Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Krzyżek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3269-2393

ResearcherID: R-9504-2017

Scopus: 56464228100

PBN: 900579

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4363826
201811
2017523
2016211
201511218
2014532
201311
201211
2011211
201011
200911
2008312
2007321
200622
2005211
200311
200211
200011
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem4319213
201811
20175131
2016211
201511461
2014514
201311
201211
2011211
201011
200911
2008312
200733
200622
200522
200311
200211
200011
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem43376
201811
2017541
201622
201511101
2014541
201311
201211
201122
201011
200911
2008312
200733
200622
200522
200311
200211
200011
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem43241
201811
2017514
201622
201511110
201455
201311
201211
201122
201011
200911
200833
200733
200622
200522
200311
200211
200011
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem432716
201811
2017532
2016211
201511101
201455
201311
201211
201122
201011
200911
2008312
2007312
200622
200522
200311
200211
200011
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem43349
201811
2017532
2016211
20151192
201455
201311
201211
201122
201011
200911
200833
200733
2006211
2005211
200311
200211
2000111
 • Accuracy assessment in determining the location of corners of building structures using a combination of various measurement methods
2
 • Aktualne problemy katastru w Polsce
3
 • Algorithm for modeling coordinates of corners of buildings determined with RTN GNSS technology using vectors translation method
4
 • Analiza interpretacji przepisów prawnych w kontekście prac geodezyjnych realizowanych technologią GNSS i kompletowania na ich podstawie dokumentacji technicznej
5
 • Analiza porównawcza wyników obliczeń testowej osnowy szczegółowej III klasy pomierzonej różnymi metodami GPS
6
 • Analysis of accuracy of determination of eccentric point coordinates of the KRAW permanent geodetic station in RTK GPS measuring mode with the application of the NAWGEO service of the ASG-EUPOS system
7
 • Analysis of coordinates time series obtained using the NAWGEO service of the ASG-EUPOS system
8
 • Analysis of GNSS RTK height measurement with increased accuracy
9
 • Badania związane z zastosowaniem pomiarów satelitarnych RTK GPS do sytuacyjno-wysokościowej inwentaryzacji szczegółów terenowych
10
 • Characteristic of surveying works related to selected building investments in Poland
11
 • Chosen issues of geodetic science
12
 • Enigma inwentaryzji powykonawczej obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów prawnych
13
 • Evaluating the accuracy of determining coordinates of a corner of a building measured in the RTN GNSS mode, having applied the innovative algorithm of vector translation
14
 • GIS & geodesy
15
 • Innovative algorithm of vector translation method for the measurements of corners of building structures using RTN GNSS technology
16
 • Inwentaryzacja powykonawcza budynków w konteście zgodności usytuowania z projektem zagospodarowania terenu
17
 • Mathematical analysis of the algorithms used in modernized methods of building measurements with RTN GNSS technology
18
 • Modernization of the method of line-line intersection using RTN GNSS technology for determining the position of corners of buildings
19
 • Modyfikacja współrzędnych naroży budynku wyznaczonego w trybie RTN GNSS z zastosowaniem algorytmu \emph {środka ciężkości NPsc}
20
 • Ocena dokładności wyznaczenia położenia narożników budynków w trybie kompilacji różnych metod pomiarowych
21
 • Peculiarity of preparing synchronized lists in Poland on territories of former Austrian annexation
22
 • Podstawy geomatyki
23
 • Pomiary sytuacyjne i dokumentacja geodezyjno-kartograficzna w świetle aktualnych przepisów technicznych
24
 • Pośrednie sposoby pomiaru szczegółów terenowych technologią RTK GPS
25
 • Pozioma geodezyjna osnowa pomiarowa