
9
 • Główne czynniki przemawiające za zagospodarowaniem złóż z rejonu Nadodrza
10
 • Górnictwo otworowe surowców stałych w Polsce
11
 • Górnictwo siarki w Polsce wczoraj, dzisiaj i jutro
12
 • Hybrid technology of hard coal mining from seams located at great depths
13
 • Lignite-based power plants in Poland – chances of development in the 21st century
14
 • Lignite-based power plants in Poland – chances of development in the 21st century
15
 • Lignite industry in Poland – prospects of development in XXI century
16
 • Methods of lignite extraction and utilization in the 21st century bearing the influence on the environment
17
 • Metoda pozyskiwania pierwotnych nośników energii ze złóż węgla kamiennego na drodze odmetanowania i zgazowania \emph {in situ}
18
 • Natural processes caused by soil resaturation in the Patnow open-pit cone of depression
19
 • Primum non nocere
20
 • Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w kopalniach węgla brunatnego w Polsce
21
 • Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w polskim górnictwie węgla brunatnego
22
 • Rekultywacja terenów w górnictwie węgla brunatnego w Polsce na tle rekultywacji w Niemczech oraz Republice Czeskiej
23
 • Rekultywacja w polskich kopalniach węgla brunatnego
24
 • Rozpoznawanie, dokumentowanie i możliwości eksploatacji złóż bursztynu
25
 • Selected examples of reclamation of post-mining areas in the brown coal mining in Poland, Germany and the Czech Republic