Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Hajdo, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
2
3
4
 • [referat, 2010]
 • TytułGórnictwo otworowe surowców stałych w Polsce
  AutorzyHAJDO Stanisław, KLICH Jerzy, GALINIAK Grzegorz
  ŹródłoGórnictwo wczoraj i dziś : XII konferencja : Ustroń, listopad 2010 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, [2010]. — S. 45–56
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułGórnictwo siarki w Polsce wczoraj, dzisiaj i jutro
  AutorzyStanisław HAJDO, Jerzy KLICH, Krzysztof POLAK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 101–109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2000]
 • TytułHydrogeologiczne uwarunkowania stateczności zboczy w fazie likwidacji wyrobisk odkrywkowych węgla brunatnego
  AutorzyStanisław HAJDO, Jerzy KLICH, Krzysztof POLAK
  ŹródłoPrzywrócić naturze : rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych działalnością górniczą i przemysłową : konferencja ogólnopolska : Tarnobrzeg – 16 listopada 2000 : materiały konferencyjne / Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu. — [Tarnobrzeg : OBRPS „Siarkopol”], [2000]. — S. 1–11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2001]
 • TytułOddziaływanie na środowisko wodne pól poeksploatacyjnych w likwidowanej otworowej kopalni siarki w Grzybowie
  AutorzyKLICH Jerzy, MOTYKA Jacek, HAJDO Stanisław, CZOP Mariusz, POLAK Krzysztof
  ŹródłoXI. NHGK : hydrogeologie : multidisciplinární pojetí oboru : XI. národní hydrogeologický kongres : Ostrava, 19.– 21. září 2001 : sborník. — Ostrava : VŠB – TU : HGF : Institut geologického inženýrství, cop. 2001. — S. 203–206
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2010]
 • TytułPerspektywy, ograniczenia oraz zadania dla wdrożenia podziemnego zgazowania węgla w Polsce w świetle doświadczeń światowych
  AutorzyStanisław HAJDO, Zbigniew KASZTELEWICZ, Krzysztof POLAK
  ŹródłoGórnictwo wczoraj i dziś : XII konferencja : Ustroń, listopad 2010 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, [2010]. — S. 23–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułŚrodowisko, technologia, ekonomia – czynniki określające perspektywę zagospodarowania polskich złóż węgla brunatnego z wykorzystaniem procesu zgazowania
  AutorzyStanisław HAJDO, Zbigniew KASZTELEWICZ, Krzysztof POLAK, Grzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 11, s. 13–19
 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, podziemne zgazowanie węgla

  keywords: underground coal gasification, brown coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułUwarunkowania technologiczno-złożowe i środowiskowe kwalifikacji złóż węgla brunatnego do podziemnego zgazowania
  AutorzyStanisław HAJDO, Piotr Herbich
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 2, s. 148–158
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2006]
 • TytułWpływ eksploatacji siarki metodą podziemnego wytapiania na środowisko naturalne
  AutorzyJerzy KLICH, Stanisław HAJDO, Grzegorz GALINIAK
  ŹródłoOchrona środowiska na terenach górniczych : VI konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 31 maj – 2 czerwiec 2006 r. / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [etc.]. — Katowice : ZG SIiTG, 2006. — S. 223–240
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: