Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Ruchel, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900615

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnalysis of comparative approach and cost approach in the aspect of real property market value
  AutorzyTomasz ADAMCZYK, Jan RUCHEL
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2015 vol. 9 no. 4, s. 15–24
 • słowa kluczowe: podejście porównawcze, podejście kosztowe, wartość rynkowa

  keywords: comparative approach, cost approach, market value

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2015.9.4.15

4
5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułFree software applied in surveying computations
  AutorzyRyszard HYCNER, Jan RUCHEL
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2011 vol. 5 no. 4, s. 29–37. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-04/Geomatics_2011_4_02.pdf
 • słowa kluczowe: programy komputerowe, wolne oprogramowanie, wyrównania sieci gedezyjnych, licencje na oprogramowanie, obliczenia geodezyjne

  keywords: free software, surveying computations, computer programmes, licences for software, adjustment of surveying networks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułInvestment nature of real properties on the example of Wielka Wieś municipality
  AutorzyJoanna PAŁUBSKA, Jan RUCHEL
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 79–88
 • słowa kluczowe: grunty rolne, inwestycje w nieruchomości, zmiana przeznaczenia nieruchomości

  keywords: agricultural lands, change of real property's intended use, real property investments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułLegal bases of decisions subdividing real property – case study
  AutorzyAgnieszka BIEDA, Jan RUCHEL
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2015 vol. 9 no. 4, s. 25–32
 • słowa kluczowe: podział nieruchomości, podstawa prawna, ustawa o gospodarce nieruchomościami, decyzja administracyjna

  keywords: subdivision of real property, Act on real property management, legal basis, administrative decision

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2015.9.4.25

9
10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułTechnologia kompleksowego sprawdzania łat niwelacyjnych z wykorzystaniem interferometru laserowego HP 5529 A
  AutorzyAndrzej POKRZYWA, Józef MRÓZ, Tadeusz SZCZUTKO, Jan RUCHEL, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 t. 6 z. 1, s. 11–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWykorzystanie Visual Basic do wyrównywania sieci geodezyjnych
  AutorzyJan RUCHEL
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2011 nr 2, s. 57–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWyrównywanie sieci geodezyjnych przy pomocy arkusza kalkulacyjnego
  AutorzyJan RUCHEL
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2012 nr 3, s. 75–84
 • słowa kluczowe: sieci niwelacyjne, Visual Basic for Applications, mała firma geodezyjna, arkusz kalkulacyjny, obliczenia geodezyjne

  keywords: surveying nets, small surveying business, spreadsheet, Visual Basic for Applications, geodetic computations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułZmiany przedmiotu i podmiotu prawa własności do nieruchomości po transformacji ustrojowej
  AutorzyJan RUCHEL, Daniel Rutkowski
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2011 nr 1, s. 59–65
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: