Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Wierzbicka, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901153

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
2
3
 • Electrochemical impedance spectroscopy measurements of ${BaCe_{1-x}Ti_{x}O_{3}}$ materials / P. PASIERB, M. WIERZBICKA, S. KOMORNICKI, M. RĘKAS // W: XI Symposium on Fast ionic conductors : 14–17 September 2008, Grybów, Poland : book of abstracts = Przewodniki szybkich jonów. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. — S. 104–105. — Bibliogr. s. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
7
 • Nanocermets $TiO_{2}:Au$ for photoanodes / M. RADECKA, M. WIERZBICKA, K. ZAKRZEWSKA // W: E-MRS [European Materials Research Society] spring meeting 2003 : June 10–13, 2003 : thin film and nano-structured materials for photovoltaics, Symposium D. — [France? : s. n.], [2003]. — S. [1], D/PI.39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
11
 • Properties and applications of ${BaCeO_{3}}$ based protonic conductors / Paweł PASIERB, Małgorzata WIERZBICKA, Stanisław KOZIŃSKI, Mieczysław RĘKAS // W: ELTE 2007 : IX electron technology conference : Kraków 4–7.09.2007 : book of abstracts / eds. Katarzyna Zakrzewska, Halina Czternastek, Barbara Swatowska, Michał Warzecha ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Electronics. — Kraków : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STABIL, [2007]. — ISBN10: 83-88309-46-3. — S. 188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sensor amoniaku : raport 10[Ammonia sensor] / Anna KUSIOR, Marta RADECKA, Małgorzata WIERZBICKA, Paweł PASIERB, Jan WYRWA, Mieczysław RĘKAS // W: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku : monografia projektu POIG.01.03.01-02-002/08, Cz. 1 / pod red. Waldemara E. Grzebyka. — [Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej], [cop. 2011]. — ISBN: 978-83-7493-620-0. — S. 179–188. — Bibliogr. s. 188. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Structural and electrical properties of ${Ba(Ce_{0.95}Ti_{0.05})_{1-x}Y_{x}O_{3}}$ protonic conductors / P. PASIERB, E. DROŻDŻ-CIEŚLA, M. RĘKAS, M. WIERZBICKA // W: XI Symposium on Fast ionic conductors : 14–17 September 2008, Grybów, Poland : book of abstracts = Przewodniki szybkich jonów. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. — S. 102–103. — Bibliogr. s. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Structural, electrical and transport properties of yttrium-doped proton-conducting strontium cerates / P. PASIERB, M. WIERZBICKA, S. KOMORNICKI, M. RĘKAS // Journal of Power Sources ; ISSN 0378-7753. — 2007 vol. 173 iss. 2, s. 681–687. — Bibliogr. s. 687, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-05-21. — 10th Polish symposium on Systems with fast ionic transport : Augustow, Poland, September 13–17, 2006. — tekst: https://goo.gl/w4nLsM

 • keywords: impedance spectroscopy, protonic conductors, transference numbers, strontium cerium oxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jpowsour.2007.05.057

15
 • Structural, electrical and transport properties of yttrium doped proton-conducting strontium cerates : poster / P. PASIERB, M. WIERZBICKA, R. GAJERSKI, S. KOMORNICKI, M. RĘKAS // W: Przewodniki szybkich jonów : X krajowe sympozjum = Fast ions conductors : X\textsuperscript{th} symposium : September 13–17, 2006, Augustów – Poland : extended abstracts. — [Polska : Warsaw University of Technology], [2006]. — S. 117, P21. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Structural, microstructural and electrical properties of ${BaCeO_{3}}$-based proton conductors / P. PASIERB, M. WIERZBICKA, M. RĘKAS // W: Fuel cells and hydrogen technologies : first Polish forum : Zakopane 5–7 September 2007 : programme : book of abstracts / Polish Hydrogen and Fuel Cell Association, AGH University of Technology, Polish Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform. — [Poland : s. n.], [2007]. — S. P-13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Study of $TiO_{2}-Cr_{2}O_{3}$ system for photoelectrolytic decomposition of water / M. RADECKA, K. ZAKRZEWSKA, M. WIERZBICKA, A. GORZKOWSKA, S. KOMORNICKI // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2, Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna (\emph {Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 725

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Synthesis and properties of ABO$_{3}$ high-temperature protonic conductors / S. KOMORNICKI, P. PASIERB, M. WIERZBICKA, E. DROŻDŻ-CIEŚLA, M. RĘKAS // W: DIFREA 2008 : the international seminar “Diffusion and reactions: multiscale phenomena” : on the occasion of the 80\textsuperscript{th} birthday anniversary of Professor Stanislaw Mrowec : Krakow, Poland, September 12, 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Synthesis of $Ni-Pd$ alloy nanopowders by thermal decomposition of salts / Ewa DROŻDŻ-CIEŚLA, Jan OBŁĄKOWSKI, Barbara MAŁECKA, Ryszard GAJERSKI, Małgorzata WIERZBICKA // W: ESTAC 9 : 9\textsuperscript{th} European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry : 27–31 August 2006, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2006. — Iss. 350. — Opis częśc. wg okł.. — S. 237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The properties of proton conducting $SrCe(Y)O_{3}$ and its application for construction of hydrogen gas sensors / P. PASIERB, M. WIERZBICKA, S. KOMORNICKI, M. RĘKAS // W: XX-Eurosensors : 20\textsuperscript{th} anniversary : Göteborg, Sweden, 17–20 September 2006, Vol. 2. — [Sweden : s. n.], [2006]. — S. 266–267, W1A-03. — Bibliogr. s. 267, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • $TiO_{2}$ for photoelectrolytic decomposition of water : [abstract] / M. RADECKA, M. WIERZBICKA, K. ZAKRZEWSKA // W: E-MRS [European Materials Research Society] spring meeting 2003 : June 10–13, 2003 : thin film and nano-structured materials for photovoltaics, Symposium D. — [France? : s. n.], [2003]. — S. [1], D/PI.40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Właściwości strukturalne i elektryczne materiałów z układu ${Ba-Ce-Y-O}$Structural and electrical properties of ${Ba-Ce-Y-O}$ materials / Paweł PASIERB, Małgorzata WIERZBICKA, Stanisław KOMORNICKI, Mieczysław RĘKAS // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Właściwości strukturalne, mikrostrukturalne i elektryczne materiałów ${Ba_{1-x}Ce_{1-y}Y_{y}O_{3-\delta}}$Structural, microstructural and electrical properties of ${Ba_{1-x}Ce_{1-y}Y_{y}O_{3-\delta}}$ materials / Paweł PASIERB, Małgorzata WIERZBICKA, Stanisław KOMORNICKI, Mieczysław RĘKAS // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 179–186. — Bibliogr. 186

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Working mechanism of potentiometric gas sensors / Paweł PASIERB, Małgorzata WIERZBICKA, Stanisław KOZIŃSKI, Stanisław KOMORNICKI, Mieczysław RĘKAS // W: Reactivity of solids : proceedings of the 14\textsuperscript{th} French-Polish seminar : Kraków 2005 = Reaktywność ciał stałych : materiały XIV seminarium francusko-polskiego / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 92). — ISBN10:  8389541599. — S. 159–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr.. — Abstract W: 14th French-Polish Seminar on Reactivity of Solids : conference : July 4–6, 2005, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : AGH, 2005. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: