Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Cieślik, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9993-2454 orcid iD

ResearcherID: W-4304-2018

Scopus: 6602890871

PBN: 5e70922b878c28a04739104f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza geomechaniczna lokalizacji i warunków występowania wstrząsów nisko- i wysokoenergetycznych, towarzyszących eksploatacji w LGOM : [abstrakt]
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoGZN2016 : górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku : XXIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016 : Szczyrk, 8–10 listopada 2016 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2016]. — S. 50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza parametrów sejsmiczności indukowanej górotworu w rejonach eksploatacyjnych O/ZG Rudna
  AutorzyZbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI, Jerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 97, s. 145–[162]
 • słowa kluczowe: górnictwo podziemne, eksploatacja rud miedzi, zagrożenie sejsmiczne

  keywords: copper mining, underground mining, seismic hazard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza rozwoju uszkodzenia i trwałych odkształceń próbek dolomitu poddanych quasistatycznym jednoosiowym obciążeniom
  AutorzyJerzy CIEŚLIK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 1, s. 11–27. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-01/GG_2010_1_01.pdf
 • słowa kluczowe: proces zniszczenia, trwałe odkształcenia, quasi statyczne jednoosiowe ściskanie

  keywords: quasi static uniaxial compression, irreversible strain, failure processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza sejsmiczności indukowanej w O/ZG "Rudna" w aspekcie rozmieszczenia ognisk wstrząsów względem frontu eksploatacyjnego : [abstrakt]
  AutorzyZbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI, Jerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA
  ŹródłoGZN2016 : górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku : XXIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016 : Szczyrk, 8–10 listopada 2016 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2016]. — S. 9–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułAnaliza warunków stateczności nasypu autostrady A-4 między węzłami „Wirek” – „Batorego”
  AutorzyMarek CAŁA, Jerzy CIEŚLIK, Jerzy FLISIAK, Michał KOWALSKI
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — S. 771–783
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnaliza zachowania górotworu i powierzchni terenu w rejonie komory E 140 pola OKS „Łężkowice” w trakcie likwidacji pustek poeksploatacyjnych z wykorzystaniem MES i pomiarów geodezyjnych
  AutorzyJerzy CIEŚLIK, Krzysztof PIETRUSZKA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 2/3, s. 359–369
 • keywords: disposal of the post exploitation caverns, numeric calculations FEM, geodesic measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnalysis of stability conditions of the selected caverns in the salt mine “Wieliczka” basing on 3D numerical calculations
  AutorzyJerzy CIEŚLIK, Jerzy FLISIAK, Antoni TAJDUŚ
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2010 R. 16 nr 3, s. 25–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBłędy w projektowaniu, a nie tylko eksploatacja górnicza przyczyną uszkodzenia autostrady : analiza warunków stateczności nasypu autostrady A4 między węzłami „Wirek” – „Batorego”
  AutorzyMarek CAŁA, Jerzy CIEŚLIK, Jerzy FLISIAK, Michał KOWALSKI
  ŹródłoNowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty. — 2006 nr 5, s. 26–31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułBudowa tuneli na trasie S7 : Naprawa - Skomielna Biała - okiem inżyniera
  AutorzyZdzisław B. Kohutek, Jerzy CIEŚLIK
  ŹródłoBudownictwo, Technologie, Architektura. — 2022 nr 2, s. 46–50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2013]
 • TytułDamage and plasticity rate dependence of Luna limestone in uniaxial compression
  AutorzyJ. CIEŚLIK
  ŹródłoEurock 2013 [Dokument elektroniczny] : rock mechanics for resources, energy and environment : Wrocław, September 23–26, 2013 / eds. Marek Kwaśniewski, Dariusz Łydżba. — London : CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2013. — S. 233–237
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [referat, 2018]
 • TytułDylatancja jako miara rozwoju spękań w procesie zniszczenia skał
  AutorzyJerzy CIEŚLIK
  ŹródłoGeoSym2018 : III ogólnopolskie sympozjum geointerdyscyplinarnych metod badawczych : Chęciny, 11–13 kwietnia 2018 r. / red. Anna Lejzerowicz. — [Chęciny : s. n.], [2018]. — S. 30
 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, dylatancja, zniszczenie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
17
 • [referat, 2015]
 • TytułGeomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia
  AutorzyDariusz CHLEBOWSKI, Zbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK
  ŹródłoMateriały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — S. 44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułGeomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia tąpaniami
  AutorzyDariusz CHLEBOWSKI, Zbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK
  ŹródłoCuprum. — 2015 nr 3, s. 37–47
 • słowa kluczowe: uskoki, eksploatacja podziemna, warunki skrępowane, zagrożenia tąpaniami

  keywords: underground exploitation, constrained conditions, faults, rock burst hazard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2015]
 • TytułGeomechaniczne warunki poprawy efektywności strzelań torpedujących w kopalniach LGOM
  AutorzyJerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoMateriały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — S. 51-52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułGeomechaniczne warunki poprawy efektywności strzelań torpedujących w kopalniach LGOM
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoCuprum. — 2015 nr 3, s. 83–93
 • słowa kluczowe: obliczenia numeryczne, zagrożenia tąpaniami, strzelania torpedujące

  keywords: numerical calculations, torpedo blasting, rock burst hazard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2001]
 • TytułHighly jointed rock modelling applied to Swinna Poreba hydrotechnical power tunnel
  AutorzyJ. CIEŚLIK, J. JAKUBOWSKI, A. TAJDUŚ
  ŹródłoRock mechanics : a challenge for society : proceedings of the ISRM regional symposium : EUROCK 2001 : Espoo Finland 4–7 June 2001 / eds. P. Särkkä, P. Eloranta. — Lisse [et al.] : A. A. Balkema, 2001. — S. 671–675
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2004]
 • TytułIdentyfikacja parametrów modelu konstytutywnego dolomitu i piaskowca z Z. G. „Rudna” – badania laboratoryjne
  AutorzyJerzy CIEŚLIK, Antoni TAJDUŚ
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 25–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [referat, 2014]
 • TytułInicjacja procesu pękania w testach jednoosiowego i trójosiowego ściskania próbek dolomitu
  AutorzyJerzy CIEŚLIK
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2001]
 • TytułJointed material applied in hydrotechnical power tunnel modelling
  AutorzyJ. CIEŚLIK, J. JAKUBOWSKI
  ŹródłoABAQUS : users' conference : May 30–June 1, 2001 Maastricht, The Netherlands : proceedings. — [Maastricht? : s. n.], [2001]. — S. 131–140
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: