Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Krzyżek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3269-2393

ResearcherID: R-9504-2017

Scopus: 56464228100

PBN: 900579

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Accuracy assessment in determining the location of corners of building structures using a combination of various measurement methods
2
 • Aktualne problemy katastru w Polsce
3
 • Algorithm for modeling coordinates of corners of buildings determined with RTN GNSS technology using vectors translation method
4
 • Analiza interpretacji przepisów prawnych w kontekście prac geodezyjnych realizowanych technologią GNSS i kompletowania na ich podstawie dokumentacji technicznej
5
 • Analiza porównawcza wyników obliczeń testowej osnowy szczegółowej III klasy pomierzonej różnymi metodami GPS
6
 • Analysis of accuracy of determination of eccentric point coordinates of the KRAW permanent geodetic station in RTK GPS measuring mode with the application of the NAWGEO service of the ASG-EUPOS system
7
 • Analysis of coordinates time series obtained using the NAWGEO service of the ASG-EUPOS system
8
 • Analysis of GNSS RTK height measurement with increased accuracy
9
 • Badania związane z zastosowaniem pomiarów satelitarnych RTK GPS do sytuacyjno-wysokościowej inwentaryzacji szczegółów terenowych
10
 • Characteristic of surveying works related to selected building investments in Poland
11
 • Chosen issues of geodetic science
12
 • Enigma inwentaryzji powykonawczej obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów prawnych
13
 • Evaluating the accuracy of determining coordinates of a corner of a building measured in the RTN GNSS mode, having applied the innovative algorithm of vector translation
14
 • GIS & geodesy
15
 • Innovative algorithm of vector translation method for the measurements of corners of building structures using RTN GNSS technology
16
 • Inwentaryzacja powykonawcza budynków w konteście zgodności usytuowania z projektem zagospodarowania terenu
17
 • Mathematical analysis of the algorithms used in modernized methods of building measurements with RTN GNSS technology
18
 • Modernization of the method of line-line intersection using RTN GNSS technology for determining the position of corners of buildings
19
 • Modyfikacja współrzędnych naroży budynku wyznaczonego w trybie RTN GNSS z zastosowaniem algorytmu \emph {środka ciężkości NPsc}
20
 • Ocena dokładności wyznaczenia położenia narożników budynków w trybie kompilacji różnych metod pomiarowych
21
 • Peculiarity of preparing synchronized lists in Poland on territories of former Austrian annexation
22
 • Podstawy geomatyki
23
 • Pomiary sytuacyjne i dokumentacja geodezyjno-kartograficzna w świetle aktualnych przepisów technicznych
24
 • Pośrednie sposoby pomiaru szczegółów terenowych technologią RTK GPS
25
 • Pozioma geodezyjna osnowa pomiarowa