Wykaz publikacji wybranego autora

Irena Harańczyk, dr

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603446779
1
 • Anodic dissolution of metal powders
2
 • Anodowe roztwarzanie proszków metali jako metoda odzysku pierwiastków z odpadów i półproduktów przemysłu metalurgicznego
3
 • Anody proszkowe
4
 • Corrosion and protection of metals
5
 • Kompozyty metaliczne na osnowie srebra
6
 • Korozja i ochrona metali
7
8
 • Praktyczne wykorzystanie srebra odzyskanego z odpadów
9
 • Recovery of silver from ${AgCl}$ by using the cell ${Zn|H_{2}SO_{4}}$, ${AgCl|Ag}$
10
 • Rozdzielanie proszków srebra i ołowiu metodą anodowego roztwarzania
11
 • Sposób otrzymywania materiałów kompozytowych
12
 • The influence of the rate of selenium crystallization from aqueous solutions on its morphology
13
 • Wpływ granulacji proszku $Ag$ na stopień przereagowania w procesie anodowego roztwarzania
14
 • Wybrane zagadnienia procesu elektrorafinacji miedzi