Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Koleżyński, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4682-8300

ResearcherID: L-8218-2016

Scopus: 6603061050

PBN: 901071

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 142, z ogólnej liczby 145 publikacji Autora


1
 • \emph {Ab inito} calculations of vibrational spectra of selected nanoporous aluminosilicate materials
2
 • Advanced corrosion protective layers for Mg2Si thermoelectric material
3
 • Analiza teoretycznych i eksperymentalnych widm zeolitów z grupy 5-1
4
 • Analysis of atom transfer between cages in type-I silicon clathrates based on vibrational spectroscopy - DFT calculations
5
 • Application of DFT – cellular method to alkaline metals: lithium
6
 • Application of TPO/TPR methods in oxidation investigations of $CoSb_{3}$ and $Mg_{2}Si$ thermoelectrics with and without a protective coating of ”black glass”
7
 • Badanie mechanizmu plazmochemicznej syntezy warstw typu ${a-C:N:H}$
8
 • Band gap engineering in skutterudites: the role of $X_{4}$ rings geometry in $CoSb3-RhSb3$ system
9
 • Bismuth doped $Mg_{2}Si$ with improved homogeneity: synthesis, characterization and optimization of thermoelectric properties
10
 • Bonding properties of non-stoichiometric copper chalcogenides $Cu_2X$ (X = S, Se) - first principles studies
11
 • Chemical bond in ferroeletric perovskies
12
 • Comparison of transport properties of type I clathrates ${A_{8}Ga_{16-x}Ge_{30+x}}$ (A-K, Ba) with band structure calculations
13
 • Composite $Si-O-C$ amorphous coatings for protection against high temperature oxidation of antimonide skutterudites
14
 • Comprehensive analysis of vibrational spectra of selected smectite type minerals
15
 • Computational methods in spectroscopy
16
 • Crystal structure, electronic structure, and bonding properties of anhydrous nickel oxalate
17
18
 • Czy nauki przyrodnicze potrzebują filozofii przyrody?
19
 • Determinizm Laplace'a w świetle teorii fizycznych mechaniki klasycznej
20
 • Effective crystal field approach to the binding energy calculation of alkaline metals
21
 • Effective crystal potential from elecrtonegativity viewpoint
22
23
 • Electronic structure and electron density topology of In-doped $CoSb_{3}$
24
 • Electronic structure and structural properties of Cr-doped $SrTiO_{3}$ – theoretical investigation
25