Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Krzyżek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3269-2393

ResearcherID: R-9504-2017

Scopus: 56464228100

PBN: 900579

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Accuracy assessment in determining the location of corners of building structures using a combination of various measurement methods
2
 • Aktualne problemy katastru w Polsce
3
 • Algorithm for modeling coordinates of corners of buildings determined with RTN GNSS technology using vectors translation method
4
 • Analiza interpretacji przepisów prawnych w kontekście prac geodezyjnych realizowanych technologią GNSS i kompletowania na ich podstawie dokumentacji technicznej
5
 • Analiza porównawcza wyników obliczeń testowej osnowy szczegółowej III klasy pomierzonej różnymi metodami GPS
6
 • Analysis of coordinates time series obtained using the NAWGEO service of the ASG-EUPOS system
7
 • Analysis of GNSS RTK height measurement with increased accuracy
8
 • Badania związane z zastosowaniem pomiarów satelitarnych RTK GPS do sytuacyjno-wysokościowej inwentaryzacji szczegółów terenowych
9
 • Chosen issues of geodetic science
10
 • Enigma inwentaryzji powykonawczej obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów prawnych
11
 • Evaluating the accuracy of determining coordinates of a corner of a building measured in the RTN GNSS mode, having applied the innovative algorithm of vector translation
12
 • Innovative algorithm of vector translation method for the measurements of corners of building structures using RTN GNSS technology
13
 • Inwentaryzacja powykonawcza budynków w konteście zgodności usytuowania z projektem zagospodarowania terenu
14
 • Modernization of the method of line-line intersection using RTN GNSS technology for determining the position of corners of buildings
15
 • Modyfikacja współrzędnych naroży budynku wyznaczonego w trybie RTN GNSS z zastosowaniem algorytmu \emph {środka ciężkości NPsc}
16
 • Ocena dokładności wyznaczenia położenia narożników budynków w trybie kompilacji różnych metod pomiarowych
17
 • Podstawy geomatyki
18
 • Pomiary sytuacyjne i dokumentacja geodezyjno-kartograficzna w świetle aktualnych przepisów technicznych
19
 • Pośrednie sposoby pomiaru szczegółów terenowych technologią RTK GPS
20
 • Pozioma geodezyjna osnowa pomiarowa
21
 • Pozyskiwanie informacji technologią RTK GPS dla opracowania map numerycznych
22
 • Precision analysis of Trimble RTX surveying technology with xFill function in the context of obtained conversion observations
23
 • Procedura obliczeniowa zwiększająca wiarygodność i dokładność wyznaczenia współrzędnych prostokątnych naroży budynków metodą fotogrametryczną
24
 • Proposal for the technology of surveying works related to the study of deformation and displacement fresh steam pipeline to a boiler
25
 • Relacja z Międzynarodowych Targów INTERGEO 2015 – Niemcy, Stuttgart 15–17 wrzesień 2015