Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Karczewski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3340-5536

ResearcherID: R-9106-2018

Scopus: 7006803468

PBN: 900410

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 77, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAbilities of the GPR method in determination of range of mining disaster in the nearby of the ventilation shaft V of the K.W.K. „Szczygłowice” mine – a case study
  AutorzyKARCZEWSKI Jerzy, ZIĘTEK Jerzy, WAWRZYNIAK-GUZ Kamila, Stanek Zdzisław
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 145–151
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułAdaptacja wybranych aplikacji wchodzących w skład systemu GeoWin do kompilatora w wersji 64-bitowej
  AutorzyKrzysztof Marzencki, Jerzy KARCZEWSKI
  ŹródłoAdaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : [Wydawnictwa AGH], 2017 (Nowy Sącz Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski), 2017. — S. 459–466
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułAnaliza prędkości propagacji fali elektromagnetycznej podczas georadarowych poszukiwań miejsc pochówków w gruntach antropogenicznych
  AutorzyEwelina MAZURKIEWICZ, Jerzy KARCZEWSKI
  ŹródłoMetody geofizyczne w archeologii polskiej 2016 / red. Mirosław Furmanek, Tomasz Herbich, Maksym Mackiewicz ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego ; Fundacja Nauki "Archaeologia Silesiae". — Wrocław : [s. n.], 2016. — S. 80–82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2019]
 • TytułAnalysis of the possibility of identifying the rheological structure of soil by the Ground Penetrating Radar and EM conductivity methods
  AutorzyAkinniyi Akinsunmade, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Paweł Pysz, Jerzy KARCZEWSKI, Tadeusz Juliszewski, Mirosław Zagórda, Paweł Kiełbasa
  Źródło2019 „Application of electromagnetic in modern engineering and medicine” [Dokument elektroniczny] : XXIX Symposium PTZE : June 9–12, 2019, Janów Podlaski : proceedings of the international conference. — [Warsaw] : Polish Society of Applied Electromagnetics, cop. 2019. — S. 9–12
 • keywords: soil, compaction, geophysical methods, rheological property, cone penetrometer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.23919/PTZE.2019.8781709

7
 • [referat, 2016]
 • TytułAplikacja TOC w systemie GeoWin do obliczania całkowitej zawartości węgla organicznego w skałach na podstawie profilowań geofizyki otworowej
  AutorzyPaulina KRAKOWSKA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Edyta PUSKARCZYK, Jerzy KARCZEWSKI, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoGeopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016. — S. 575–579
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2017]
 • TytułApplication of geodetic techniques for antenna positioning in a ground penetrating radar method
  AutorzyEwelina MAZURKIEWICZ, Łukasz ORTYL, Jerzy KARCZEWSKI
  ŹródłoPOL-VIET 2017 : 4textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułApplication of geodetic techniques for antenna positioning in a ground penetrating radar method
  AutorzyEwelina MAZURKIEWICZ, Łukasz ORTYL, Jerzy KARCZEWSKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 35 art. no. 03005, s. 1–8
 • keywords: Ground Penetrating Radar, geodetic positioning, robotic tachymeter, GNSS system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183503005

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułApplication of GPR method to investigate in protected areas
  AutorzyKARCZEWSKI Jerzy
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 115–119
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2014]
 • TytułApplication of high-frequency GPR profiling for solving engineering problems
  AutorzyJerzy KARCZEWSKI, Anna STRZĘPOWICZ, Jerzy ZIĘTEK
  ŹródłoScientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 85–86
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułApplication of non-standard methods of georadar data processing : a case study of landslide investigations at Kamionka
  AutorzyM. BIELECKA, T. DANEK, J. KARCZEWSKI, J. ZIĘTEK
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 30–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułApplication of the georadar method to locate bat habitats in abandoned mining galleries
  AutorzyA. LEŚNIAK, J. KARCZEWSKI, T. DANEK, J. ZIĘTEK
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 377–381
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2018]
 • TytułApplying the Artificial Neural Network to laboratory and well logging data for TOC prediction and well logging data for TOC prediction and model verification using TOC Application (Geo Win) : abstract
  AutorzyEdyta PUSKARCZYK, Paulina KRAKOWSKA, Jerzy KARCZEWSKI
  ŹródłoApplied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułArchitektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin
  AutorzyJ. JARZYNA, M. BAŁA, A. CICHY, J. KARCZEWSKI, K. Marzencki, T. ZORSKI, W. Twaróg, W. Gądek, M. Stadtmüller, I. Gąsior
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2002 R. 58 nr 9, s. 486–501
 • słowa kluczowe: system GeoWin, profilowania geofizyki wiertniczej

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułArchitektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Adam CICHY, Jerzy KARCZEWSKI, Krzysztof Marzencki, Tomasz ZORSKI, Władysław Twaróg, W. Gądek, M. Stadtmuller
  ŹródłoPrace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — 2002 nr 116 wyd. konferencyjne, s. 191–192
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2001]
 • TytułBadania georadarowe w klasztorze OO. Bernardynów w Leżajsku
  AutorzyJerzy KARCZEWSKI
  ŹródłoGeofizyka w inżynierii i ochronie środowiska : [dla potrzeb samorządności lokalnej] : Dębe, marzec 2001 : streszczenia referatów / Państwowy Instytut Geologiczny ; Zakład Geofizyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : WGGiOŚ AGH], [2001]. — S. 31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania namuliska Jaskini Ciemnej w Ojcowie metodą georadarową
  AutorzyJerzy KARCZEWSKI, Tomasz Ostrowski
  ŹródłoPrądnik : prace i materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera. — 2013 t. 23, s. 177–182
 • keywords: GPR method, Ciemna Cave, cave deposits, archaeological fieldwork

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [referat, 2006]
 • TytułDetermination of GPR velocity for geological formations in Vietnam
  AutorzyNguyen van Giang, Nguyen ba Duan, Jerzy ZIĘTEK, Jerzy KARCZEWSKI, Adam Szynkiewicz
  ŹródłoGPR 2006 [Dokument elektroniczny] : 11th international conference on Ground Penetrating Radar : June 19–22, 2006 Columbus, Ohio, USA / The Ohio State University. — [Columbus : OSU], [2006]. — S. [1–4]
 • keywords: groundwave velocity, common midpoint (CMP), geological medium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2018]
 • TytułDobór metod empirycznych wyznaczania całkowitej zawartości węgla organicznego TOC wykorzystujących profilowania geofizyki otworowej w skałach łupkowych basenu bałtyckiego
  AutorzySebastian Waszkiewicz, Jerzy KARCZEWSKI, Paulina KRAKOWSKA, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoGeopetrol 2018 : rozwój technik poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : [Zakopane–Kościelisko, 17–20.09.2018] : materiały konferencyjne. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. — S. 301–307
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułDopasowanie systemu GeoWin do zadań związanych z przetwarzaniem i interpretacją profilowań geofizyki otworowej w skałach łupkowych
  AutorzyKrzysztof Marzencki, Jerzy KARCZEWSKI, Paulina KRAKOWSKA
  ŹródłoAdaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : [Wydawnictwa AGH], 2017 (Nowy Sącz Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski), 2017. — S. 455
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2019]
 • TytułFinite difference time domain (FDTD) modelling of ground penetrating radar pulse energy for locating burial sites
  AutorzyAkinniyi AKINSUNMADE, Jerzy KARCZEWSKI, Ewelina MAZURKIEWICZ, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25