Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Czop, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3019-4179 połącz konto z ORCID

ResearcherID: U-4484-2018

Scopus: 6508004782

PBN: 5e709207878c28a04738ed0f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 102, z ogólnej liczby 106 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułAnaliza potencjalnego wpływu na środowisko projektowanej eksploatacji złóż rud cynku i ołowiu w rejonie zawierciańskim
  AutorzyMariusz CZOP, Andrzej Pacholewski
  ŹródłoInformator PSH [Państwowej Służby Hydrogeologicznej] : wody podziemne rejonu częstochowsko-zawierciańskiego : ich występowanie, zagrożenia, degradacja i ochrona / pod red. Andrzeja Pacholewskiego. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. — S. 88–90
2
 • [referat, 2012]
 • TytułAntropogeniczne przeobrażenia reżimu hydrogeologicznego rzeki Sztoły w południowej części rejonu olkuskiego
  AutorzyJustyna Morman, Mariusz CZOP
  ŹródłoXV Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Czarna k. Ustrzyk Dolnych–Bóbrka, 4–6 czerwca 2012 : materiały konferencji naukowej / red. nauk. Elżbieta Pilecka. — Kraków : WARSZTATY, cop. 2012. — S. 248–258
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAntropogeniczne przeobrażenia reżimu hydrogeologicznego rzeki Sztoły w południowej części rejonu olkuskiego
  AutorzyMariusz CZOP, Justyna Morman
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 7, s. 126–132
4
 • [monografia, 2013]
 • TytułAtlas geotermalny Karpat Wschodnich : monografia
  Autorzyred. nauk. Wojciech GÓRECKI, koordynator projektu: Marek HAJTO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Marek HAJTO, Jolanta AUGUSTYŃSKA, Joanna JASNOS, Jan KUŚMIEREK, Tomasz KUŹNIAK, Grzegorz MACHOWSKI, Wojciech MACHOWSKI, Justyna NOSAL, Michał MICHNA, Bartosz PAPIERNIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Michał STEFANIUK, Monika SZCZYGIEŁ, Anna WACHOWICZ-PYZIK, Gabriel ZĄBEK, Lucyna RAJCHEL, Marek LEMBERGER, Mariusz CZOP, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Jan GOLONKA, Jacek BANAŚ, Bogusław MAZURKIEWICZ, Wojciech SOLARSKI, Marek CAPIK, [et al.] ; współpraca: Elżbieta HAŁAJ, Julian KRACH, Wojciech LUBOŃ, Michał MARUTA, Grzegorz PEŁKA, Joanna RAMS-PIETRASZEWSKA, Wojciech MAYER, Andrzej SKOWROŃSKI, Jan BOBULA, Grzegorz HOLTZER, Urszula LELEK-BORKOWSKA, Zbigniew SZKLARZ, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Details[Kraków : AGH], [2013]. — 791 s.
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAzotany w wodach jurajskiego piętra wodonośnego w rejonie Olkusza
  AutorzyAnna ŻUREK, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 36 z. 1, s. 109–134. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/295/198
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania izotopowe wód mineralnych rejonu Iwonicz–Rymanów
  AutorzyMarek DULIŃSKI, Lucyna RAJCHEL, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Jacek RAJCHEL
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 456. Hydrogeologia. — 2013 z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 127–132
7
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułCharakterystyka jakości wód ze źródeł triasowych w rejonie chrzanowskim
  AutorzyMariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Marek Szuwarzyński
  ŹródłoWspółczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 2 / red. Bohdan Kozerski, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — S. 111–114
8
 • [referat, 2012]
 • TytułChemical and isotopic composition of the chloride waters of Rabka-Zdrój (Polish Carpathians)
  AutorzyLucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL, Mariusz CZOP, Marek DULIŃSKI, Jacek MOTYKA
  ŹródłoProceedings of the 34textsuperscript{th} International Geological Congress 2012 [Dokument elektroniczny] : 5–10 August 2012, Brisbane, Australia / BMA (BHP Billiton Mitsubishi Alliance). — Australia : Australian Geosciences Council, cop. 2012. — S. 2501
9
 • [referat, 2014]
 • TytułChemical composition and natural radioactivity of selected Carpathian chloride waters used in therapeutic centers
  AutorzyLucyna RAJCHEL, Chau Nguyen DINH, Mariusz CZOP, Jacek RAJCHEL, Jakub NOWAK
  ŹródłoScientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 119–120
10
 • [referat, 2008]
 • TytułChemical composition of the extremely alkaline water within “Górka” pit lake (Chrzanow region, South Poland)
  AutorzyMariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Marek Szuwarzyński
  ŹródłoMine water and the environment : proceedings of the 10th IMWA congress 2008 : 2–5 June, 2008, Karlovy Vary, Czech Republic / eds. Nada Rapantova, Zbynek Hrkal ; IMWA. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology, cop. 2008. — S. 559–562
11
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułChemizm wód podziemnych w rejonie Rynku Głównego w Krakowie w świetle nowych danych
  AutorzyJacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Mariusz CZOP, Agata KASPRZAK
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast : Forum Naukowe 2008 / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — S. 311–330
12
 • [referat, 2012]
 • TytułChloride waters of the Polish Carpathians : [abstract]
  AutorzyLucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA
  ŹródłoProceedings of the 34textsuperscript{th} International Geological Congress 2012 [Dokument elektroniczny] : 5–10 August 2012, Brisbane, Australia / BMA (BHP Billiton Mitsubishi Alliance). — Australia : Australian Geosciences Council, cop. 2012. — S. 2500
13
 • [referat, 2012]
 • TytułCo-existence of mineral and therapeutic waters with crude oil and natural gas in the Iwonicz region (The Carpathians, Poland)
  AutorzyMariusz CZOP, Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL
  Źródło2textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — S. 119–120
14
 • [referat, 2012]
 • TytułDiurnal variations in $CO_{2}$ degassing and their importance for tufa depositions: a case from Slovak Karst (southern Slovakia)
  AutorzyWroblewski W., Gradzinski M., MOTYKA J., CZOP M.
  Źródło29textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : sedimentology in the heart of the Alps : 10textsuperscript{th}–-13textsuperscript{th} September 2012, Schladming, Austria / eds. S. Missoni, HJ Gawlick ; International Association of Sedimentologists. — [Leoben] : IAS, 2012. — S. 303
15
 • [referat, 2007]
 • TytułEnvironmental impact of the AMD buffering process on the groundwater quality in the Trzebionka zinc-lead mine vicinity (South Poland)
  AutorzyMariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Marek Szuwarzyński
  ŹródłoIMWA Symposium 2007 : water in mining environments : 27–31 May 2007, Cagliari – Italy : proceedings / eds. Rosa Cidu, Franco Frau. — Cagliari : Universitá degli Studi di Cagliari, 2007. — S. 59–63
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułGeochemistry of the hyperalkaline Gorka pit lake (pH>13) in the Chrzanow region, Southern Poland
  AutorzyMariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Ondra Sracek, Marek Szuwarzyński
  ŹródłoWater, Air and Soil Pollution. — 2011 vol. 214 iss. 1–4, s. 423–434. — tekst: http://link.live.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11270-010-0433-x.pdf
17
 • [referat, 2012]
 • TytułGeologiczne i hydrogeologiczne uwarunkowania inwestycji planowanych i realizowanych w uzdrowiskach górskich i podgórskich
  AutorzyMariusz CZOP, Lucyna RAJCHEL
  ŹródłoUzdrowiska górskie i podgórskie : Krynica-Zdrój, 19–20 października 2012 r.. — Kraków : Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP, 2012. — S. 45–56
18
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułGroundwater pollution resulting from the flooding of the Trzebionka $Zn-Pb$ mine (Chrzanów ore distric's Poland)
  AutorzyM. CZOP, J. MOTYKA, M. Szuwarzyński
  ŹródłoAgua, minería y medio ambiente : libro homenaje al Profesor Rafael Fernández Rubio / coord. J. A. López-Geta, A. Pulido Bosch, J. C. Baquero Úbeda. — Madrid : IGME, 2005. — S. 637–649
19
 • [referat, 2015]
 • TytułHolistyczna metodyka oceny zagrożeń wodnych kopalń soli zlokalizowanych w wysadach na przykładzie Kopalni Soli „Kłodawa”
  AutorzyDorota PIETRUCIN, Mariusz CZOP
  ŹródłoQuo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015 / red. tomu Grzegorz Czapowski, Agata Kasprzak, Krzysztof Bukowski. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 31–35
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułHydrogeochemical modelling of chloride mineral water from Rabka spa (Carpathian Mountains, Poland)
  AutorzyLucyna RAJCHEL, Mariusz CZOP
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2012 vol. 56 no. 4, s. 681–690. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7840/pdf_108
21
 • [referat, 2001]
 • TytułHydrogeological significance of matrix porosity in Triassic carbonate rocks in Cracow-Silesian region
  AutorzyJacek MOTYKA, Mariusz CZOP, Marek Szuwarzyński
  ŹródłoProceedings of the 7textsuperscript{th} conference on Limestone hydrology and fissured media : Besançon, France, 20–22 Septembre 2001 / eds. Jacques Mudry, François Zwahlen, Département de Géosciences Université de Franche-Comté, Besançon, France Centre d'Hydrogéologie, Université de Neuchâtel, Suisse. — Besançon : Université de Franche-Comté, Sciences & Techniques de l'Environnement, 2001. — S. 253–256
22
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułHydrogeologiczne uwarunkowania dla projektowania magazynów i składowisk odpadów w złożach solnych
  AutorzyMariusz CZOP, Andrzej Bezkorowajny, Dorota PIETRUCIN, Bernadetta Stochel
  ŹródłoPrzegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego. — 2013 R. 9, s. [1–2] luźna wkładka
23
 • [referat, 2010]
 • TytułInfluence of karst phenomena on water inflow to $Zn-Pb$ mines in the Olkusz district (S Poland)
  AutorzyJ. MOTYKA, M. CZOP
  ŹródłoAdvances in research in karst media / eds. Bartolomé Andreo, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2010. — S. 449–454
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułIron index as an organic matter decay intensity indicator in a shallow groundwater system highly contaminated with phenol (case study in northern Poland)
  AutorzyDorota PIERRI, Mariusz CZOP
  ŹródłoEnvironmental Earth Sciences. — 2020 vol. 79 iss. 12 art. no. 287, s. 1-15. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12665-020-09042-y.pdf
25
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułIsotope and chemical investigations of sulphur-rich springs from the Lipnica (Orawa, Poland)
  AutorzyDULIŃSKI M., RAJCHEL L., RAJCHEL J., CZOP M.
  ŹródłoBuletini i Shkencave Gjeologjike. — 2014 vol. 2 spec. iss., s. 111–113