Wykaz publikacji wybranego autora

Irena Harańczyk, dr

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603446779Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem142651
201811
2007211
2004211
2002523
2001211
200011
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14104
201811
200722
2004211
2002523
200122
200011
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem14122
201811
200722
200422
2002532
200122
200011
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem14212
201811
200722
200422
2002523
200122
200011
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem14113
201811
200722
200422
200255
200122
200011
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1477
201811
2007211
2004211
2002532
2001211
200011
1999111
 • Anodic dissolution of metal powders
2
 • Anodowe roztwarzanie proszków metali jako metoda odzysku pierwiastków z odpadów i półproduktów przemysłu metalurgicznego
3
 • Anody proszkowe
4
 • Corrosion and protection of metals
5
 • Kompozyty metaliczne na osnowie srebra
6
 • Korozja i ochrona metali
7
8
 • Praktyczne wykorzystanie srebra odzyskanego z odpadów
9
 • Recovery of silver from ${AgCl}$ by using the cell ${Zn|H_{2}SO_{4}}$, ${AgCl|Ag}$
10
 • Rozdzielanie proszków srebra i ołowiu metodą anodowego roztwarzania
11
 • Sposób otrzymywania materiałów kompozytowych
12
 • The influence of the rate of selenium crystallization from aqueous solutions on its morphology
13
 • Wpływ granulacji proszku $Ag$ na stopień przereagowania w procesie anodowego roztwarzania
14
 • Wybrane zagadnienia procesu elektrorafinacji miedzi