Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Burzewski, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza naftowa w utworach dewonu i karbonu centralnej części rowu lubelskiego
  AutorzyMagdalena WRÓBEL, Paweł KOSAKOWSKI, Maciej J. KOTARBA, Wacław BURZEWSKI
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 132–133
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnaliza prawa Darcy'ego na tle równań dynamicznych
  AutorzyWacław BURZEWSKI, Eugeniusz BOBULA
  ŹródłoSprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — 2000 [wyd. 2001] t. 44/1, s. 249–252
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułBadania naukowe i kształcenie geologów naftowych w historii rozwoju specjalności naftowej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej
  AutorzyWacław BURZEWSKI, Marek DZIENIEWICZ, Wojciech GÓRECKI, Maciej KOTARBA, Jan KUŚMIEREK, Tomasz MAĆKOWSKI, Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Wojciech STRZETELSKI
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 741–791
4
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułDziałalność wydawnicza Towarzystwa Geosynoptyków „GEOS”
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Natalia Górecka, Wacław BURZEWSKI
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2006 vol. 10 wyd. spec., s. 121–128
5
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułGeneracyjny podsystem naftowy i ocena możliwości akumulacji węglowodorów utworów karbonu w południowej części bloku górnośląskiego i małopolskiego
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Wacław BURZEWSKI, Eugeniusz Jawor, Urszula Baran, Paweł KOSAKOWSKI, Zbigniew Buła
  ŹródłoMożliwości generowania węglowodorów w skałach karbonu w południowej części bloku górnośląskiego i małopolskiego / pod red. Macieja J. Kotarby ; GEOSFERA Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : TBPŚ „Geosfera” : Akapit, 2004. — S. 117–141
6
 • [referat, 2008]
 • TytułGenerowanie węglowodorów w utworach dolomitu głównego polskiej części basenu cechsztyńskiego
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Magdalena WRÓBEL, Maciej KOTARBA, Wacław BURZEWSKI
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 56
7
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułGeological setting and petroleum occurrence of the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine
  AutorzyYuriy V. Koltun, Igor V. Dudok, Maciej J. KOTARBA, Oleg M. Adamenko, Myroslav I. Pavlyuk, Wacław BURZEWSKI, Orest R. Stelmakh
  ŹródłoPolish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses / ed. Maciej J. Kotarba ; GEOSPHERE Society of Research on Environmental Changes, Ministry of the Environment. — Warszawa ; Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny, 2005. — S. 61–77
8
 • [referat, 2011]
 • TytułHydrocarbon potential of the Carboniferous – Lower Permian Total Petroleum System in the Polish part of the SPB
  AutorzyW. GÓRECKI, B. PAPIERNIK, T. MAĆKOWSKI, B. REICHER, D. BOTOR, W. BURZEWSKI, G. MACHOWSKI
  ŹródłoVienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — S. [1–5], P298
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułKwalifikacja naftowa przestrzeni porowej skał zbiornikowych
  AutorzyWacław BURZEWSKI, Roman SEMYRKA, Kazimierz SŁUPCZYŃSKI
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 185–189
10
 • [referat, 2008]
 • TytułMiejsce i środowisko utworów plejstoceńskich znalezienia nosorożców włochatych w Staruni
  AutorzyR. Stachowicz-Rybka, M. J. KOTARBA, O. R. Stelmakh, S. PORZUCEK, W. BURZEWSKI
  ŹródłoPrirodno-ìstorična spadŝina Starunì : tezi dopovìdej Drugoï Mìžnarodnoï naukovoï konferencìï do 100-rìččâ peršoï znahìdki mamonta ì volohatogo nosoroga v Starunì u 1907 rocì : Starunâ–L'vìv–Ìvano-Frankìvs'k–Krakìv, 15–17 travnâ 2008 roku / red. kol. Kotarba M. J. [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”, cop. 2008. — S. 191–193
11
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMożliwości generacyjne utworów starszego paleozoiku w lądowym obszarze polskiej części basenu bałtyckiego
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Maciej J. KOTARBA, Magdalena WRÓBEL, Wacław BURZEWSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 73–77
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułPotencjał macierzystości kompleksu dewońsko-karbońskiego Pomorza Zachodniego
  AutorzyWacław BURZEWSKI, Roman SEMYRKA, Kazimierz SŁUPCZYŃSKI
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 35–40
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułPotencjał naftowy utworów dolomitu głównego w strefie Kamienia Pomorskiego. Cz. 2, Analiza ropotwórczości
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Wacław BURZEWSKI, Maciej J. KOTARBA
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2003 t. 51 nr 8, s. 663–672
14
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułProcesy generowania i ekspulsji węglowodorów – rola siarki organicznej: zastosowanie metody dla potrzeb poszukiwań naftowych
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Wacław BURZEWSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — 2000 nr 110, s. 57–60
15
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułProcesy generowania i ekspulsji węglowodorów w świetle jedowymiarowych modelowań numerycznych oraz potencjał generacyjny utworów karbonu w południowej części bloku górnośląskiego i małopolskiego
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Paweł KOSAKOWSKI, Wacław BURZEWSKI
  ŹródłoMożliwości generowania węglowodorów w skałach karbonu w południowej części bloku górnośląskiego i małopolskiego / pod red. Macieja J. Kotarby ; GEOSFERA Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : TBPŚ „Geosfera” : Akapit, 2004. — S. 87–116
16
 • [referat, 2001]
 • TytułWody formacyjne poziomu dolomitu głównego w Polsce
  AutorzyWacław BURZEWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Roman SEMYRKA, Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Jan SOBOŃ, Adam ZUBRZYCKI
  Źródło„Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — S. 203–205
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułZasoby prognostyczne – nieodkryty potencjał gazu ziemnego w polskim basenie czerwonego spągowca
  AutorzyWacław BURZEWSKI, Wojciech GÓRECKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Beata REICHER
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 123–128. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_13.pdf