Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Kuśmierek, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 63, z ogólnej liczby 64 publikacji Autora


1
 • [referat, 2006]
 • Tytuł1-D modelling of hydrocarbon generation and expulsion from menilite source rocks in the San and Stryi rivers region (Polish and Ukrainian Carpathians)
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Maciej KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Yuriy Koltun, Jan KUŚMIEREK
  Źródło“Problemi geologìï ta naftogazonosnostì Karpat” : mìžnarodna naukova konferencìâ : do 100-rìččâ vìd dnâ narodžennâ člen-korespondenta NAN Ukraïni Mikoli Romanoviča Ladižens'kogo ta 55-rìččâ Ìnstitutu geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin NAN Ukraïni : L'vìv [26–28 veres. 2006 r.] : tezi dopovìdej / redkol. M. Ì. Pavlûk [et al.] ; Nacìonal'na Akademìâ Nauk Ukraïni. Ìnstitut geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin, Naukova rada z problemi “Geologìâ ì geohìmìâ gorûčih kopalin”, Ukraïns'kij nacìonal'nij komìtet Karpato-Balkans'koï geologìčnoï asocìacìï. — L'vìv : Ìnstitut geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin NAN Ukraïni, 2006. — S. 263–264
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAnaliza głębokościowych trendów zmian gęstości karpackiej formacji naftowej i interpretacja genezy niedogęszczonych osadów ilastych
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Artut Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia. — 2004 R. 43 z. 4, s. 65–74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAnomalne rozkłady gęstości serii ropogazonośnych fliszu karpackiego i próba identyfikacji ich genezy
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne, s. 105–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBilansowanie potencjału generacyjnego i akumulacyjnego podsystemów naftowych basenów typu alpejskiego
  AutorzyMaciej Jerzy KOTARBA, Jan Krzysztof KUŚMIEREK
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 105–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBudowa struktur wgłębnych w strefie sigmoidy przemyskiej – przegląd modeli interpretacyjnych
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Tomasz MAĆKOWSKI, Monika SZCZYGIEŁ, Urszula Baran, Krzysztof Pieniądz
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2006 R. 45 z. 2, s. 31–34, [3] k. tabl.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułCharakterystyka litologiczno-miąższościowa karpackiej formacji naftowej
  AutorzyJan KUŚMIEREK
  ŹródłoCharakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — S. 19–29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCharakterystyka parameterów zbiornikowych piaskowców kliwskich w roponośnej strefie wewnętrznego synklinorium płaszczowiny skolskiej
  AutorzyMonika SZCZYGIEŁ, Jan KUŚMIEREK
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 251–254
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [monografia, 2001]
 • TytułCharakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Jana KUŚMIERKA
  DetailsKraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — 165 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułCharakterystyka zmienności parametrów zbiornikowych litotypów piaszczystych karpackich jednostek ropogazonośnych
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Bartosz PAPIERNIK, Grzegorz PRZYSTAŚ, Przemysław Warzała
  ŹródłoCharakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — S. 107–126
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2019]
 • TytułDeep tectonics of the Central Carpathian Depression (SE Poland): examples of geological reinterpretation of magnetotelluric soundings and seismic profiles
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Urszula BARAN, Grzegorz MACHOWSKI
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [referat, 2001]
 • TytułDwuwymiarowe modelowania konturów stref ekspulsji węglowodorów w obszarze centralnej depresji karpackiej
  AutorzyTomasz MAĆKOWSKI, Jan KUŚMIEREK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ
  Źródło„Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — S. 233–236
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułEwolucja litosfery a globalna energia – hipotezy i implikacje geodynamiczne
  AutorzyJan KUŚMIEREK
  ŹródłoWszechświat (Kraków). — 2004 R. 122 t. 105 nr 10–12, s. 241–247
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułGeodynamiczna charakterystyka karpackiej formacji ropogazonośnej
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Marek Migas, Jacek Mruk
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 151–166
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułGeologiczna interpretacja zmienności parametrów petrofizycznych w obszarze wschodniej części Karpat polskich
  AutorzyJan BROMOWICZ, Jan KUŚMIEREK, Artur P. ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI
  ŹródłoCharakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — S. 147–156
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułGeologiczno-sejsmiczne modele 2D wgłębnej tektoniki karpackiej formacji naftowej
  AutorzyJan KUŚMIEREK
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2008 br 150 wyd. konf., s. 241–245
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułGeostrukturalne uwarunkowania rozwoju ropogazonośnych jednostek Karpat polskich
  AutorzyJan KUŚMIEREK
  ŹródłoCharakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — S. 9–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [książka, 2002]
 • TytułGórskie krainy azjatyckiej części Wspólnoty Niepodległych Państw – rekonesans obiektów i tras geoturystycznych
  AutorzyJan BROMOWICZ, Jan KUŚMIEREK ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  DetailsKraków : AGH WGGiOŚ, 2002. — 182 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułGóry i wyżyny Azji Środkowej i północno-wschodniej – typy krajobrazów i swoistość cech przyrody nieożywionej
  AutorzyJan KUŚMIEREK
  ŹródłoGeoturystyka. — 2004 t. 1 nr 1, s. 17–24
 • słowa kluczowe: wulkany, krainy geograficzne, jeziora, źródła termalne, masywy wysokogórskie, płaskowyże

  keywords: lakes, volcanoes, geographical regions, thermal springs, high mountain massifs, elevated plains

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułIlościowa analiza trendów zmian gęstości szkieletowej i objętościowej skał karpackiej formacji naftowej
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI, Bartosz PAPIERNIK
  ŹródłoCharakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — S. 77–106
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułImplikacje rekonstruowania modeli karpackiego systemu naftowego
  AutorzyJan KUŚMIEREK
  ŹródłoPrace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — 2000 nr 110, s. 17–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2008]
 • TytułMacierzystość warstw menilitowych i rozwój procesów ropotwórczych w przygranicznej strefie jednostki skolskiej i borysławsko-pokuckiej polskich i ukraińskich Karpat zewnętrznych
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Maciej J. KOTARBA, Jurij V. Koltun, Dariusz WIĘCŁAW, Jan KUŚMIEREK
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 56
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułModels and scaling parameters of hydrocarbon potential of the Flysch Carpathians
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Zbigniew HALAT, Tomasz MAĆKOWSKI, Bartosz PAPIERNIK
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 27–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: