Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Czop, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3019-4179 połącz konto z ORCID

ResearcherID: U-4484-2018

Scopus: 6508004782

PBN: 5e709207878c28a04738ed0f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 102, z ogólnej liczby 106 publikacji Autora


1
 • Analiza potencjalnego wpływu na środowisko projektowanej eksploatacji złóż rud cynku i ołowiu w rejonie zawierciańskim[Analysis of the potential environmental impact of the planned mining of zinc and lead ores in the Zawiercie region] / Mariusz CZOP, Andrzej Pacholewski // W: Informator PSH [Państwowej Służby Hydrogeologicznej] : wody podziemne rejonu częstochowsko-zawierciańskiego : ich występowanie, zagrożenia, degradacja i ochrona / pod red. Andrzeja Pacholewskiego. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. — ISBN: 978-83-7863-655-7. — S. 88–90. — Bibliogr. dla całości s. 103–108. — Afiliacje Autorów w erracie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Antropogeniczne przeobrażenia reżimu hydrogeologicznego rzeki Sztoły w południowej części rejonu olkuskiegoAnthropogenic changes of hydrogeological conditions of the Sztoła river in the south part of the Olkusz region / Justyna Morman, Mariusz CZOP // W: XV Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Czarna k. Ustrzyk Dolnych–Bóbrka, 4–6 czerwca 2012 : materiały konferencji naukowej / red. nauk. Elżbieta Pilecka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WARSZTATY, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 248–258. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 258, Streszcz., Summ.. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji Spis treści). — Publikacji towarzyszy prezentacja

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Antropogeniczne przeobrażenia reżimu hydrogeologicznego rzeki Sztoły w południowej części rejonu olkuskiegoAnthropogenic changes of hydrogeological conditions of the Sztoła river in the south part of the Olkusz region / Mariusz CZOP, Justyna Morman // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 7, s. 126–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Azotany w wodach jurajskiego piętra wodonośnego w rejonie OlkuszaNitrate in groundwater of the Jurassic aquifer in Olkusz region (southern Poland) / Anna ŻUREK, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 1, s. 109–134. — Bibliogr. s. 131–134, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/295/198

 • słowa kluczowe: źródła, azotany, jakość wód podziemnych, rejon Olkusza, GZWP 326, piętro jurajskie

  keywords: springs, nitrate, Jurassic aquifer, Olkusz region, ground water quality, MGWB 326

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania izotopowe wód mineralnych rejonu Iwonicz–RymanówIsotope investigations of mineral waters in the Iwonicz–Rymanów area (East Carpathians, Poland) / Marek DULIŃSKI, Lucyna RAJCHEL, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Jacek RAJCHEL // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 456. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2013 z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 127–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wody mineralne, wody lecznicze, szczawy chlorkowe, skład izotopowy, tryt, rejon Iwonicza, rejon Rymanowa

  keywords: tritium, mineral water, therapeutic water, isotopic composition, Iwonicz region, Rymanów region, carbonated chloride water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka jakości wód ze źródeł triasowych w rejonie chrzanowskimQuality of the waters from Triassic springs in the Chrzanow region / Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Marek Szuwarzyński // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 2 / red. Bohdan Kozerski, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 111–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Chemical and isotopic composition of the chloride waters of Rabka-Zdrój (Polish Carpathians) / Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL, Mariusz CZOP, Marek DULIŃSKI, Jacek MOTYKA // W: Proceedings of the 34\textsuperscript{th} International Geological Congress 2012 [Dokument elektroniczny] : 5–10 August 2012, Brisbane, Australia / BMA (BHP Billiton Mitsubishi Alliance). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Australia : Australian Geosciences Council, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-0-646-57800-2. — S. 2501. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Chemical composition and natural radioactivity of selected Carpathian chloride waters used in therapeutic centersSkład chemiczny i naturalna promieniotwórczość wybranych leczniczych wód chlorkowych z uzdrowisk karpackich / Lucyna RAJCHEL, Chau Nguyen DINH, Mariusz CZOP, Jacek RAJCHEL, Jakub NOWAK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 119–120. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Chemical composition of the extremely alkaline water within “Górka” pit lake (Chrzanow region, South Poland) / Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Marek Szuwarzyński // W: Mine water and the environment : proceedings of the 10th IMWA congress 2008 : 2–5 June, 2008, Karlovy Vary, Czech Republic / eds. Nada Rapantova, Zbynek Hrkal ; IMWA. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology, cop. 2008. — ISBN: 978-80-248-1767-5. — S. 559–562. — Bibliogr. s. 562, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Chemizm wód podziemnych w rejonie Rynku Głównego w Krakowie w świetle nowych danych[Chemistry of groundwater in the vicinity of the Main Market Square in Krakow in the light of new data] / Jacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Mariusz CZOP, Agata KASPRZAK // W: Nawarstwienia historyczne miast : Forum Naukowe 2008 / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0475). — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7464-535-5. — S. 311–330. — Bibliogr. s. 329–330

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Chloride waters of the Polish Carpathians : [abstract] / Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA // W: Proceedings of the 34\textsuperscript{th} International Geological Congress 2012 [Dokument elektroniczny] : 5–10 August 2012, Brisbane, Australia / BMA (BHP Billiton Mitsubishi Alliance). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Australia : Australian Geosciences Council, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-0-646-57800-2. — S. 2500. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Co-existence of mineral and therapeutic waters with crude oil and natural gas in the Iwonicz region (The Carpathians, Poland) / Mariusz CZOP, Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL // W: 2\textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-915765-9-5. — S. 119–120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Diurnal variations in $CO_{2}$ degassing and their importance for tufa depositions: a case from Slovak Karst (southern Slovakia) / Wroblewski W., Gradzinski M., MOTYKA J., CZOP M. // W: 29\textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : sedimentology in the heart of the Alps : 10\textsuperscript{th}–-13\textsuperscript{th} September 2012, Schladming, Austria / eds. S. Missoni, HJ Gawlick ; International Association of Sedimentologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Leoben] : IAS, 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 303. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Environmental impact of the AMD buffering process on the groundwater quality in the Trzebionka zinc-lead mine vicinity (South Poland) / Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Marek Szuwarzyński // W: IMWA Symposium 2007 : water in mining environments : 27–31 May 2007, Cagliari – Italy : proceedings / eds. Rosa Cidu, Franco Frau. — Cagliari : Universitá degli Studi di Cagliari, 2007. — ISBN: 978-88-902955-0-8-33. — S. 59–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Geologiczne i hydrogeologiczne uwarunkowania inwestycji planowanych i realizowanych w uzdrowiskach górskich i podgórskich[Geological and hydrogeological conditions of the investments planned and implemented in spas mountain and foothill] / Mariusz CZOP, Lucyna RAJCHEL // W: Uzdrowiska górskie i podgórskie : Krynica-Zdrój, 19–20 października 2012 r.. — Kraków : Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP, 2012. — (Konferencje / Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP). — S. 45–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Groundwater pollution resulting from the flooding of the Trzebionka $Zn-Pb$ mine (Chrzanów ore distric's Poland) / M. CZOP, J. MOTYKA, M. Szuwarzyński // W: Agua, minería y medio ambiente : libro homenaje al Profesor Rafael Fernández Rubio = Water, mining and environment : book homage to Professor Rafael Fernández Rubio / coord. J. A. López-Geta, A. Pulido Bosch, J. C. Baquero Úbeda. — Madrid : IGME, 2005. — ISBN10: 84-7840-574-7. — S. 637–649. — Bibliogr. s. 648–649, Res., Abstr., Res.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Holistyczna metodyka oceny zagrożeń wodnych kopalń soli zlokalizowanych w wysadach na przykładzie Kopalni Soli „Kłodawa”Holistic methodology of water risk assessment in salt mines located in diapirs based on ”Kłodawa” Salt Mine / Dorota PIETRUCIN, Mariusz CZOP // W: Quo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015 = Quo vadis sal : salt mining: achievements and prospects at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century : XX international salt symposium / red. tomu Grzegorz Czapowski, Agata Kasprzak, Krzysztof Bukowski. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 31–35. — Bibliogr. s. 35. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Hydrogeological significance of matrix porosity in Triassic carbonate rocks in Cracow-Silesian region / Jacek MOTYKA, Mariusz CZOP, Marek Szuwarzyński // W: Proceedings of the 7\textsuperscript{th} conference on Limestone hydrology and fissured media : Besançon, France, 20–22 Septembre 2001 = Actes du 7e colloque d'hydrologie en pays calcaire et en milieu fissuré / eds. Jacques Mudry, François Zwahlen, Département de Géosciences Université de Franche-Comté, Besançon, France Centre d'Hydrogéologie, Université de Neuchâtel, Suisse. — Besançon : Université de Franche-Comté, Sciences & Techniques de l'Environnement, 2001. — (Sciences et Techniques de l'Environnement / Université de Franche-Comté, mémoire hors-série ; ISSN 1626-4746 ; no. 13, 2001). — Na okł. błędnie ISSN 0759-7517 (seria Annales scientifiques de l'Université de Besançon. Géologie. Mémoire ukazywała się w latach 1982-1992). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 2-905226-14-5. — S. 253–256. — Bibliogr. s. 256, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Hydrogeologiczne uwarunkowania dla projektowania magazynów i składowisk odpadów w złożach solnychHydrogeological aspects for storage and repository planning in the salt deposits / Mariusz CZOP, Andrzej Bezkorowajny, Dorota PIETRUCIN, Bernadetta Stochel // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2013 R. 9, s. [1–2] luźna wkładka. — Mariusz Czop, Dorota Pietrucin - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — XVIII Międzynarodowe sympozjum solne / International salt symposium : „Quo vadis sal” : Sopot, 10–11 października 2013 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Influence of karst phenomena on water inflow to $Zn-Pb$ mines in the Olkusz district (S Poland) / J. MOTYKA, M. CZOP // W: Advances in research in karst media / eds. Bartolomé Andreo, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2010. — (Environmental Earth Sciences) ; (Malaga Symposia Series). — Zawiera materiały z konferencji ISKA-2010 : 4th International symposium on Karst : Malaga. — ISBN: 978-3-642-12485-3. — S. 449–454. — Bibliogr. s. 454, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Isotope and chemical investigations of sulphur-rich springs from the Lipnica (Orawa, Poland) / DULIŃSKI M., RAJCHEL L., RAJCHEL J., CZOP M. // Buletini i Shkencave Gjeologjike ; ISSN 0254-5276. — 2014 vol. 2 spec. iss., s. 111–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr.. — XX congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : September 24–26, 2014, Tirana, Albania : proceedings

 • keywords: tritium, stable isotope, Carpathians, diagenetic water

  cyfrowy identyfikator dokumentu: