Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Kuśmierek, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem63371241
201911
2016312
201311
2010211
200911
20081046
200711
2006633
2005211
20041212
200311
2002211
20012016211
200011
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem635382
201911
2016312
201311
2010211
200911
20081010
200711
20066321
200522
20041212
200311
200222
200120191
200011
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem63576
201911
2016321
201311
2010211
200911
20081010
200711
2006633
200522
20041212
200311
200222
20012020
200011
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem63459
201911
2016321
201311
2010211
200911
20081010
200711
200666
200522
20041212
200311
200222
20012020
200011
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem631152
201911
2016321
201311
2010211
200911
20081055
200711
200666
200522
20041212
200311
200222
20012020
200011
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem633429
201911
201633
201311
201022
200911
20081064
200711
2006624
2005211
20041293
200311
2002211
200120614
2000111
 • 1-D modelling of hydrocarbon generation and expulsion from menilite source rocks in the San and Stryi rivers region (Polish and Ukrainian Carpathians) / Paweł KOSAKOWSKI, Maciej KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Yuriy Koltun, Jan KUŚMIEREK // W: “Problemi geologìï ta naftogazonosnostì Karpat” : mìžnarodna naukova konferencìâ : do 100-rìččâ vìd dnâ narodžennâ člen-korespondenta NAN Ukraïni Mikoli Romanoviča Ladižens'kogo ta 55-rìččâ Ìnstitutu geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin NAN Ukraïni : L'vìv [26–28 veres. 2006 r.] : tezi dopovìdej / redkol. M. Ì. Pavlûk [et al.] ; Nacìonal'na Akademìâ Nauk Ukraïni. Ìnstitut geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin, Naukova rada z problemi “Geologìâ ì geohìmìâ gorûčih kopalin”, Ukraïns'kij nacìonal'nij komìtet Karpato-Balkans'koï geologìčnoï asocìacìï. — L'vìv : Ìnstitut geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin NAN Ukraïni, 2006. — S. 263–264

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza głębokościowych trendów zmian gęstości karpackiej formacji naftowej i interpretacja genezy niedogęszczonych osadów ilastychAnalysis of trends of density variations with depth in the Carpathian petroleum formation and interpretation of the undercompacted argillaceous sediment origin / Jan KUŚMIEREK, Artut Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2004 R. 43 z. 4, s. 65–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Abstr., 1 Mapa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Anomalne rozkłady gęstości serii ropogazonośnych fliszu karpackiego i próba identyfikacji ich genezyAnomalous density distributions in oil- and gas-bearing series of the Carpathian flysch and tentative determination of their genesis / Jan KUŚMIEREK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne, s. 105–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20-23.09.2004 / INiG. — Kraków : INiG, 2004 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Badania naukowe i kształcenie geologów naftowych w historii rozwoju specjalności naftowej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-HutniczejScientific research and education of petroleum geologists in the history of development of the petroleum-geology speciality at the Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, University of Mining and Metallurgy / Wacław BURZEWSKI, Marek DZIENIEWICZ, Wojciech GÓRECKI, Maciej KOTARBA, Jan KUŚMIEREK, Tomasz MAĆKOWSKI, Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Wojciech STRZETELSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 741–791. — Bibliogr. s. 768–788, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bilansowanie potencjału generacyjnego i akumulacyjnego podsystemów naftowych basenów typu alpejskiego[Balance of generation and accumulation potentials of petroleum sub-systems in the Alpine-type basins] / Maciej Jerzy KOTARBA, Jan Krzysztof KUŚMIEREK // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 105–108. — Bibliogr. s. 108. — Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych = Current problems of hydrocarbon exploration, production and sale in Poland in the light of new resource prospects : Kraków, 29 styczeń 2004 : [materiały z konferencji] / ed. Wojciech Górecki ; Geosynoptics Society “GEOS”. — Cracow : GS “GEOS”, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Budowa struktur wgłębnych w strefie sigmoidy przemyskiej – przegląd modeli interpretacyjnychGeologic features of deep-seated structures in the Przemyśl sigmoid area: review of interpretation models / Jan KUŚMIEREK, Tomasz MAĆKOWSKI, Monika SZCZYGIEŁ, Urszula Baran, Krzysztof Pieniądz // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2006 R. 45 z. 2, s. 31–34, [3] k. tabl.. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka litologiczno-miąższościowa karpackiej formacji naftowejLithology and thickness characteristics of the Carpathian oil- and gas-bearing formation / Jan KUŚMIEREK // W: Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa = Characteristics of petrophysical parameters of flysch oil- and gas-bearing series in the Polish Carpathians / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — (Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków ; vol. 4/2001). — Opis częśc. wg okł. — S. 19–29. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakterystyka parameterów zbiornikowych piaskowców kliwskich w roponośnej strefie wewnętrznego synklinorium płaszczowiny skolskiejCharacteristic of reservoir parameters of the Kliwa Sandstones in the oil-bearing zone of the internal synclinorium in the Skole Nappe / Monika SZCZYGIEŁ, Jan KUŚMIEREK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 251–254. — Bibliogr. s. 253, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowaCharacteristics of petrophysical parameters of flysch oil- and gas-bearing series in the Polish Carpathians / pod red. Jana KUŚMIERKA. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — 165 s.. — (Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków ; vol. 4/2001). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Charakterystyka zmienności parametrów zbiornikowych litotypów piaszczystych karpackich jednostek ropogazonośnychCharacteristics of variability in reservoir parameters of sandy lithotypes in Carpathian oil- and gas-bearing units / Jan KUŚMIEREK, Bartosz PAPIERNIK, Grzegorz PRZYSTAŚ, Przemysław Warzała // W: Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa = Characteristics of petrophysical parameters of flysch oil- and gas-bearing series in the Polish Carpathians / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — (Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków ; vol. 4/2001). — Opis częśc. wg okł. — S. 107–126. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Deep tectonics of the Central Carpathian Depression (SE Poland): examples of geological reinterpretation of magnetotelluric soundings and seismic profiles / Jan KUŚMIEREK, Urszula BARAN, Grzegorz MACHOWSKI // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/9%20Poster%20session/Ku%C5%9Bmierek%20et%20al.pdf [2019-09-18]. — Bibliogr. s. [2]. — Toż. na dysku Flash. - S. 213-214. - Bibliogr. s. 214

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Dwuwymiarowe modele termicznego przeobrażenia materii organicznej i ekspulsji węglowodorów w transgranicznej strefie Karpat polsko-ukraińskichTwo-dimensional models of the organic-matter thermal transformation and hydrocarbon expulsion in the transfrontier zone of the Polish and Ukrainian Carpathians / Tomasz MAĆKOWSKI, Jan KUŚMIEREK, Beata REICHER, Urszula Baran, Paweł KOSAKOWSKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Monika SZCZYGIEŁ, Aurelia ZAJĄC, Izabela Zych // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 4/1 Nowe aspekty interpretacji prognoz ropo– i gazonośności wschodniej części Karpat polskich, s. 191-222. — Bibliogr. s. 217–221, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-04-1/Geologia_2009_4-1_07.pdf

 • słowa kluczowe: Karpaty Zewnętrzne, modele paleotermiczne, ekspulsja węglowodorów, ropo- i gazonośność serii fliszowych

  keywords: Outer Carpathians, hydrocarbon expulsion, paleothermal models, oil- and gas-productivity of flysch series

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Dwuwymiarowe modelowania konturów stref ekspulsji węglowodorów w obszarze centralnej depresji karpackiejTwo-diomensional modelling of contours of hydrocarbon expulsion zones in the central Carpathian depression / Tomasz MAĆKOWSKI, Jan KUŚMIEREK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 233–236. — Bibliogr. s. 236, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ewolucja litosfery a globalna energia – hipotezy i implikacje geodynamiczne[Evolution of the litosphere and global energy – hypotheses and geodynamic implications] / Jan KUŚMIEREK // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2004 R. 122 t. 105 nr 10–12, s. 241–247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Geodynamiczna charakterystyka karpackiej formacji ropogazonośnejGeodynamic characteristics of the Carpathian oil – and gas-bearing formation / Jan KUŚMIEREK, Marek Migas, Jacek Mruk // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 151–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Geologiczna interpretacja zmienności parametrów petrofizycznych w obszarze wschodniej części Karpat polskichGeological interpretation of variability in petrophysical parameters in the Eastern part of the Polish Carpathians / Jan BROMOWICZ, Jan KUŚMIEREK, Artur P. ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI // W: Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa = Characteristics of petrophysical parameters of flysch oil- and gas-bearing series in the Polish Carpathians / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — (Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków ; vol. 4/2001). — Opis częśc. wg okł. — S. 147–156. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Geologiczno-sejsmiczne modele 2D wgłębnej tektoniki karpackiej formacji naftowejGeologic-seismic 2D models of subsurface tectonics of the Carpathian petroleum formation / Jan KUŚMIEREK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 br 150 wyd. konf., s. 241–245. — Bibliogr. s. 245, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Geostrukturalne uwarunkowania rozwoju ropogazonośnych jednostek Karpat polskichGeostructural conditions of development of oil- and gas-bearing units in the Polish Carpathians / Jan KUŚMIEREK // W: Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa = Characteristics of petrophysical parameters of flysch oil- and gas-bearing series in the Polish Carpathians / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — (Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków ; vol. 4/2001). — Opis częśc. wg okł. — S. 9–17. — Bibliogr. s. 14–15, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Górskie krainy azjatyckiej części Wspólnoty Niepodległych Państw – rekonesans obiektów i tras geoturystycznychMountainous regions of Asiatic part of the Commonwealth of Independent States – reconnaissance of objects and routes for geotourism / Jan BROMOWICZ, Jan KUŚMIEREK ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : AGH WGGiOŚ, 2002. — 182 s.. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Góry i wyżyny Azji Środkowej i północno-wschodniej – typy krajobrazów i swoistość cech przyrody nieożywionejMountains and uplands of Central and Northeastern Asia – types of landscape and specific character of inanimate nature features / Jan KUŚMIEREK // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2004 t. 1 nr 1, s. 17–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wulkany, krainy geograficzne, jeziora, źródła termalne, masywy wysokogórskie, płaskowyże

  keywords: lakes, volcanoes, geographical regions, thermal springs, high mountain massifs, elevated plains

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ilościowa analiza trendów zmian gęstości szkieletowej i objętościowej skał karpackiej formacji naftowejQuantitative analysis of trends of variations in framework density and bulk density of rocks from the Carpathian oil- and gas-bearing formation / Jan KUŚMIEREK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI, Bartosz PAPIERNIK // W: Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa = Characteristics of petrophysical parameters of flysch oil- and gas-bearing series in the Polish Carpathians / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — (Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków ; vol. 4/2001). — Opis częśc. wg okł. — S. 77–106. — Bibliogr. s. 86–87, Streszcz, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Implikacje rekonstruowania modeli karpackiego systemu naftowegoImplications of reconstruction of the Carpathian petroleum system models / Jan KUŚMIEREK // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2000 nr 110, s. 17–20. — Bibliogr. s. 19–20, Summ.. — Problemy naukowo-badawcze i rozwojowe poszukiwań i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej : wydanie konferencyjne : [konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2000 : Zakopane, 25-28.09.2000]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Macierzystość warstw menilitowych i rozwój procesów ropotwórczych w przygranicznej strefie jednostki skolskiej i borysławsko-pokuckiej polskich i ukraińskich Karpat zewnętrznych[Source rock evaluation of Menilite Shales and development of oil-prone processes in near-border zone of Skole and Borislav-Pokuttya units of the Polish and Ukrainian parts of the Outer Carpathians] / Paweł KOSAKOWSKI, Maciej J. KOTARBA, Jurij V. Koltun, Dariusz WIĘCŁAW, Jan KUŚMIEREK // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Models and scaling parameters of hydrocarbon potential of the Flysch CarpathiansModele i parametry skalujące potencjał węglowodorowy Karpat fliszowych / Jan KUŚMIEREK, Zbigniew HALAT, Tomasz MAĆKOWSKI, Bartosz PAPIERNIK // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 27–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: