Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Klich, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909465
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Analiza przebiegu próbnych pompowań na przykładzie studni badawczej AGH-1
2
 • Badania procesu podziemnego zgazowania węgla w ramach Projektu NCBiR i ocena bazy surowcowej dla tego procesu
3
 • Criteria of verification of potential lignite resource base for underground gasification
4
 • Główne czynniki przemawiające za zagospodarowaniem złóż z rejonu Nadodrza
5
 • Górnictwo otworowe surowców stałych w Polsce
6
 • Górnictwo siarki w Polsce wczoraj, dzisiaj i jutro
7
 • Hybrid technology of hard coal mining from seams located at great depths
8
 • Lignite-based power plants in Poland – chances of development in the 21st century
9
 • Lignite-based power plants in Poland – chances of development in the 21st century
10
 • Lignite industry in Poland – prospects of development in XXI century
11
 • Methods of lignite extraction and utilization in the 21st century bearing the influence on the environment
12
 • Metoda pozyskiwania pierwotnych nośników energii ze złóż węgla kamiennego na drodze odmetanowania i zgazowania \emph {in situ}
13
 • Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w polskim górnictwie węgla brunatnego
14
 • Rozpoznawanie, dokumentowanie i możliwości eksploatacji złóż bursztynu
15
 • Selected examples of reclamation of post-mining areas in the brown coal mining in Poland, Germany and the Czech Republic
16
 • The assessment of susceptibility on drainage in an aquifer on the basis of pumping tests in a lignite mine
17
 • The method of wells' efficiency estimation
18
 • Układ wyrobisk w kopalni głębinowej węgla kamiennego i sposób eksploatacji w kopalni głębinowej węgla kamiennego dla wybierania pokładów zalegających na dużych głębokościach poniżej najniższego poziomu wydobywczego
19
 • Układ wyrobisk w kopalni głębinowej węgla kamiennego i sposób eksploatacji w kopalni głębinowej węgla kamiennego dla wybierania pokładów zalegających na dużych głębokościach poniżej najniższego poziomu wydobywczego
20
 • Uwarunkowania podziemnego zgazowania węgla – 100 lat rozwoju metody
21
 • Uwarunkowania prowadzenia rekultywacji wodnej na terenach poeksploatacyjnych na przykładzie zbiornika wodnego Przykona
22
 • Uwarunkowania zagospodarowania perspektywicznych złóż węgla brunatnego na przykładzie planowanej wieloodkrywkowej kopalni Gubin–Mosty–Brody
23
 • Własności węgli niskogatunkowych w podziemnym zgazowaniu węgla
24
 • Zasady poszukiwań i dokumentowania złóż bursztynu
25
 • Zasoby i wydobycie węgla brunatnego i kamiennego oraz ich udział w krajowym bilansie paliw i produkcji energii elektrycznej