Wykaz publikacji wybranego autora

Irena Harańczyk, dr

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603446779
1
  • Anodic dissolution of metal powders
2
  • Corrosion and protection of metals
3
4
  • Recovery of silver from ${AgCl}$ by using the cell ${Zn|H_{2}SO_{4}}$, ${AgCl|Ag}$
5
  • Sposób otrzymywania materiałów kompozytowych
6
  • The influence of the rate of selenium crystallization from aqueous solutions on its morphology
7
  • Wpływ granulacji proszku $Ag$ na stopień przereagowania w procesie anodowego roztwarzania