Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Zielińska-Loek, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Application of laser biostimulation for management of areas alongside main roads
2
 • Application of screening monitoring and laser biostimulation in environmental management of areas alongside main roads
3
 • Application's possibilities of laser biostimulation to the efficacy improvement of alongside roads' biofiltres
4
 • Ekotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowej
5
 • New perspectives of application of laser biotechnology and sensitive methods of biological monitoring for improvement environmental conditions and biomass production in rural regions
6
 • Nowy sposób obniżania bioakumulacji ołowiu w roślinach przy pomocy fotostymulacji laserowej (na przykładzie wierzby wiciowej {\em Salix Viminalis})
7
 • Perspectives of the application of laser biostimulation for solving some environmental problems on international scale
8
 • Perspektywy zwiększenia skuteczności fitoremediacji poprzez stymulację laserową roślin
9
 • Possibilities of modification of selected trace metals contents at plants near traffic roads using laser biostimulation
10
 • Próby przyspieszenia formowania ochronnych pasów roślin wzdłuż dróg i zwiększenia ich odporności na skażenia motoryzacyjne przy pomocy biostymulacji laserowej
11
 • The laser photostimulation of willow cuttings planted alongside main roads and change of concentration of elements in the willow's organs
12
 • The perspectives of application of laser stimulation of plants for minimalization of negative effects of motorized tourism in historical cities
13
 • The perspectives of reduction of health hazard of consumers by use of laser photostimulation of plants for management of regions of main roads