Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Ruchel, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAn influence of location prestige factor on price of dwelling
  AutorzyRyszard HYCNER, Jan RUCHEL
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2010 vol. 4 no. 3, s. 41–50. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-03/Geomatics_2010_3_04.pdf
 • słowa kluczowe: lokal luksusowy, apartament, cena nieruchomości, lokalizacja nieruchomości, rynek nieruchomości, trend, szacowanie nieruchomości

  keywords: luxurious dwelling, apartment, real estate price, real estate location, real estate market, trend, real estate valuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułCreating applications for geodetic computations
  AutorzyJan RUCHEL
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2010 vol. 4 no. 1, s. 81–89. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01/Geomatics_2010_1_07.pdf
 • słowa kluczowe: programy komputerowe, mała firma geodezyjna, Visual Basic, sieci niwelacyjne, obliczenia geodezyjne

  keywords: computer programs, small geodetic company, Visual Basic, levelling nets, geodetic computations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułFree software applied in surveying computations
  AutorzyRyszard HYCNER, Jan RUCHEL
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2011 vol. 5 no. 4, s. 29–37. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-04/Geomatics_2011_4_02.pdf
 • słowa kluczowe: programy komputerowe, obliczenia geodezyjne, wolne oprogramowanie, wyrównania sieci gedezyjnych, licencje na oprogramowanie

  keywords: free software, surveying computations, adjustment of surveying networks, computer programmes, licences for software

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułTechnologia kompleksowego sprawdzania łat niwelacyjnych z wykorzystaniem interferometru laserowego HP 5529 A
  AutorzyAndrzej POKRZYWA, Józef MRÓZ, Tadeusz SZCZUTKO, Jan RUCHEL, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 t. 6 z. 1, s. 11–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWykorzystanie Visual Basic do wyrównywania sieci geodezyjnych
  AutorzyJan RUCHEL
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2011 nr 2, s. 57–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWyrównywanie sieci geodezyjnych przy pomocy arkusza kalkulacyjnego
  AutorzyJan RUCHEL
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2012 nr 3, s. 75–84
 • słowa kluczowe: obliczenia geodezyjne, sieci niwelacyjne, Visual Basic for Applications, mała firma geodezyjna, arkusz kalkulacyjny

  keywords: geodetic computations, surveying nets, Visual Basic for Applications, small surveying business, spreadsheet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułZmiany przedmiotu i podmiotu prawa własności do nieruchomości po transformacji ustrojowej
  AutorzyJan RUCHEL, Daniel Rutkowski
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2011 nr 1, s. 59–65
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: