Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Zielińska-Loek, mgr inż.

doktorant

Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kgftś


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2001]
 • TytułApplication of laser biostimulation for management of areas alongside main roads
  AutorzyAgnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoEUROECO 2001 : co-operation of decision-makers, scientists and practitioners for the promotion of sustainable development and European integration : Kraków (Cracow), 18.–19.06.2001 : book of abstracts / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, [2001]. — S. 57
2
 • [proceedings, 2000]
 • TytułApplication of screening monitoring and laser biostimulation in environmental management of areas alongside main roads
  AutorzyAlbej N., DOBROWOLSKI J. W., ZIELIŃSKA-LOEK A.
  ŹródłoMengen-und Spurenelemente : 20. Arbeitstagung : 1. und 2. Dezember 2000, Jena / Hrsg. Manfred Anke [et al.]. — Leipzig : SCHUBERT–Verlag, 2000. — S. 41–51
3
 • [proceedings, 2000]
 • TytułApplication's possibilities of laser biostimulation to the efficacy improvement of alongside roads' biofiltres
  AutorzyAgnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoEUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16textsuperscript{th} September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo „jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 99
4
 • [chapter, 2008]
 • TytułEkotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowej
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI, Katarzyna GOWIN, Mateusz JAKUBIAK, Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Anna Ślązak, Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoEkotoksykologia w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kołwzan i Kazimierza Grabasa ; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — [Wrocław] : PZIiTS. Oddział Dolnośląski, 2008. — S. 75–82
5
 • [journal paper, 2006]
 • TytułNew perspectives of application of laser biotechnology and sensitive methods of biological monitoring for improvement environmental conditions and biomass production in rural regions
  AutorzyJan Wincenty DOBROWOLSKI, Mateusz JAKUBIAK, Robert MAZUR, Małgorzata ŚLIWKA, Katarzyna GOWIN, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoIl Diritto dell'Agricoltura. — 2006 n. 3, s. 95–101
6
 • [proceedings, 1998]
 • TytułNowy sposób obniżania bioakumulacji ołowiu w roślinach przy pomocy fotostymulacji laserowej (na przykładzie wierzby wiciowej {em Salix Viminalis})
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI, Bartosz RÓŻANOWSKI, Agnieszka ZIELIŃSKA
  ŹródłoOłów w środowisku : problemy ekologiczne i metodyczne : materiały z sympozjum : [Warszawa] 6–7 listopada 1997 / pod red. Aliny Kabata-Pendias i Barbary Szteke ; PAN KNP PAN „Człowiek i Środowisko”. — Warszawa : PAN, 1998. — S. 209–214
7
 • [proceedings, 2002]
 • TytułPerspectives of the application of laser biostimulation for solving some environmental problems on international scale
  AutorzyAgnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoEUROECO 2002 : promotion of sustainable development on global scale in the context of the forthcoming earth summit : Kraków (Cracow), Poland 11–13 March 2002 / ed. by Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — [Kraków : s. n.], [2002]. — S. 85
8
 • [proceedings, 2002]
 • TytułPerspektywy zwiększenia skuteczności fitoremediacji poprzez stymulację laserową roślin
  AutorzyAgnieszka ZIELIŃSKA-LOEK, Bartosz Różanowski, Jan W. DOBROWOLSKI
  Źródło„Bioremediacja gruntów” : III [trzecie] ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : Wisła-Jarzębata, 10–13 grudnia 2002 r. / kier. nauk. Korneliusz Miksch ; Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej ; Komitet Biotechnologii przy Prezydium PAN [Polskiej Akademii Nauk] ; Komitet Inżynierii Środowiska PAN. — [Polska : Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej], [2002]. — S. 151–164
9
 • [proceedings, 2001]
 • TytułPossibilities of modification of selected trace metals contents at plants near traffic roads using laser biostimulation
  AutorzyAgnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  Źródło3rd [Third] international symposium on Trace elements in human: new perspectives : 4–6 October 2001 Athens Greece : proceedings book / eds. S. Ermidou-Pollet, S. Pollet. — [Greece : s. n.], [2001]. — S. 184–189
10
 • [proceedings, 2000]
 • TytułPróby przyspieszenia formowania ochronnych pasów roślin wzdłuż dróg i zwiększenia ich odporności na skażenia motoryzacyjne przy pomocy biostymulacji laserowej
  AutorzyAgnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoEKOMED : środowiskowe zagrożenia dla społeczeństwa u progu XXI wieku : VI krajowy kongres ekologiczny EKO-MED Tarnów'2000 : 23–24 października 2000 r. — Tarnów : Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., 2000. — S. 107–114
11
 • [proceedings, 2002]
 • TytułThe laser photostimulation of willow cuttings planted alongside main roads and change of concentration of elements in the willow's organs
  AutorzyZIELIŃSKA-LOEK A., DOBROWOLSKI J. W.
  ŹródłoMacro and trace elements : agricultural, biological, environmental, nutritional and medical importance of macro, trace and ultra trace elements : 21. workshop : October, 18th and 19th, 2002 [Jena] / eds. Manfred Anke [et al.]. — Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2002. — S. 334–340
12
 • [proceedings, 2006]
 • TytułThe perspectives of application of laser stimulation of plants for minimalization of negative effects of motorized tourism in historical cities
  AutorzyAgnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoEURO-ECO 2006 : 11textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18textsuperscript{th}–19textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 117
13
 • [journal paper, 2002]
 • TytułThe perspectives of reduction of health hazard of consumers by use of laser photostimulation of plants for management of regions of main roads
  AutorzyA. ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2002 vol. 11 suppl. 1, s. 60–65