Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Kuśmierek, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 63, z ogólnej liczby 64 publikacji Autora


1
 • 1-D modelling of hydrocarbon generation and expulsion from menilite source rocks in the San and Stryi rivers region (Polish and Ukrainian Carpathians)
2
 • Analiza głębokościowych trendów zmian gęstości karpackiej formacji naftowej i interpretacja genezy niedogęszczonych osadów ilastych
3
 • Anomalne rozkłady gęstości serii ropogazonośnych fliszu karpackiego i próba identyfikacji ich genezy
4
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
5
 • Badania naukowe i kształcenie geologów naftowych w historii rozwoju specjalności naftowej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej
6
 • Bilansowanie potencjału generacyjnego i akumulacyjnego podsystemów naftowych basenów typu alpejskiego
7
 • Budowa struktur wgłębnych w strefie sigmoidy przemyskiej – przegląd modeli interpretacyjnych
8
 • Charakterystyka litologiczno-miąższościowa karpackiej formacji naftowej
9
 • Charakterystyka parameterów zbiornikowych piaskowców kliwskich w roponośnej strefie wewnętrznego synklinorium płaszczowiny skolskiej
10
 • Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich
11
 • Charakterystyka zmienności parametrów zbiornikowych litotypów piaszczystych karpackich jednostek ropogazonośnych
12
 • Deep tectonics of the Central Carpathian Depression (SE Poland): examples of geological reinterpretation of magnetotelluric soundings and seismic profiles
13
 • Dwuwymiarowe modele termicznego przeobrażenia materii organicznej i ekspulsji węglowodorów w transgranicznej strefie Karpat polsko-ukraińskich
14
 • Dwuwymiarowe modelowania konturów stref ekspulsji węglowodorów w obszarze centralnej depresji karpackiej
15
 • Ewolucja litosfery a globalna energia – hipotezy i implikacje geodynamiczne
16
 • Geodynamiczna charakterystyka karpackiej formacji ropogazonośnej
17
 • Geologiczna interpretacja zmienności parametrów petrofizycznych w obszarze wschodniej części Karpat polskich
18
 • Geologiczno-sejsmiczne modele 2D wgłębnej tektoniki karpackiej formacji naftowej
19
 • Geostrukturalne uwarunkowania rozwoju ropogazonośnych jednostek Karpat polskich
20
 • Górskie krainy azjatyckiej części Wspólnoty Niepodległych Państw – rekonesans obiektów i tras geoturystycznych
21
 • Góry i wyżyny Azji Środkowej i północno-wschodniej – typy krajobrazów i swoistość cech przyrody nieożywionej
22
 • Ilościowa analiza trendów zmian gęstości szkieletowej i objętościowej skał karpackiej formacji naftowej
23
 • Implikacje rekonstruowania modeli karpackiego systemu naftowego
24
 • Macierzystość warstw menilitowych i rozwój procesów ropotwórczych w przygranicznej strefie jednostki skolskiej i borysławsko-pokuckiej polskich i ukraińskich Karpat zewnętrznych
25
 • Models and scaling parameters of hydrocarbon potential of the Flysch Carpathians