Wykaz publikacji wybranego autora

Irena Harańczyk, dr

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603446779
1
  • Anodowe roztwarzanie proszków metali jako metoda odzysku pierwiastków z odpadów i półproduktów przemysłu metalurgicznego
2
  • Anody proszkowe
3
  • Corrosion and protection of metals
4
  • Kompozyty metaliczne na osnowie srebra
5
  • Korozja i ochrona metali
6
  • Praktyczne wykorzystanie srebra odzyskanego z odpadów
7
  • Rozdzielanie proszków srebra i ołowiu metodą anodowego roztwarzania
8
  • Sposób otrzymywania materiałów kompozytowych
9
  • Wpływ granulacji proszku $Ag$ na stopień przereagowania w procesie anodowego roztwarzania
10
  • Wybrane zagadnienia procesu elektrorafinacji miedzi