Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Koleżyński, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kchk


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4682-8300 orcid iD

ResearcherID: L-8218-2016

Scopus: 6603061050

PBN: 5e70920b878c28a04738efc7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 158, z ogólnej liczby 161 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2015]
 • Tytułemph {Ab inito} calculations of vibrational spectra of selected nanoporous aluminosilicate materials
  AutorzyAndrzej KOLEŻYŃSKI
  ŹródłoNano conference 2015 : 7textsuperscript{th} Polish conference on Nanotechnology : 24textsuperscript{th} – 27textsuperscript{th} June 2015, Poznań, Poland : book of abstracts. — [Poznań : s. n.], [2015]. — S. 38
2
 • [proceedings, 2018]
 • TytułAdvanced corrosion protective layers for Mg2Si thermoelectric material
  AutorzyPaweł NIERODA, Krzysztof MARS, Juliusz LESZCZYŃSKI, Jolanta NIERODA, Paweł PASIERB, Andrzej KOLEŻYŃSKI
  ŹródłoICT & ECT 2018 [Dokument elektroniczny] : 37textsuperscript{th} International and 16textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : Caen, France, 1textsuperscript{st} – 5textsuperscript{th} July 2018, [poster session 2]. — [France : s. n.], [2018]. — S. 122
3
 • [proceedings, 2018]
 • TytułAdvanced protective layers for improved chemical stability and corrosion resistance in $CoSb3$ and $Mg2Si$ based materials - experimental and theoretical aspects
  AutorzyA. KOLEŻYŃSKI, J. LESZCZYŃSKI, P. NIERODA
  ŹródłoCIMTEC 2018 [Dokument elektroniczny] : 14th international ceramics congress : 8th forum on new materials : Perugia, Italy, June 4-14, 2018 : abstracts. — [Italy : s. n.], [2018]. — Ekran 2 [FF-1:L10]
4
 • [proceedings, 2018]
 • TytułAdvanced protective layers for improved chemical stability in $CoSb3$, $Mg2Si$ and $Cu2X$ based thermoelectric materials
  AutorzyAndrzej KOLEŻYŃSKI, Juliusz LESZCZYŃSKI, Paweł NIERODA
  ŹródłoICT & ECT 2018 [Dokument elektroniczny] : 37textsuperscript{th} International and 16textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : Caen, France, 1textsuperscript{st} – 5textsuperscript{th} July 2018, [oral presentation program]. — [France : s. n.], [2018]. — S. [217]
5
 • [proceedings, 2019]
 • TytułAmorphous protective coatings for Mg2Si and Cu2S thermoelectric materials
  AutorzyP. NIERODA, J. LESZCZYŃSKI, J. NIERODA, K. MARS, A. MIKUŁA, A. KOLEŻYŃSKI
  ŹródłoECT 2019 [Dokument elektroniczny] : 17textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : 23–25 September 2019, Limassol, Cyprus : conference abstracts. — [Cyprus : s. n.], [2019]. — S. 197
6
 • [proceedings, 2016]
 • TytułAnaliza teoretycznych i eksperymentalnych widm zeolitów z grupy 5-1
  AutorzyMIKUŁA A., KRÓL M., KOLEŻYŃSKI A.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 93
7
 • [proceedings, 2017]
 • TytułAnalysis of atom transfer between cages in type-I silicon clathrates based on vibrational spectroscopy - DFT calculations
  AutorzyWojciech SZCZYPKA, Andrzej KOLEŻYŃSKI
  ŹródłoXIVtextsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — S. 348
8
 • [article, 1993]
 • TytułApplication of DFT – cellular method to alkaline metals: lithium
  AutorzyAndrzej KOLEŻYŃSKI, Wiesław S. PTAK, Jerzy Mrugalski, Katarzyna Tkacz-Śmiech
  ŹródłoCroatica Chemica Acta. — 1993 vol. 66, s. 177–183
9
 • [article, 2020]
 • TytułApplication of TPO/TPR methods in oxidation investigations of $CoSb_{3}$ and $Mg_{2}Si$ thermoelectrics with and without a protective coating of ”black glass”
  AutorzyJuliusz LESZCZYŃSKI, Adrian MIZERA, Jolanta NIERODA, Paweł NIERODA, Ewa DROŻDŻ, Maciej SITARZ, Andrzej KOLEŻYŃSKI
  ŹródłoJournal of Thermal Analysis and Calorimetry. — 2020 vol. 140 iss. 6, s. 2657–2666. — tekst: https://link-1springer-1com-14sbzrdfc017d.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2Fs10973-019-08994-z.pdf
10
 • [proceedings, 2008]
 • TytułBadanie mechanizmu plazmochemicznej syntezy warstw typu ${a-C:N:H}$
  AutorzyKatarzyna TKACZ-ŚMIECH, Karol KYZIOŁ, Andrzej KOLEŻYŃSKI, Stanisława JONAS
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — S. 609–616
11
 • [proceedings, 2015]
 • TytułBand gap engineering in skutterudites: the role of $X_{4}$ rings geometry in $CoSb3-RhSb3$ system
  AutorzyAndrzej KOLEŻYŃSKI, K. T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoEMN meeting on Computation and theory 2015 : Energy Materials Nanotechnology : November 9–12, 2015, Istanbul, Turkey : program & abstract. — [Turkey : s. n.], [2015]. — S. 21–22
12
 • [article, 2017]
 • TytułBismuth doped $Mg_{2}Si$ with improved homogeneity: synthesis, characterization and optimization of thermoelectric properties
  AutorzyP. NIERODA, J. LESZCZYŃSKI, A. KOLEŻYŃSKI
  ŹródłoJournal of Physics and Chemistry of Solids. — 2017 vol. 103, s. 147–159. — tekst: https://goo.gl/Y6xTma
13
 • [proceedings, 2017]
 • TytułBonding properties of non-stoichiometric copper chalcogenides $Cu_2X$ (X = S, Se) - first principles studies
  AutorzyAndrzej KOLEŻYŃSKI, Wojciech SZCZYPKA, Juliusz LESZCZYŃSKI, Paweł NIERODA
  ŹródłoECT 2017 [Dokument elektroniczny] : [15th European Conference on Thermoelectrics : Padua, Italy, 25–27 September 2017 : abstracts]. — [Padua : s. n.], [2017]. — S. 77 P64
14
15
 • [proceedings, 2011]
 • TytułComparison of transport properties of type I clathrates ${A_{8}Ga_{16-x}Ge_{30+x}}$ (A-K, Ba) with band structure calculations : [abstract]
  AutorzyJ. LESZCZYŃSKI, A. KOLEŻYŃSKI, K. T. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoECT 2011 [Dokument elektroniczny] : 9th European Conference on Thermoelectrics : September 28–30, 2011, Thessaloniki. — [Greece : s. n.], [2011]. — S. [1]
16
 • [proceedings, 2019]
 • TytułComposite $Si-O-C$ amorphous coatings for protection against high temperature oxidation of antimonide skutterudites
  AutorzyJ. LESZCZYŃSKI, P. NIERODA, J. NIERODA, A. MIKUŁA, A. KOLEŻYŃSKI
  ŹródłoECT 2019 [Dokument elektroniczny] : 17textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : 23–25 September 2019, Limassol, Cyprus : conference abstracts. — [Cyprus : s. n.], [2019]. — S. 205
17
 • [proceedings, 2015]
 • TytułComprehensive analysis of vibrational spectra of selected smectite type minerals
  AutorzyA. KOLEŻYŃSKI, M. KRÓL
  ŹródłoXIIIth ICMS 2015 : XIIItextsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 112
18
 • [chapter, 2019]
 • TytułComputational methods in spectroscopy
  AutorzyAndrzej KOLEŻYŃSKI
  ŹródłoMolecular spectroscopy – experiment and theory : from molecules to functional materials / eds. Andrzej Koleżyński, Magdalena Król. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — S. 1–48
19
 • [article, 2013]
 • TytułCrystal structure, electronic structure, and bonding properties of anhydrous nickel oxalate
  AutorzyAndrzej KOLEŻYŃSKI, Bartosz HANDKE, Ewa DROŻDŻ-CIEŚLA
  ŹródłoJournal of Thermal Analysis and Calorimetry. — 2013 vol. 113 iss. 1, s. 319–328. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-012-2844-y.pdf
20
21
 • [article, 2009]
 • TytułCzy nauki przyrodnicze potrzebują filozofii przyrody?
  AutorzyAndrzej KOLEŻYŃSKI
  ŹródłoSemina Scientiarum. — 2009 nr 8, s. 3–6
22
 • [article, 2007]
 • TytułDeterminizm Laplace'a w świetle teorii fizycznych mechaniki klasycznej
  AutorzyAndrzej KOLEŻYŃSKI
  ŹródłoZagadnienia Filozoficzne w Nauce. — 2007 t. 40, s. 59–75
23
 • [article, 1994]
 • TytułEffective crystal field approach to the binding energy calculation of alkaline metals
  AutorzyA. KOLEŻYŃSKI, W. S. PTAK, Katarzyna Tkacz-Śmiech
  ŹródłoInternational Journal of Quantum Chemistry. — 1994 vol. 52 iss. 2, s. 321–328
24
25