Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Kuśmierek, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kse


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 63, z ogólnej liczby 64 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2006]
 • Tytuł1-D modelling of hydrocarbon generation and expulsion from menilite source rocks in the San and Stryi rivers region (Polish and Ukrainian Carpathians)
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Maciej KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Yuriy Koltun, Jan KUŚMIEREK
  Źródło“Problemi geologìï ta naftogazonosnostì Karpat” : mìžnarodna naukova konferencìâ : do 100-rìččâ vìd dnâ narodžennâ člen-korespondenta NAN Ukraïni Mikoli Romanoviča Ladižens'kogo ta 55-rìččâ Ìnstitutu geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin NAN Ukraïni : L'vìv [26–28 veres. 2006 r.] : tezi dopovìdej / redkol. M. Ì. Pavlûk [et al.] ; Nacìonal'na Akademìâ Nauk Ukraïni. Ìnstitut geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin, Naukova rada z problemi “Geologìâ ì geohìmìâ gorûčih kopalin”, Ukraïns'kij nacìonal'nij komìtet Karpato-Balkans'koï geologìčnoï asocìacìï. — L'vìv : Ìnstitut geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin NAN Ukraïni, 2006. — S. 263–264
2
 • [article, 2004]
 • TytułAnaliza głębokościowych trendów zmian gęstości karpackiej formacji naftowej i interpretacja genezy niedogęszczonych osadów ilastych
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Artut Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia. — 2004 R. 43 z. 4, s. 65–74
3
 • [journal paper, 2004]
 • TytułAnomalne rozkłady gęstości serii ropogazonośnych fliszu karpackiego i próba identyfikacji ich genezy
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne, s. 105–108
4
 • [monograph, 2013]
 • TytułAtlas geotermalny Karpat Wschodnich : monografia
  Autorzyred. nauk. Wojciech GÓRECKI, koordynator projektu: Marek HAJTO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Marek HAJTO, Jolanta AUGUSTYŃSKA, Joanna JASNOS, Jan KUŚMIEREK, Tomasz KUŹNIAK, Grzegorz MACHOWSKI, Wojciech MACHOWSKI, Justyna NOSAL, Michał MICHNA, Bartosz PAPIERNIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Michał STEFANIUK, Monika SZCZYGIEŁ, Anna WACHOWICZ-PYZIK, Gabriel ZĄBEK, Lucyna RAJCHEL, Marek LEMBERGER, Mariusz CZOP, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Jan GOLONKA, Jacek BANAŚ, Bogusław MAZURKIEWICZ, Wojciech SOLARSKI, Marek CAPIK, [et al.] ; współpraca: Elżbieta HAŁAJ, Julian KRACH, Wojciech LUBOŃ, Michał MARUTA, Grzegorz PEŁKA, Joanna RAMS-PIETRASZEWSKA, Wojciech MAYER, Andrzej SKOWROŃSKI, Jan BOBULA, Grzegorz HOLTZER, Urszula LELEK-BORKOWSKA, Zbigniew SZKLARZ, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Details[Kraków : AGH], [2013]. — 791 s.
5
 • [article, 2001]
 • TytułBadania naukowe i kształcenie geologów naftowych w historii rozwoju specjalności naftowej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej
  AutorzyWacław BURZEWSKI, Marek DZIENIEWICZ, Wojciech GÓRECKI, Maciej KOTARBA, Jan KUŚMIEREK, Tomasz MAĆKOWSKI, Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Wojciech STRZETELSKI
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 741–791
6
 • [journal paper, 2004]
 • TytułBilansowanie potencjału generacyjnego i akumulacyjnego podsystemów naftowych basenów typu alpejskiego
  AutorzyMaciej Jerzy KOTARBA, Jan Krzysztof KUŚMIEREK
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 105–108
7
 • [article, 2006]
 • TytułBudowa struktur wgłębnych w strefie sigmoidy przemyskiej – przegląd modeli interpretacyjnych
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Tomasz MAĆKOWSKI, Monika SZCZYGIEŁ, Urszula Baran, Krzysztof Pieniądz
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2006 R. 45 z. 2, s. 31–34, [3] k. tabl.
8
 • [chapter, 2001]
 • TytułCharakterystyka litologiczno-miąższościowa karpackiej formacji naftowej
  AutorzyJan KUŚMIEREK
  ŹródłoCharakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — S. 19–29
9
 • [journal paper, 2008]
 • TytułCharakterystyka parameterów zbiornikowych piaskowców kliwskich w roponośnej strefie wewnętrznego synklinorium płaszczowiny skolskiej
  AutorzyMonika SZCZYGIEŁ, Jan KUŚMIEREK
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 251–254
10
 • [monograph, 2001]
 • TytułCharakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Jana KUŚMIERKA
  DetailsKraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — 165 s.
11
 • [chapter, 2001]
 • TytułCharakterystyka zmienności parametrów zbiornikowych litotypów piaszczystych karpackich jednostek ropogazonośnych
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Bartosz PAPIERNIK, Grzegorz PRZYSTAŚ, Przemysław Warzała
  ŹródłoCharakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — S. 107–126
12
 • [proceedings, 2019]
 • TytułDeep tectonics of the Central Carpathian Depression (SE Poland): examples of geological reinterpretation of magnetotelluric soundings and seismic profiles
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Urszula BARAN, Grzegorz MACHOWSKI
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
13
 • [article, 2009]
 • TytułDwuwymiarowe modele termicznego przeobrażenia materii organicznej i ekspulsji węglowodorów w transgranicznej strefie Karpat polsko-ukraińskich
  AutorzyTomasz MAĆKOWSKI, Jan KUŚMIEREK, Beata REICHER, Urszula Baran, Paweł KOSAKOWSKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Monika SZCZYGIEŁ, Aurelia ZAJĄC, Izabela Zych
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 35 z. 4/1 Nowe aspekty interpretacji prognoz ropo– i gazonośności wschodniej części Karpat polskich, s. 191-222. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-04-1/Geologia_2009_4-1_07.pdf
14
 • [proceedings, 2001]
 • TytułDwuwymiarowe modelowania konturów stref ekspulsji węglowodorów w obszarze centralnej depresji karpackiej
  AutorzyTomasz MAĆKOWSKI, Jan KUŚMIEREK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ
  Źródło„Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — S. 233–236
15
 • [article, 2004]
 • TytułEwolucja litosfery a globalna energia – hipotezy i implikacje geodynamiczne
  AutorzyJan KUŚMIEREK
  ŹródłoWszechświat (Kraków). — 2004 R. 122 t. 105 nr 10–12, s. 241–247
16
 • [article, 2001]
 • TytułGeodynamiczna charakterystyka karpackiej formacji ropogazonośnej
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Marek Migas, Jacek Mruk
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 151–166
17
 • [chapter, 2001]
 • TytułGeologiczna interpretacja zmienności parametrów petrofizycznych w obszarze wschodniej części Karpat polskich
  AutorzyJan BROMOWICZ, Jan KUŚMIEREK, Artur P. ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI
  ŹródłoCharakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — S. 147–156
18
 • [journal paper, 2008]
 • TytułGeologiczno-sejsmiczne modele 2D wgłębnej tektoniki karpackiej formacji naftowej
  AutorzyJan KUŚMIEREK
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2008 br 150 wyd. konf., s. 241–245
19
 • [chapter, 2001]
 • TytułGeostrukturalne uwarunkowania rozwoju ropogazonośnych jednostek Karpat polskich
  AutorzyJan KUŚMIEREK
  ŹródłoCharakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — S. 9–17
20
 • [book, 2002]
 • TytułGórskie krainy azjatyckiej części Wspólnoty Niepodległych Państw – rekonesans obiektów i tras geoturystycznych
  AutorzyJan BROMOWICZ, Jan KUŚMIEREK ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  DetailsKraków : AGH WGGiOŚ, 2002. — 182 s.
21
 • [article, 2004]
 • TytułGóry i wyżyny Azji Środkowej i północno-wschodniej – typy krajobrazów i swoistość cech przyrody nieożywionej
  AutorzyJan KUŚMIEREK
  ŹródłoGeoturystyka. — 2004 t. 1 nr 1, s. 17–24
22
 • [chapter, 2001]
 • TytułIlościowa analiza trendów zmian gęstości szkieletowej i objętościowej skał karpackiej formacji naftowej
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI, Bartosz PAPIERNIK
  ŹródłoCharakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — S. 77–106
23
 • [journal paper, 2000]
 • TytułImplikacje rekonstruowania modeli karpackiego systemu naftowego
  AutorzyJan KUŚMIEREK
  ŹródłoPrace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — 2000 nr 110, s. 17–20
24
 • [proceedings, 2008]
 • TytułMacierzystość warstw menilitowych i rozwój procesów ropotwórczych w przygranicznej strefie jednostki skolskiej i borysławsko-pokuckiej polskich i ukraińskich Karpat zewnętrznych
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Maciej J. KOTARBA, Jurij V. Koltun, Dariusz WIĘCŁAW, Jan KUŚMIEREK
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 56
25
 • [article, 2001]
 • TytułModels and scaling parameters of hydrocarbon potential of the Flysch Carpathians
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Zbigniew HALAT, Tomasz MAĆKOWSKI, Bartosz PAPIERNIK
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 27–34