Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Drożdż, dr hab., prof. AGH

poprzednio: Drożdż-Cieśla

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2706-2503 połącz konto z ORCID

ResearcherID: I-6182-2017

Scopus: 6506256072

PBN: 5e70920a878c28a04738efac

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 115, z ogólnej liczby 115 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnode materials for solid oxide fuel cells
  AutorzyK. HABERKO, E. DROŻDŻ-CIEŚLA, M. JASIŃSKI, M. RADECKA, M. RĘKAS
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2011 t. 63 nr 1, s. 147–150
3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułApplication of TPO/TPR methods in oxidation investigations of $CoSb_{3}$ and $Mg_{2}Si$ thermoelectrics with and without a protective coating of ”black glass”
  AutorzyJuliusz LESZCZYŃSKI, Adrian MIZERA, Jolanta NIERODA, Paweł NIERODA, Ewa DROŻDŻ, Maciej SITARZ, Andrzej KOLEŻYŃSKI
  ŹródłoJournal of Thermal Analysis and Calorimetry. — 2020 vol. 140 iss. 6, s. 2657–2666. — tekst: https://link-1springer-1com-14sbzrdfc017d.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2Fs10973-019-08994-z.pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułCatalysts based on strontium titanate doped with $Ni/Co/Cu$ for dry reforming of methane
  AutorzyAdrian MIZERA, Andrzej Kowalczyk, Lucjan Chmielarz, Ewa DROŻDŻ
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 23 art. no. 7227, s. 1–13. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/23/7227/pdf
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułChemical stability of ${Ba(Ce_{1-x}Ti_{x})_{1-y}Y_{y}O_{3}}$ proton-conducting solid electrolytes
  AutorzyP. PASIERB, Ewa DROŻDŻ-CIEŚLA,  R. GAJERSKI, S. ŁABUŚ, S. KOMORNICKI, M. RĘKAS
  ŹródłoJournal of Thermal Analysis and Calorimetry. — 2009 vol. 96 iss. 2, s. 475–480. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-008-9829-x.pdf
7
 • [referat, 2008]
 • TytułChemical stability of ${BaCe_{(1-x-y)}Ti_{x}Y_{y}O_{3}}$ proton-conducting solid electrolytes
  AutorzyPaweł PASIERB, Ewa DROŻDŻ-CIEŚLA, Stanisław KOMORNICKI, Mieczysław RĘKAS
  Źródło14th ICTAC [Dokument elektroniczny] : 14th international congress on Thermal analysis and calorimetry ; VI CBRATEC –Brazilian congress on Thermal analysis and calorimetry : September 14–18, 2008 – São Pedro – SP – Brazil / ICTAC, ABRATEC. — [Brazil: s. n.], [2008]. — Ekran [1]
8
 • [referat, 2022]
 • TytułCo-doped $SrTiO_{3}$ as a catalyst for environmental catalysis
  AutorzyA. MIZERA, P. GWÓŹDŹ, A. ŁĄCZ, S. Górecka, K. Pacultová, E. DROŻDŻ
  Źródło15textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis [Dokument elektroniczny] : 4–8 September 2022, Jastrzębia Góra, Poland : program and abstracts. — [Lublin : Maria Curie-Sklodowska University : Lublin Division of Polish Chemical Society], [2022]. — S. 177
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułCrystal structure, electronic structure, and bonding properties of anhydrous nickel oxalate
  AutorzyAndrzej KOLEŻYŃSKI, Bartosz HANDKE, Ewa DROŻDŻ-CIEŚLA
  ŹródłoJournal of Thermal Analysis and Calorimetry. — 2013 vol. 113 iss. 1, s. 319–328. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-012-2844-y.pdf
10
 • [referat, 2022]
 • TytułCu-modified $SrTiO_{3}$ as a perspective material for environmental catalysis
  AutorzyP. GWÓŹDŹ, A. MIZERA, S. Górecka, A. ŁĄCZ, K. Górecki, K. Pacultová, E. DROŻDŻ
  Źródło15textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis [Dokument elektroniczny] : 4–8 September 2022, Jastrzębia Góra, Poland : program and abstracts. — [Lublin : Maria Curie-Sklodowska University : Lublin Division of Polish Chemical Society], [2022]. — S. 178
11
12
 • [referat, 2016]
 • TytułDeposition of NiO on YSZ, $Sr_{0.96}Y_{0.04}TiO_{3}$ and $YSZ-Sr_{0.96}Y_{0.04}TiO_{3}$ materials by impregnation method
  AutorzyEwa DROŻDŻ, Agnieszka ŁĄCZ, Łukasz ŁAŃCUCKI
  Źródło11textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : to the memory of prof. St. Bretsznajder : Płock, 26–29 September 2016 : seminar materials / Warsaw University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry. Institute of Chemistry, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis. — [Płock : WUT. Filia], [2016]. — S. 104
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDevelopment and chemical stability evaluation of enhanced surface $LaFe_{1-x}Ti_xO_3$ (LFT) perovskites using polystyrene nanospheres as templating agent
  AutorzyŁukasz ŁAŃCUCKI, Adrian Mizera, Agnieszka ŁĄCZ, Ewa DROŻDŻ, Mirosław M. BUĆKO, Paweł PASIERB
  ŹródłoJournal of Alloys and Compounds. — 2017 vol. 727, s. 863–870. — tekst: https://goo.gl/amM8xU
14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułEffect of the addition of pore former : graphite and ammonium bicarbonate on the properties of $Ni/Al_{2}O_{3-3}YSZ$ composite materials
  AutorzyEwa DROŻDŻ, Małgorzata STACHURA, Jan WYRWA, Mieczysław RĘKAS
  ŹródłoJournal of Thermal Analysis and Calorimetry. — 2015 vol. 122 iss. 1, s. 157–166. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-015-4693-y.pdf
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułEffect of the gadolinium oxide addition on the electrical properties of tetragonal zirconium dioxide
  AutorzyJ. Cyran, J. WYRWA, E. DROŻDŻ, M. DZIUBANIUK, M. RĘKAS
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2015 vol. 60 iss. 2A, s. 993–998
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEffects of the nickel oxalate precursor and SPS consolidation process on properties of $Ni/Al_{2}O_{3}$ composites
  AutorzyAgata GOLONKA, Ewa DROŻDŻ-CIEŚLA, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2013 t. 65 nr 2, s. 227–234. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/867
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułElectrical properties of silica-doped 3 mol% yttria-stabilized tetragonal zirconia
  AutorzyEwa DROŻDŻ, Jan WYRWA, Krystyna SCHNEIDER, Mieczysław RĘKAS
  ŹródłoJournal of Materials Science. — 2017 vol. 52 iss. 2, s. 674–685. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10853-016-0361-2.pdf
19
 • [referat, 2017]
 • TytułElectronic structure and structural properties of Cr-doped $SrTiO_{3}$ – theoretical investigation
  AutorzyAndrzej MIKUŁA, Andrzej KOLEŻYŃSKI, Ewa DROŻDŻ
  ŹródłoComposites and ceramic materials – technology, application and testing : 15textsuperscript{th} conference under auspices of E-MRS : Białowieża 10–13 May 2017 : book of abstracts. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 26–27
20
21
 • [referat, 2016]
 • TytułExperimental and theoretical analysis of structural, electronic and bonding properties of yttrium doped $SrTiO_{3}$
  AutorzyE. DROŻDŻ, A. MIKUŁA, A. KOLEŻYŃSKI
  ŹródłoISSFIT-12 : 12textsuperscript{th} International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport : July 3–7, 2016, Kaunas, Lithuania : program and abstracts / Kaunas University of Technology. — Kaunas : [Kaunas University of Technology], 2016. — S. 108
22
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułExperimental and theoretical studies of structural and electrical properties of highly porous $Sr_{1-x}Y_{x}TiO_{3}$
  AutorzyEwa DROŻDŻ, Agnieszka ŁĄCZ, Andrzej KOLEŻYŃSKI, Andrzej MIKUŁA, Krzysztof MARS
  ŹródłoSolid State Ionics. — 2017 vol. 302, s. 173–179. — tekst: https://goo.gl/wJKVJR
23
 • [referat, 2008]
 • TytułGaseous products of thermal decomposition of laminate flooring in inert and oxidative atmosphere
  AutorzyAgnieszka ŁĄCZ, Ewa DROŻDŻ-CIEŚLA, Andrzej MAŁECKI
  Źródło14th ICTAC [Dokument elektroniczny] : 14th international congress on Thermal analysis and calorimetry ; VI CBRATEC –Brazilian congress on Thermal analysis and calorimetry : September 14–18, 2008 – São Pedro – SP – Brazil / ICTAC, ABRATEC. — [Brazil: s. n.], [2008]. — Ekran [1]
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułImpact of calcium doping on structure, catalytic and conductive properties of lanthanum strontium iron oxide
  AutorzyŁukasz ŁAŃCUCKI, Radosław LACH, Paweł NIERODA, Ewa DROŻDŻ, Paweł PASIERB
  ŹródłoProcessing and Application of Ceramics. — 2019 vol. 13 iss. 4, s. 411–417. — tekst: http://www.tf.uns.ac.rs/publikacije/PAC/pdf/PAC%2046%2010.pdf
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułInfluence of sintering temperature and aging on properties of cermet $Ni/8YSZ$ materials obtained by citric method
  AutorzyEwa DROŻDŻ, Jan WYRWA, Mieczysław RĘKAS
  ŹródłoIonics. — 2013 vol. 19 no. 12, s. 1733–1743. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11581-013-0914-1.pdf