Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Hajdo, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułCriteria of verification of potential lignite resource base for underground gasification
  AutorzyStanisław HAJDO, Jerzy KLICH, Grzegorz GALINIAK, Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoAGH Journal of Mining and Geoengineering. — 2012 vol. 36 no. 3, s. 143–150. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.3/mining.2012.36.3.143.pdf
2
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułEkologiczne i technologiczne osiągnięcia w 40-letniej historii górnictwa otworowego siarki w Polsce
  AutorzyStanisław HAJDO, Jerzy KLICH, Grzegorz GALINIAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 199–215. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_16.pdf
3
4
 • [referat, 2010]
 • TytułGórnictwo otworowe surowców stałych w Polsce
  AutorzyHAJDO Stanisław, KLICH Jerzy, GALINIAK Grzegorz
  ŹródłoGórnictwo wczoraj i dziś : XII konferencja : Ustroń, listopad 2010 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, [2010]. — S. 45–56
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułGórnictwo siarki w Polsce wczoraj, dzisiaj i jutro
  AutorzyStanisław HAJDO, Jerzy KLICH, Krzysztof POLAK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 101–109
6
 • [referat, 2000]
 • TytułHydrogeologiczne uwarunkowania stateczności zboczy w fazie likwidacji wyrobisk odkrywkowych węgla brunatnego
  AutorzyStanisław HAJDO, Jerzy KLICH, Krzysztof POLAK
  ŹródłoPrzywrócić naturze : rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych działalnością górniczą i przemysłową : konferencja ogólnopolska : Tarnobrzeg – 16 listopada 2000 : materiały konferencyjne / Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu. — [Tarnobrzeg : OBRPS „Siarkopol”], [2000]. — S. 1–11
7
 • [referat, 2001]
 • TytułOddziaływanie na środowisko wodne pól poeksploatacyjnych w likwidowanej otworowej kopalni siarki w Grzybowie
  AutorzyKLICH Jerzy, MOTYKA Jacek, HAJDO Stanisław, CZOP Mariusz, POLAK Krzysztof
  ŹródłoXI. NHGK : hydrogeologie : multidisciplinární pojetí oboru : XI. národní hydrogeologický kongres : Ostrava, 19.– 21. září 2001 : sborník. — Ostrava : VŠB – TU : HGF : Institut geologického inženýrství, cop. 2001. — S. 203–206
8
 • [referat, 2010]
 • TytułPerspektywy, ograniczenia oraz zadania dla wdrożenia podziemnego zgazowania węgla w Polsce w świetle doświadczeń światowych
  AutorzyStanisław HAJDO, Zbigniew KASZTELEWICZ, Krzysztof POLAK
  ŹródłoGórnictwo wczoraj i dziś : XII konferencja : Ustroń, listopad 2010 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, [2010]. — S. 23–34
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułPolskie doświadczenia w rekultywacji wodnej wyrobisk poeksploatacyjnych odkrywkowych
  AutorzyKrzysztof POLAK, Stanisław HAJDO, Grzegorz GALINIAK, Katarzyna PAWLECKA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 1, s. 65–72
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułRekultywacja terenów pogórniczych
  AutorzyZbigniew KASZTELEWICZ, Stanisław HAJDO, Szymon SYPNIOWSKI
  ŹródłoAura. — 2009 nr 9, s. 4–7
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułRekultywacja terenów pogórniczych (2)
  AutorzyZbigniew KASZTELEWICZ, Stanisław HAJDO, Szymon SYPNIOWSKI
  ŹródłoAura. — 2009 nr 10, s. 7–10
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułŚrodowisko, technologia, ekonomia – czynniki określające perspektywę zagospodarowania polskich złóż węgla brunatnego z wykorzystaniem procesu zgazowania
  AutorzyStanisław HAJDO, Zbigniew KASZTELEWICZ, Krzysztof POLAK, Grzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 11, s. 13–19
13
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułUwarunkowania podziemnego zgazowania węgla – 100 lat rozwoju metody
  AutorzyStanisław HAJDO, Jerzy KLICH, Krzysztof POLAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 4, s. 225–236. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_16.pdf
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułUwarunkowania technologiczno-złożowe i środowiskowe kwalifikacji złóż węgla brunatnego do podziemnego zgazowania
  AutorzyStanisław HAJDO, Piotr Herbich
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 2, s. 148–158
15
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWłasności węgli niskogatunkowych w podziemnym zgazowaniu węgla
  AutorzyStanisław HAJDO, Jerzy KLICH, Krzysztof POLAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2011 R. 35 z. 3, s. 87–93. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-03/GG_2011_3_06.pdf
16
 • [referat, 2006]
 • TytułWpływ eksploatacji siarki metodą podziemnego wytapiania na środowisko naturalne
  AutorzyJerzy KLICH, Stanisław HAJDO, Grzegorz GALINIAK
  ŹródłoOchrona środowiska na terenach górniczych : VI konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 31 maj – 2 czerwiec 2006 r. / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [etc.]. — Katowice : ZG SIiTG, 2006. — S. 223–240