Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Migas, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, Katedra Metalurgii Stopów Żelaza

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7392-1706

ResearcherID: brak

Scopus: 56663074400

PBN: 901353

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 86, z ogólnej liczby 87 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAbsolute viscosity of iron blast furnace type synthetic slag in $CaO-SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-MgO-TiO_{2}-(K_{2}O+Na_{2}O)$ system
  AutorzyMIGAS P., ŁĘDZKI A., STACHURA R.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2007 R. 13 spec. iss. 5, s. 198–202
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2002]
 • TytułAlkalia w procesie wielkopiecowym – warunki i możliwości usuwania ich z wielkiego pieca za pomocą żużla
  AutorzyPiotr MIGAS, Andrzej ŁĘDZKI
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — S. 218–223
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAnaliza reologiczna stali 90CrV6 w stanie ciekłym
  AutorzyM. KOROLCZUK-HEJNAK, P. MIGAS
  ŹródłoXXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011]. — S. 12–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza termodynamiczna przemian związków tytanu na drodze do strefy mięknięcia do garu wielkiego pieca
  AutorzyAndrzej ŁĘDZKI, Mikołaj BERNASOWSKI, Arkadiusz KLIMCZYK, Piotr MIGAS, Ryszard STACHURA, Zygmunt WCISŁO
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2007 R. 64 nr 7, s. 344–347
 • słowa kluczowe: żużel, strefa garu, strefa ciekła, surówka, analizy termodynamiczne, redukcja związków tytanu

  keywords: slag, pig iron, thermodynamic analysis, liquid zone, titanium compounds reduction, hearth zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza termodynamiczna przemian związków tytanu w strefie kawałkowej wielkiego pieca
  AutorzyAndrzej ŁĘDZKI, Mikołaj BERNASOWSKI, Arkadiusz KLIMCZYK, Piotr MIGAS, Ryszard STACHURA, Zygmunt WCISŁO
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2007 R. 74 nr 7, s. 341–343
 • słowa kluczowe: analizy termodynamiczne, redukcja związków tytanu, strefa kawałkowa

  keywords: thermodynamic analysis, titanium compounds reduction, solid particles zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2006]
 • TytułAnaliza termodynamiczna reakcji w układzie $Fe-Ti-O-C-N$
  AutorzyA. ŁĘDZKI, R. STACHURA, P. MIGAS, A. KLIMCZYK, A. SADOWSKI
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — S. 117–121
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułAnaliza warunków koagulacji i redukcji miedzi z żużli w badaniach pilotażowych w skali półprzemysłowej
  AutorzyA..W. Bydałek, W. Wołczyński, P. MIGAS, przy współpr.: J. KARWAN-BACZEWSKA, T. KARWAN, P. Schlafka, K. Najman, K. Jasińska, M. Rogóż
  ŹródłoAnaliza zjawisk koagulacji, redukcji i krystalizacji miedzi drogą do nowej technologii / [red.] Adam W. Bydałek, Waldemar Wołczyński, Ewa Popiłka. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019. — S. 67–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza zjawisk towarzyszących zwiększeniu efektywności procesu wielkopiecowego
  AutorzyMikołaj BERNASOWSKI, Andrzej ŁĘDZKI, Piotr MIGAS, Ryszard STACHURA
  ŹródłoXIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 29 czerwca – 2 lipca 2005. Cz. 1, Produkcja i zarządzanie w hutnictwie / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2005. — S. 56–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnalysis of selected liquid steel viscosity
  AutorzyM. KOROLCZUK-HEJNAK, P. MIGAS
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 963–969
 • keywords: rheology, viscosity, liquid steel, viscometer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0107-3

11
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of slurry slags in terms of copper extraction process from system in static and dynamic conditions
  AutorzyAdam Bydalek, Piotr MIGAS, Marcin Rogóż, Joanna KARWAN-BACZEWSKA
  ŹródłoMETAL 2018 [Dokument elektroniczny] : 27textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 23textsuperscript{rd}–25textsuperscript{th} 2018, Brno : conference proceedings : reviewed version. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — S. 1494–1499
 • keywords: slags, copper metallurgy, reductions of copper oxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2019]
 • TytułAnalysis of the energy consuption during the electric arc process
  AutorzyPiotr MIGAS, Michał Moskal, Mirosław KARBOWNICZEK, Jacek Czyż
  ŹródłoIron and steelmaking 2019 : modern metallurgy : the XXVIII international scientific conference : proceedings of abstracts : 23textsuperscript{rd} to 25textsuperscript{th} October 2019, Liptovský Mikuláš, Slovakia / red. Peter Demeter, Róbert Dzurňák ; Institute of Metallurgy. Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling. Technical University of Košice, Department of Metallurgy and Foundry. Faculty of Materials Science and Technology. VŠB - Technical University of Ostrava, Department of Extractive Metallurgy and Environmental Protection. Silesian University of Technology. — Košice : Institute of Metallurgy. Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling. Technical University, [2019]. — S. 42
 • keywords: energy consumption, electric arc process, modelling of energy demand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnalysis of the rheological behaviour of selected semi-solid slag systems in blast furnace flow conditions
  AutorzyP. MIGAS
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 85–93
 • keywords: rheology, non-Newtonian flow, liquid slag viscosity, dripping zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0014

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułCharakterystyka reologiczna roztworów żelaza i żużli
  AutorzyPiotr MIGAS, Marta KOROLCZUK-HEJNAK, Mirosław KARBOWNICZEK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2012 R. 79 nr 4, s. 196–1202
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułChemical and phase characteristics of titanium compounds produced in iron blast furnace dripping zone
  AutorzyA. ŁĘDZKI, P. MIGAS, R. STACHURA, A. KLIMCZYK, M. BERNASOWSKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 129–135
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDetermining the degree of removal of copper from slag
  AutorzyA. W. Bydałek, P. MIGAS, W. Wołczyński, S. Biernat, A. Bydałek, K. Jasińska, P. Kwapisiński
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2016 vol. 16 iss. 4, s. 41–46
 • keywords: coagulation, post-process slag, copper recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2014]
 • TytułDetermining the initial and final softening temperature of burden materials for the blast furnace
  AutorzyŚLĘZAK Wojciech, KOROLCZUK-HEJNAK Marta, MIGAS Piotr, KARBOWNICZEK Mirosław
  ŹródłoMetal 2014 : 23textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21textsuperscript{st}–23textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — S. 105
 • keywords: blast furnace, softening, cohesive zone, sinter, pellets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułDynamic mode of copper recovery from the post-processing slags
  AutorzyW. Wołczyński, A. W. Bydałek, P. MIGAS, A. Tarasek, K. Najman
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2018 vol. 63 iss. 4, s. 1923–1930. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2018/47.pdf
 • keywords: copper recovery, arc furnace, complex reagent, rotating tilted electrode, post-processing slags

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/amm.2018.125125

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułDynamic viscosity of blast furnace primary and final slag with titanium and alkali admixtures
  AutorzyA. ŁĘDZKI, P. MIGAS, R. STACHURA, A. KLIMCZYK, M. BERNASOWSKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 499–509
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2012]
 • TytułHigh temperature rheological measurements in iron metallurgy
  AutorzyMarta KOROLCZUK-HEJNAK, Piotr MIGAS
  ŹródłoICS 2012 : the fifth International Congress on the Science and technology of steelmaking : 1–3 October, 2012, Dresden, Germany : proceedings. — [Germany : s. n.], [2012]. — S. 176
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułHigh temperature rheometric measurements of mould powders
  AutorzyW. ŚLĘZAK, M. KOROLCZUK-HEJNAK, P. MIGAS
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 289–294
 • keywords: rheology, viscosity, rheometer, powder moulds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0046

24
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułHigh temperature rheometry of molten and semi-solid ionic solutions bearing aluminium and titanium oxides
  AutorzyPiotr MIGAS, Marta KOROLCZUK-HEJNAK
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca Conference. — 2014 vol. 4, s. 165–171
 • keywords: rheology, viscosity, blast furnace slags

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25