Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Burzewski, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Analiza naftowa w utworach dewonu i karbonu centralnej części rowu lubelskiego
2
 • Analiza prawa Darcy'ego na tle równań dynamicznych
3
 • Badania naukowe i kształcenie geologów naftowych w historii rozwoju specjalności naftowej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej
4
 • Działalność wydawnicza Towarzystwa Geosynoptyków „GEOS”
5
 • Generacyjny podsystem naftowy i ocena możliwości akumulacji węglowodorów utworów karbonu w południowej części bloku górnośląskiego i małopolskiego
6
 • Generowanie węglowodorów w utworach dolomitu głównego polskiej części basenu cechsztyńskiego
7
 • Geological setting and petroleum occurrence of the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine
8
 • Hydrocarbon potential of the Carboniferous – Lower Permian Total Petroleum System in the Polish part of the SPB
9
 • Kwalifikacja naftowa przestrzeni porowej skał zbiornikowych
10
 • Miejsce i środowisko utworów plejstoceńskich znalezienia nosorożców włochatych w Staruni
11
 • Możliwości generacyjne utworów starszego paleozoiku w lądowym obszarze polskiej części basenu bałtyckiego
12
 • Potencjał macierzystości kompleksu dewońsko-karbońskiego Pomorza Zachodniego
13
 • Potencjał naftowy utworów dolomitu głównego w strefie Kamienia Pomorskiego
14
 • Procesy generowania i ekspulsji węglowodorów – rola siarki organicznej: zastosowanie metody dla potrzeb poszukiwań naftowych
15
 • Procesy generowania i ekspulsji węglowodorów w świetle jedowymiarowych modelowań numerycznych oraz potencjał generacyjny utworów karbonu w południowej części bloku górnośląskiego i małopolskiego
16
 • Wody formacyjne poziomu dolomitu głównego w Polsce
17
 • Zasoby prognostyczne – nieodkryty potencjał gazu ziemnego w polskim basenie czerwonego spągowca