Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Ruchel, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1616
201522
201311
201211
201144
201044
200811
200522
200011
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem16610
201522
201311
201211
2011422
201044
200811
200522
200011
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1616
201522
201311
201211
201144
201044
200811
200522
200011
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1616
201522
201311
201211
201144
201044
200811
200522
200011
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem16133
201522
201311
201211
201144
201044
200811
200522
200011
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1616
201522
201311
201211
201144
201044
200811
200522
2000111
 • An influence of location prestige factor on price of dwellingWpływ czynnika prestiżu lokalizacji na cenę mieszkania / Ryszard HYCNER, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 3, s. 41–50. — Bibliogr. s. 50, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-03/Geomatics_2010_3_04.pdf

 • słowa kluczowe: lokal luksusowy, apartament, cena nieruchomości, lokalizacja nieruchomości, rynek nieruchomości, trend, szacowanie nieruchomości

  keywords: luxurious dwelling, apartment, real estate price, real estate location, real estate market, trend, real estate valuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza krakowskiego rynku nieruchomości na tle wybranych krajów Unii EuropejskiejThe analysis of the real estates market in Krakow, compared to selected countries of the European Union / Elzbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA, Jan RUCHEL // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 2, s. 259–270. — Bibliogr. s. 270, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-03/Geodezja_2005_02_08.pdf

 • słowa kluczowe: integracja, analiza rynku nieruchomości, Unia Europejska

  keywords: European Union, integration, analysis of real estate market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of comparative approach and cost approach in the aspect of real property market valueAnaliza podejścia porównawczego i podejścia kosztowego w aspekcie wartości rynkowej nieruchomości / Tomasz ADAMCZYK, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 4, s. 15–24. — Bibliogr. s. 24, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.4/geom.2015.9.4.15.pdf

 • słowa kluczowe: wartość rynkowa, podejście porównawcze, podejście kosztowe

  keywords: comparative approach, market value, cost approach

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2015.9.4.15

4
 • Application MS Access for surveying computationsZastosowanie programu Access w obliczeniach geodezyjnych / Jan RUCHEL, Tomasz ADAMCZYK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 4, s. 85–97. — Bibliogr. s. 96–97, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-04/Geomatics_2011_4_07.pdf

 • słowa kluczowe: programy komputerowe, obliczenia geodezyjne, Visual Basic for Applications, access

  keywords: Visual Basic for Applications, surveying computations, computer applications, MS Access

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Creating applications for geodetic computationsTworzenie aplikacji na potrzeby obliczeń geodezyjnych / Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1, s. 81–89. — Bibliogr. s. 89, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01/Geomatics_2010_1_07.pdf

 • słowa kluczowe: programy komputerowe, mała firma geodezyjna, Visual Basic, sieci niwelacyjne, obliczenia geodezyjne

  keywords: computer programs, small geodetic company, Visual Basic, levelling nets, geodetic computations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Free software applied in surveying computationsWolne oprogramowanie wykorzystywane w obliczeniach geodezyjnych / Ryszard HYCNER, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 4, s. 29–37. — Bibliogr. s. 36–37, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-04/Geomatics_2011_4_02.pdf

 • słowa kluczowe: programy komputerowe, obliczenia geodezyjne, wolne oprogramowanie, wyrównania sieci gedezyjnych, licencje na oprogramowanie

  keywords: free software, surveying computations, adjustment of surveying networks, computer programmes, licences for software

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Investment nature of real properties on the example of Wielka Wieś municipalityInwestycyjny charakter nieruchomości na przykładzie gminy Wielka Wieś / Joanna PAŁUBSKA, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 79–88. — Bibliogr. s. 88, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.3/geom.2013.7.3.79.pdf

 • słowa kluczowe: grunty rolne, inwestycje w nieruchomości, zmiana przeznaczenia nieruchomości

  keywords: agricultural lands, change of real property's intended use, real property investments

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.3.79

8
 • Legal bases of decisions subdividing real property – case studyPodstawy prawne decyzji o podziale nieruchomości – studium przypadku / Agnieszka BIEDA, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 4, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.4/geom.2015.9.4.25.pdf

 • słowa kluczowe: podział nieruchomości, decyzja administracyjna, podstawa prawna, ustawa o gospodarce nieruchomościami

  keywords: administrative decision, legal basis, subdivision of real property, Act on real property management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2015.9.4.25

9
 • Modeling transaction prices of properties based on qualitative and quantitative featuresModelowanie cen transakcyjnych nieruchomości na podstawie cech jakościowych i ilościowych / Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 3, s. 51–59. — Bibliogr. s. 59, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-03/Geomatics_2010_3_05.pdf

 • słowa kluczowe: rynek nieruchomości, cena transakcyjna, drzewa klasyfikacyjne, lokale mieszkalne

  keywords: real estate market, transaction value, classification trees, dwelling properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Technologia kompleksowego sprawdzania łat niwelacyjnych z wykorzystaniem interferometru laserowego HP 5529 ATechnology of comprehensive verification of precise levelling staffs with the use of the HP 5529 A laser interferometer / Andrzej POKRZYWA, Józef MRÓZ, Tadeusz SZCZUTKO, Jan RUCHEL, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2000 t. 6 z. 1, s. 11–17. — Bibliogr. s. 16–17, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The comparison of some aspects of appraiser (valuer) profession in Poland and BelgiumPorównanie niektórych aspektów zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce i Belgii / Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2008 vol. 2 no. 3, s. 59–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2008-03/Geomatics_2008_3_05.pdf

 • słowa kluczowe: rzeczoznawca majątkowy, szacowanie, uprawnienia rzeczoznawcy

  keywords: real estate valuation, licence of property valuer, real estate valuer, surveyor, appraiser

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Using a spreadsheet for surveying computationsWykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na potrzeby obliczeń geodezyjnych / Elżbieta JASIŃSKA, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 4, s. 77–87. — Bibliogr. s. 86–87, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-04/Geomatics_2010_4_06.pdf

 • słowa kluczowe: Excel, programy komputerowe, mała firma geodezyjna, Visual Basic for Applications, sieci niwelacyjne, obliczenia geodezyjne

  keywords: computer programs, small geodetic company, Visual Basic, leveling nets, surveying / geodetic computations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykorzystanie Visual Basic do wyrównywania sieci geodezyjnychUsing Visual Basic for adjustments of the surveying nets / Jan RUCHEL // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2011 nr 2, s. 57–66. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wyrównywanie sieci geodezyjnych przy pomocy arkusza kalkulacyjnegoAdjustment of the surveying nets with the use of a spreadsheet / Jan RUCHEL // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 3, s. 75–84. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: obliczenia geodezyjne, sieci niwelacyjne, Visual Basic for Applications, mała firma geodezyjna, arkusz kalkulacyjny

  keywords: geodetic computations, surveying nets, Visual Basic for Applications, small surveying business, spreadsheet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zmiany przedmiotu i podmiotu prawa własności do nieruchomości po transformacji ustrojowejChanges of subjects and objects of ownership rights regarding real estate after the political transformation / Jan RUCHEL, Daniel Rutkowski // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2011 nr 1, s. 59–65. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: