Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Piątek, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3827-6654

ResearcherID: V-5434-2017

Scopus: 37004104500

PBN: 924586

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza pracy wybranych farm wiatrowych w Polsce. Cz. 1, Efektywność produkcji energii elektrycznej
  AutorzyKrzysztof CHMIELOWIEC, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK
  ŹródłoWiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich. — 2012 R. 80 nr 2, s. 14–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza pracy wybranych farm wiatrowych w Polsce.. Cz. 1, Efektywność produkcji energii elektrycznej
  AutorzyKrzysztof CHMIELOWIEC, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK
  ŹródłoJakość energii i efektywność energetyczna 2011 [Dokument elektroniczny] : II konferencja naukowo-techniczna : 17–18 listopada 2011, Trzebieszowice. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 1–7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza pracy wybranych farm wiatrowych w Polsce.. Cz. 2, Jakość energii elektrycznej
  AutorzyKrzysztof CHMIELOWIEC, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK
  ŹródłoJakość energii i efektywność energetyczna 2011 [Dokument elektroniczny] : II konferencja naukowo-techniczna : 17–18 listopada 2011, Trzebieszowice. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 1–8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza pracy wybranych farm wiatrowych w Polsce. Cz. 2, Jakość energii elektrycznej
  AutorzyKrzysztof CHMIELOWIEC, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK
  ŹródłoWiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich. — 2012 R. 80 nr 2, s. 23–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [zgłoszenie patentowe, 2016]
 • TytułA system and a method for measuring power quality
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOŁEK Krzysztof, PIĄTEK Krzysztof, PIĄTEK Paweł
  Details
 • słowa kluczowe: układy FPGA, jakość energii elektrycznej, zabezpieczenia, układ dwuprocesorowy

  keywords: FPGA, power quality, protection, dual-processor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2003]
 • TytułComparative tests of flickermeters
  AutorzyMarcin SZLOSEK, Marcin Piekarz, Zbigniew HANZELKA, Andrzej BIEŃ, Władysław ŁOZIAK, Krzysztof PIĄTEK, Robert PIETRUCHA, [et al.]
  ŹródłoCIRED 2003 : 17textsuperscript{th} international conference and exhibition on Electricity distribution : Barcelona 12–15 May 2003. Session 2, Power quality and EMC : technical reports. — [Spain : s. n.], [2003]. — S. [1–5]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2012]
 • TytułComparative tests of power quality analyzers – harmonic distortion
  AutorzyK. CHMIELOWIEC, M. Ziętek, K. PIĄTEK, A. FIRLIT, R. Szkoda, P. Balawender
  ŹródłoICHQP 2012 [Dokument elektroniczny] : 2012 IEEE 15th International Conference on Harmonics and Quality of Power : Hong Kong, 17–20 June 2012 / IEEE Power & Energy Society. — [Piscataway] : IEEE, 2012. — S. [1–6]
 • keywords: power quality, harmonic distortion, voltage measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2011]
 • TytułControl of series active compensator using estimation of the filter capacitor current
  AutorzyKrzysztof PIĄTEK
  ŹródłoISIE 2011 [Dokument elektroniczny] : 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics : Gdańsk, Poland, 27–30 June, 2011 : CDROM proceedings. — [Poland] : IEEE, cop. 2011. — S. 177–181
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2009]
 • TytułDynamiczny stabilizator napięcia zapewniający wysoką jakość dostawy energii elektrycznej
  AutorzyKrzysztof PIĄTEK
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 61–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2015]
 • TytułField experience with Statcom in application to wind farms
  AutorzyKrzysztof PIĄTEK, Andrzej FIRLIT, Daniel Wojciechowski
  ŹródłoISNCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 12textsuperscript{th} conference-seminar International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation : 15–18 June 2015, Łagów, Poland : conference proceedings / University of Zielona Góra, PKP Energetyka, IEEE. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — S. [1–5]
 • keywords: ancillary services, system integration, reactive power compensation, wind farm, Statcom

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ISNCC.2015.7174694

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułField experience with Statcom in application to wind farms
  AutorzyKrzysztof PIĄTEK, Andrzej FIRLIT, Daniel Wojciechowski
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2016 R. 92 nr 5, S. 253–257. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/5/51.pdf
 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, farmy wiatrowe, Statcom, przyłączenie do systemu, usługi systemowe

  keywords: ancillary services, system integration, reactive power compensation, wind farm, Statcom

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.05.51

13
 • [referat, 2017]
 • TytułHeterogeneous Active Power Filter controller
  AutorzyAndrzej FIRLIT, Krzysztof KOŁEK, Krzysztof PIĄTEK
  ŹródłoProceedings of Elmar-2017 : 59textsuperscript{th} international symposium : 18–20 September 2017, Zadar, Croatia / eds. Mario Muštra, Dijana Vitas, Branka Zovko-Cihlar. — Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Electrical Engineering and Computing, cop. 2017. — S. 241–244
 • keywords: FPGA, heterogeneous hardware, real-time, MATLAB, Active Power Filter, cyber-physical system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.23919/ELMAR.2017.8124477

14
 • [referat, 2004]
 • TytułHysteresis current controlled DVR with minimized active power injection
  AutorzyKrzysztof PIĄTEK
  ŹródłoEPE – PEMC 2004 [Dokument elektroniczny] : 11textsuperscript{th} international Power Electronics and Motion Control conference : 2–4 September 2004, Riga, Latvia / The EPE European Power Electronics and Drives Association. — [Latvia : s. n.], [2004]. — S. 1–6, A123477
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2015]
 • TytułIntegracja analizatorów jakości dostawy energii elektrycznej pochodzących od różnych producentów
  AutorzyAndrzej FIRLIT, Bogusław ŚWIĄTEK, Zbigniew HANZELKA, Krzysztof WOŹNY, Krzysztof CHMIELOWIEC, Krzysztof PIĄTEK
  ŹródłoJakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce : VI konferencja : Białka Tatrzańska, 9–10 czerwca 2015 r. : suplement / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — [Poznań : PTPiREE], [2015]. — S. 193–202
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [referat, 2015]
 • TytułJednopunktowe metody lokalizacji źródeł wahań napięcia w systemie elektroenergetycznym
  AutorzyKrzysztof CHMIELOWIEC, Rafał Kozieł, Zbigniew HANZELKA, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK, Krzysztof WOŹNY
  ŹródłoJakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce : VI konferencja : Białka Tatrzańska, 9–10 czerwca 2015 r. / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — [Poznań : PTPiREE], [2015]. — S. 55–70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułKompensacja mocy biernej i stabilizacja napięcia
  AutorzyKrzysztof PIĄTEK, Stanisław PIRÓG, Mohammad Hasanuzzaman SHAWON
  ŹródłoElektrownie ze źródłami odnawialnymi : zagadnienia wybrane / red. nauk. Zbigniew Hanzelka, Andrzej Firlit. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 69–201
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2009]
 • TytułKoszty złej jakości energii elektrycznej – analiza przypadku
  AutorzyAndrzej Kowal, Krzysztof PIĄTEK, Władysław ŁOZIAK, Zbigniew HANZELKA, Ryszard Pawełek, Antoni Klajn, Jerzy Tenerowicz
  ŹródłoMateriały międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : perspektywy i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 24–26 września 2009, T. 1 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Fundacja Polska Miedź, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2009. — S. 199–203
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2009]
 • TytułLaboratory tests of a dynamic voltage restorer model using estimation of the filter capacitor current
  AutorzyKrzysztof PIĄTEK
  ŹródłoEPQU'09 [Dokument elektroniczny] : 10textsuperscript{th} international conference on ”Electrical Power Quality and Utilisation" : 15–17 September 2009, Łódź, Poland / Technical University of Łódź. Institute of Electrical Power Engineering, AGH University of Science and Technology. Department of Electrical Drive. — [Poland : IEEE], [2009]. — S. [1–6]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułMonitorowanie warunków dostawy energii elektrycznej
  AutorzyKrzysztof CHMIELOWIEC, Andrzej FIRLIT, Zbigniew HANZELKA, Krzysztof KOŁEK, Maciej Mróz, Krzysztof PIĄTEK
  ŹródłoElektrownie ze źródłami odnawialnymi : zagadnienia wybrane / red. nauk. Zbigniew Hanzelka, Andrzej Firlit. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 203–304
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2015]
 • TytułOpracowanie wirtualnego hybrydowego źródła energii elektrycznej złożonego z rozproszonych i odnawialnych źródeł z zastosowaniem systemu ciągłego monitorowania jakości energii elektrycznej
  AutorzyAndrzej FIRLIT, Zbigniew HANZELKA, Krzysztof CHMIELOWIEC, Krzysztof PIĄTEK, Bogusław ŚWIĄTEK, Krzysztof WOŹNY
  ŹródłoJakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce : VI konferencja : Białka Tatrzańska, 9–10 czerwca 2015 r. / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — [Poznań : PTPiREE], [2015]. — S. 105–119
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [inne, 2015]
 • TytułPiknik jakości energii elektrycznej : raport z eksperymentu pomiarowego - badania porównawcze analizatorów JEE
  AutorzyKrzysztof CHMIELOWIEC, Marek Rogóż, Zbigniew HANZELKA, Andrzej BIEŃ, Andrzej FIRLIT, Krzysztof KOŁEK, Krzysztof PIĄTEK, Krzysztof WOŹNY
  Details[Kraków] : AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii ; TAURON Dystrybucja S.A. Biuro Innowacji i Nowych Technologii, 2015. — 71 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2012]
 • TytułPomiary i analiza pracy farm wiatrowych
  AutorzyKrzysztof CHMIELOWIEC, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK
  ŹródłoPomiary ochronne oraz diagnostyka urządzeń i instalacji elektrycznych : IX konferencja techniczna : 23–25.05.2012, Mikołajki. — [Świdnica : Sonel S. A.], [2012]. — S. 61–73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25