Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Cieślik, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9993-2454 orcid iD

ResearcherID: W-4304-2018

Scopus: 6602890871

PBN: 5e70922b878c28a04739104f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 69 publikacji Autora


1
 • Analiza geomechaniczna lokalizacji i warunków występowania wstrząsów nisko- i wysokoenergetycznych, towarzyszących eksploatacji w LGOM
2
 • Analiza parametrów sejsmiczności indukowanej górotworu w rejonach eksploatacyjnych O/ZG Rudna
3
 • Analiza rozwoju uszkodzenia i trwałych odkształceń próbek dolomitu poddanych quasistatycznym jednoosiowym obciążeniom
4
 • Analiza sejsmiczności indukowanej w O/ZG "Rudna" w aspekcie rozmieszczenia ognisk wstrząsów względem frontu eksploatacyjnego
5
 • Analiza warunków stateczności nasypu autostrady A-4 między węzłami „Wirek” – „Batorego”
6
 • Analiza warunków stateczności wybranych komór KS „Wieliczka” na podstawie przestrzennych obliczeń numerycznych
7
 • Analiza zachowania górotworu i powierzchni terenu w rejonie komory E 140 pola OKS „Łężkowice” w trakcie likwidacji pustek poeksploatacyjnych z wykorzystaniem MES i pomiarów geodezyjnych
8
 • Analysis of stability conditions of the selected caverns in the salt mine “Wieliczka” basing on 3D numerical calculations
9
 • Błędy w projektowaniu, a nie tylko eksploatacja górnicza przyczyną uszkodzenia autostrady
10
 • Budowa tuneli na trasie S7
11
 • Damage and plasticity rate dependence of Luna limestone in uniaxial compression
12
13
 • Dylatancja jako miara rozwoju spękań w procesie zniszczenia skał
14
 • Evaluation of tunnel contour quality index on the basis of terrestrial laser scanning data
15
 • Geomechanical analysis of location and conditions for mining-induced tremors in LGOM copper mines
16
 • Geomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia
17
 • Geomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia tąpaniami
18
 • Geomechaniczne warunki poprawy efektywności strzelań torpedujących w kopalniach LGOM
19
 • Geomechaniczne warunki poprawy efektywności strzelań torpedujących w kopalniach LGOM
20
 • Highly jointed rock modelling applied to Swinna Poreba hydrotechnical power tunnel
21
 • Identyfikacja parametrów modelu konstytutywnego dolomitu i piaskowca z Z. G. „Rudna” – badania laboratoryjne
22
 • Influence of mining operating conditions on fault behavior
23
 • Inicjacja procesu pękania w testach jednoosiowego i trójosiowego ściskania próbek dolomitu
24
 • Jointed material applied in hydrotechnical power tunnel modelling
25
 • Krytyczne odkształcenia piaskowca fliszowego w warunkach złożonych obciążeń