Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Czop, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3019-4179 połącz konto z ORCID

ResearcherID: U-4484-2018

Scopus: 6508004782

PBN: 5e709207878c28a04738ed0f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 102, z ogólnej liczby 106 publikacji Autora


1
 • Analiza potencjalnego wpływu na środowisko projektowanej eksploatacji złóż rud cynku i ołowiu w rejonie zawierciańskim
2
 • Antropogeniczne przeobrażenia reżimu hydrogeologicznego rzeki Sztoły w południowej części rejonu olkuskiego
3
 • Antropogeniczne przeobrażenia reżimu hydrogeologicznego rzeki Sztoły w południowej części rejonu olkuskiego
4
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
5
 • Azotany w wodach jurajskiego piętra wodonośnego w rejonie Olkusza
6
 • Badania izotopowe wód mineralnych rejonu Iwonicz–Rymanów
7
 • Charakterystyka jakości wód ze źródeł triasowych w rejonie chrzanowskim
8
 • Chemical and isotopic composition of the chloride waters of Rabka-Zdrój (Polish Carpathians)
9
 • Chemical composition and natural radioactivity of selected Carpathian chloride waters used in therapeutic centers
10
 • Chemical composition of the extremely alkaline water within “Górka” pit lake (Chrzanow region, South Poland)
11
 • Chemizm wód podziemnych w rejonie Rynku Głównego w Krakowie w świetle nowych danych
12
 • Chloride waters of the Polish Carpathians
13
 • Co-existence of mineral and therapeutic waters with crude oil and natural gas in the Iwonicz region (The Carpathians, Poland)
14
 • Diurnal variations in $CO_{2}$ degassing and their importance for tufa depositions: a case from Slovak Karst (southern Slovakia)
15
 • Environmental impact of the AMD buffering process on the groundwater quality in the Trzebionka zinc-lead mine vicinity (South Poland)
16
 • Geochemistry of the hyperalkaline Gorka pit lake (pH>13) in the Chrzanow region, Southern Poland
17
 • Geologiczne i hydrogeologiczne uwarunkowania inwestycji planowanych i realizowanych w uzdrowiskach górskich i podgórskich
18
 • Groundwater pollution resulting from the flooding of the Trzebionka $Zn-Pb$ mine (Chrzanów ore distric's Poland)
19
 • Holistyczna metodyka oceny zagrożeń wodnych kopalń soli zlokalizowanych w wysadach na przykładzie Kopalni Soli „Kłodawa”
20
 • Hydrogeochemical modelling of chloride mineral water from Rabka spa (Carpathian Mountains, Poland)
21
 • Hydrogeological significance of matrix porosity in Triassic carbonate rocks in Cracow-Silesian region
22
 • Hydrogeologiczne uwarunkowania dla projektowania magazynów i składowisk odpadów w złożach solnych
23
 • Influence of karst phenomena on water inflow to $Zn-Pb$ mines in the Olkusz district (S Poland)
24
 • Iron index as an organic matter decay intensity indicator in a shallow groundwater system highly contaminated with phenol (case study in northern Poland)
25
 • Isotope and chemical investigations of sulphur-rich springs from the Lipnica (Orawa, Poland)