Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Zielińska-Loek, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Application of laser biostimulation for management of areas alongside main roads / Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: EUROECO 2001 : co-operation of decision-makers, scientists and practitioners for the promotion of sustainable development and European integration : Kraków (Cracow), 18.–19.06.2001 : book of abstracts = EUROECO 2001 : współpraca decydentów, naukowców i praktyków na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju i integracji Europejskiej / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, [2001]. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of screening monitoring and laser biostimulation in environmental management of areas alongside main roads / Albej N., DOBROWOLSKI J. W., ZIELIŃSKA-LOEK A. // W: Mengen-und Spurenelemente : 20. Arbeitstagung : 1. und 2. Dezember 2000, Jena / Hrsg. Manfred Anke [et al.]. — Leipzig : SCHUBERT–Verlag, 2000. — (Mengen- und Spurenelemente ; ISSN 1430-9637). — ISBN10: 3-929526-61-1. — S. 41–51. — Bibliogr. s. 50–51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application's possibilities of laser biostimulation to the efficacy improvement of alongside roads' biofiltres / Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16\textsuperscript{th} September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo „jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ekotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowejEcotoxicological study for primary prevention of environmental health hazard and protection of the biodiversity in relation to environmental biotechnology / Jan W. DOBROWOLSKI, Katarzyna GOWIN, Mateusz JAKUBIAK, Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Anna Ślązak, Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: Ekotoksykologia w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kołwzan i Kazimierza Grabasa ; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — [Wrocław] : PZIiTS. Oddział Dolnośląski, 2008. — ISBN: 978-83-921167-8-3. — S. 75–82. — Bibliogr. s. 80–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • New perspectives of application of laser biotechnology and sensitive methods of biological monitoring for improvement environmental conditions and biomass production in rural regions / Jan Wincenty DOBROWOLSKI, Mateusz JAKUBIAK, Robert MAZUR, Małgorzata ŚLIWKA, Katarzyna GOWIN, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // Il Diritto dell'Agricoltura ; ISSN 1720-4445. — 2006 n. 3, s. 95–101. — Bibliogr. s. 100–101. — Atti del convegno internazionale su: „Attualità della politica agricola comunitaria: l'importanza della variabile ambientale per la competitività delle imprese verdi” : Benevento, 11–12 dicembre 2006. — Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nowy sposób obniżania bioakumulacji ołowiu w roślinach przy pomocy fotostymulacji laserowej (na przykładzie wierzby wiciowej {\em Salix Viminalis})A new method of reduction of lead bioaccumulation in plants by laser photostimulation / Jan W. DOBROWOLSKI, Bartosz RÓŻANOWSKI, Agnieszka ZIELIŃSKA // W: Ołów w środowisku : problemy ekologiczne i metodyczne : materiały z sympozjum : [Warszawa] 6–7 listopada 1997 = Lead in the environment : ecological and analytical problems / pod red. Aliny Kabata-Pendias i Barbary Szteke ; PAN KNP PAN „Człowiek i Środowisko”. — Warszawa : PAN, 1998. — (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko” ; ISSN 0860-8296 ; 21). — S. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Perspectives of the application of laser biostimulation for solving some environmental problems on international scale / Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: EUROECO 2002 : promotion of sustainable development on global scale in the context of the forthcoming earth summit : Kraków (Cracow), Poland 11–13 March 2002 / ed. by Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — [Kraków : s. n.], [2002]. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Perspektywy zwiększenia skuteczności fitoremediacji poprzez stymulację laserową roślin[Perspectives of higher efficiency of fitoremediation by laser photostimulation] / Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK, Bartosz Różanowski, Jan W. DOBROWOLSKI // W: „Bioremediacja gruntów” : III [trzecie] ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : Wisła-Jarzębata, 10–13 grudnia 2002 r. / kier. nauk. Korneliusz Miksch ; Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej ; Komitet Biotechnologii przy Prezydium PAN [Polskiej Akademii Nauk] ; Komitet Inżynierii Środowiska PAN. — [Polska : Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej], [2002]. — Opis częśc. wg okł. — S. 151–164. — Bibliogr. s. 163–164, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Possibilities of modification of selected trace metals contents at plants near traffic roads using laser biostimulation / Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: 3rd [Third] international symposium on Trace elements in human: new perspectives : 4–6 October 2001 Athens Greece : proceedings book / eds. S. Ermidou-Pollet, S. Pollet. — [Greece : s. n.], [2001]. — Na okł. także tyt. w języku greckim. — S. 184–189. — Bibliogr. s. 189, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Próby przyspieszenia formowania ochronnych pasów roślin wzdłuż dróg i zwiększenia ich odporności na skażenia motoryzacyjne przy pomocy biostymulacji laserowej[Attempts of the acceleration of creation of alongside road biofilters and increment of their resistance to car pollutions using laser biostimulation] / Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: EKOMED : środowiskowe zagrożenia dla społeczeństwa u progu XXI wieku : VI krajowy kongres ekologiczny EKO-MED Tarnów'2000 : 23–24 października 2000 r. — Tarnów : Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., 2000. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114. — Streszczenia W: EKOMED : środowiskowe zagrożenia dla społeczeństwa u progu XXI wieku : VI krajowy kongres ekologiczny : Tarnów, 23–24 października 2000 r. : informator kongresu : streszczenia prac naukowych. — Tarnów : Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., [2000]. — ISBN 83-86744-96-0. — S. 86–87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The laser photostimulation of willow cuttings planted alongside main roads and change of concentration of elements in the willow's organs / ZIELIŃSKA-LOEK A., DOBROWOLSKI J. W. // W: Macro and trace elements : agricultural, biological, environmental, nutritional and medical importance of macro, trace and ultra trace elements : 21. workshop : October, 18th and 19th, 2002 [Jena] = Mengen- und Spurenelemente / eds. Manfred Anke [et al.]. — Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 334–340. — Bibliogr. s. 340, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The perspectives of application of laser stimulation of plants for minimalization of negative effects of motorized tourism in historical cities / Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: EURO-ECO 2006 : 11\textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The perspectives of reduction of health hazard of consumers by use of laser photostimulation of plants for management of regions of main roads / A. ZIELIŃSKA-LOEK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2002 vol. 11 suppl. 1, s. 60–65. — Bibliogr. s. 64–65, Abstr.. — ECO-MED 2001 : VII [seventh] national ecological congress : Tarnów, 2001 Poland. — Olsztyn : HARD Publishing Company, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: