Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Zielińska-Loek, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • [referat, 2001]
 • TytułApplication of laser biostimulation for management of areas alongside main roads
  AutorzyAgnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoEUROECO 2001 : co-operation of decision-makers, scientists and practitioners for the promotion of sustainable development and European integration : Kraków (Cracow), 18.–19.06.2001 : book of abstracts / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, [2001]. — S. 57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2000]
 • TytułApplication of screening monitoring and laser biostimulation in environmental management of areas alongside main roads
  AutorzyAlbej N., DOBROWOLSKI J. W., ZIELIŃSKA-LOEK A.
  ŹródłoMengen-und Spurenelemente : 20. Arbeitstagung : 1. und 2. Dezember 2000, Jena / Hrsg. Manfred Anke [et al.]. — Leipzig : SCHUBERT–Verlag, 2000. — S. 41–51
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2000]
 • TytułApplication's possibilities of laser biostimulation to the efficacy improvement of alongside roads' biofiltres
  AutorzyAgnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoEUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16textsuperscript{th} September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo „jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 99
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułEkotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowej
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI, Katarzyna GOWIN, Mateusz JAKUBIAK, Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Anna Ślązak, Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoEkotoksykologia w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kołwzan i Kazimierza Grabasa ; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — [Wrocław] : PZIiTS. Oddział Dolnośląski, 2008. — S. 75–82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 1998]
 • TytułNowy sposób obniżania bioakumulacji ołowiu w roślinach przy pomocy fotostymulacji laserowej (na przykładzie wierzby wiciowej {em Salix Viminalis})
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI, Bartosz RÓŻANOWSKI, Agnieszka ZIELIŃSKA
  ŹródłoOłów w środowisku : problemy ekologiczne i metodyczne : materiały z sympozjum : [Warszawa] 6–7 listopada 1997 / pod red. Aliny Kabata-Pendias i Barbary Szteke ; PAN KNP PAN „Człowiek i Środowisko”. — Warszawa : PAN, 1998. — S. 209–214
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2002]
 • TytułPerspectives of the application of laser biostimulation for solving some environmental problems on international scale
  AutorzyAgnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoEUROECO 2002 : promotion of sustainable development on global scale in the context of the forthcoming earth summit : Kraków (Cracow), Poland 11–13 March 2002 / ed. by Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — [Kraków : s. n.], [2002]. — S. 85
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2002]
 • TytułPerspektywy zwiększenia skuteczności fitoremediacji poprzez stymulację laserową roślin
  AutorzyAgnieszka ZIELIŃSKA-LOEK, Bartosz Różanowski, Jan W. DOBROWOLSKI
  Źródło„Bioremediacja gruntów” : III [trzecie] ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : Wisła-Jarzębata, 10–13 grudnia 2002 r. / kier. nauk. Korneliusz Miksch ; Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej ; Komitet Biotechnologii przy Prezydium PAN [Polskiej Akademii Nauk] ; Komitet Inżynierii Środowiska PAN. — [Polska : Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej], [2002]. — S. 151–164
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2001]
 • TytułPossibilities of modification of selected trace metals contents at plants near traffic roads using laser biostimulation
  AutorzyAgnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  Źródło3rd [Third] international symposium on Trace elements in human: new perspectives : 4–6 October 2001 Athens Greece : proceedings book / eds. S. Ermidou-Pollet, S. Pollet. — [Greece : s. n.], [2001]. — S. 184–189
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2000]
 • TytułPróby przyspieszenia formowania ochronnych pasów roślin wzdłuż dróg i zwiększenia ich odporności na skażenia motoryzacyjne przy pomocy biostymulacji laserowej
  AutorzyAgnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoEKOMED : środowiskowe zagrożenia dla społeczeństwa u progu XXI wieku : VI krajowy kongres ekologiczny EKO-MED Tarnów'2000 : 23–24 października 2000 r. — Tarnów : Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., 2000. — S. 107–114
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2002]
 • TytułThe laser photostimulation of willow cuttings planted alongside main roads and change of concentration of elements in the willow's organs
  AutorzyZIELIŃSKA-LOEK A., DOBROWOLSKI J. W.
  ŹródłoMacro and trace elements : agricultural, biological, environmental, nutritional and medical importance of macro, trace and ultra trace elements : 21. workshop : October, 18th and 19th, 2002 [Jena] / eds. Manfred Anke [et al.]. — Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2002. — S. 334–340
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2006]
 • TytułThe perspectives of application of laser stimulation of plants for minimalization of negative effects of motorized tourism in historical cities
  AutorzyAgnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoEURO-ECO 2006 : 11textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18textsuperscript{th}–19textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 117
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułThe perspectives of reduction of health hazard of consumers by use of laser photostimulation of plants for management of regions of main roads
  AutorzyA. ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2002 vol. 11 suppl. 1, s. 60–65
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: