Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Zielińska-Loek, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem12192
200811
2006211
2002431
200122
200033
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1239
200811
200622
2002413
200122
2000312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1284
200811
2006211
2002431
2001211
2000321
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem12111
200811
200622
2002413
200122
200033
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem12111
200811
200622
200244
200122
200033
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem12210
200811
200622
200244
200122
20003121
 • Application of laser biostimulation for management of areas alongside main roads / Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: EUROECO 2001 : co-operation of decision-makers, scientists and practitioners for the promotion of sustainable development and European integration : Kraków (Cracow), 18.–19.06.2001 : book of abstracts = EUROECO 2001 : współpraca decydentów, naukowców i praktyków na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju i integracji Europejskiej / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, [2001]. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of screening monitoring and laser biostimulation in environmental management of areas alongside main roads / Albej N., DOBROWOLSKI J. W., ZIELIŃSKA-LOEK A. // W: Mengen-und Spurenelemente : 20. Arbeitstagung : 1. und 2. Dezember 2000, Jena / Hrsg. Manfred Anke [et al.]. — Leipzig : SCHUBERT–Verlag, 2000. — (Mengen- und Spurenelemente ; ISSN 1430-9637). — ISBN10: 3-929526-61-1. — S. 41–51. — Bibliogr. s. 50–51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application's possibilities of laser biostimulation to the efficacy improvement of alongside roads' biofiltres / Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16\textsuperscript{th} September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo „jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ekotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowejEcotoxicological study for primary prevention of environmental health hazard and protection of the biodiversity in relation to environmental biotechnology / Jan W. DOBROWOLSKI, Katarzyna GOWIN, Mateusz JAKUBIAK, Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Anna Ślązak, Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: Ekotoksykologia w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kołwzan i Kazimierza Grabasa ; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — [Wrocław] : PZIiTS. Oddział Dolnośląski, 2008. — ISBN: 978-83-921167-8-3. — S. 75–82. — Bibliogr. s. 80–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • New perspectives of application of laser biotechnology and sensitive methods of biological monitoring for improvement environmental conditions and biomass production in rural regions / Jan Wincenty DOBROWOLSKI, Mateusz JAKUBIAK, Robert MAZUR, Małgorzata ŚLIWKA, Katarzyna GOWIN, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // Il Diritto dell'Agricoltura ; ISSN 1720-4445. — 2006 n. 3, s. 95–101. — Bibliogr. s. 100–101. — Atti del convegno internazionale su: „Attualità della politica agricola comunitaria: l'importanza della variabile ambientale per la competitività delle imprese verdi” : Benevento, 11–12 dicembre 2006. — Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Perspectives of the application of laser biostimulation for solving some environmental problems on international scale / Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: EUROECO 2002 : promotion of sustainable development on global scale in the context of the forthcoming earth summit : Kraków (Cracow), Poland 11–13 March 2002 / ed. by Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — [Kraków : s. n.], [2002]. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Perspektywy zwiększenia skuteczności fitoremediacji poprzez stymulację laserową roślin[Perspectives of higher efficiency of fitoremediation by laser photostimulation] / Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK, Bartosz Różanowski, Jan W. DOBROWOLSKI // W: „Bioremediacja gruntów” : III [trzecie] ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : Wisła-Jarzębata, 10–13 grudnia 2002 r. / kier. nauk. Korneliusz Miksch ; Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej ; Komitet Biotechnologii przy Prezydium PAN [Polskiej Akademii Nauk] ; Komitet Inżynierii Środowiska PAN. — [Polska : Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej], [2002]. — Opis częśc. wg okł. — S. 151–164. — Bibliogr. s. 163–164, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Possibilities of modification of selected trace metals contents at plants near traffic roads using laser biostimulation / Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: 3rd [Third] international symposium on Trace elements in human: new perspectives : 4–6 October 2001 Athens Greece : proceedings book / eds. S. Ermidou-Pollet, S. Pollet. — [Greece : s. n.], [2001]. — Na okł. także tyt. w języku greckim. — S. 184–189. — Bibliogr. s. 189, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Próby przyspieszenia formowania ochronnych pasów roślin wzdłuż dróg i zwiększenia ich odporności na skażenia motoryzacyjne przy pomocy biostymulacji laserowej[Attempts of the acceleration of creation of alongside road biofilters and increment of their resistance to car pollutions using laser biostimulation] / Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: EKOMED : środowiskowe zagrożenia dla społeczeństwa u progu XXI wieku : VI krajowy kongres ekologiczny EKO-MED Tarnów'2000 : 23–24 października 2000 r. — Tarnów : Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., 2000. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114. — Streszczenia W: EKOMED : środowiskowe zagrożenia dla społeczeństwa u progu XXI wieku : VI krajowy kongres ekologiczny : Tarnów, 23–24 października 2000 r. : informator kongresu : streszczenia prac naukowych. — Tarnów : Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., [2000]. — ISBN 83-86744-96-0. — S. 86–87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The laser photostimulation of willow cuttings planted alongside main roads and change of concentration of elements in the willow's organs / ZIELIŃSKA-LOEK A., DOBROWOLSKI J. W. // W: Macro and trace elements : agricultural, biological, environmental, nutritional and medical importance of macro, trace and ultra trace elements : 21. workshop : October, 18th and 19th, 2002 [Jena] = Mengen- und Spurenelemente / eds. Manfred Anke [et al.]. — Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 334–340. — Bibliogr. s. 340, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The perspectives of application of laser stimulation of plants for minimalization of negative effects of motorized tourism in historical cities / Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: EURO-ECO 2006 : 11\textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The perspectives of reduction of health hazard of consumers by use of laser photostimulation of plants for management of regions of main roads / A. ZIELIŃSKA-LOEK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2002 vol. 11 suppl. 1, s. 60–65. — Bibliogr. s. 64–65, Abstr.. — ECO-MED 2001 : VII [seventh] national ecological congress : Tarnów, 2001 Poland. — Olsztyn : HARD Publishing Company, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: