Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Cieślik, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9993-2454 orcid iD

ResearcherID: W-4304-2018

Scopus: 6602890871

PBN: 5e70922b878c28a04739104f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem67142537
2023211
2022211
2021211
201911
2018633
201744
20166132
2015844
2014413
20134112
201133
201033
200911
200833
200722
2006321
2005642
200411
200311
200211
200133
200011
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem6743204
2023211
202222
2021211
201911
2018615
2017431
2016651
20158413
2014413
2013413
201133
2010321
200911
200833
2007211
200633
200566
200411
200311
200211
2001312
200011
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem67607
2023211
202222
202122
201911
2018642
201744
201666
201588
201444
2013431
201133
201033
200911
200833
200722
200633
200566
200411
200311
200211
2001312
200011
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem67760
2023211
202222
202122
201911
2018615
201744
201666
201588
2014422
2013413
201133
201033
200911
2008312
200722
200633
200566
200411
200311
200211
200133
200011
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem673631
2023211
2022211
2021211
201911
2018633
201744
2016633
2015844
2014431
201344
201133
201033
200911
200833
2007211
200633
200566
200411
200311
200211
200133
200011
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem674225
2023211
2022211
202122
201911
2018633
201744
2016633
2015844
2014431
201344
201133
201033
200911
200833
2007211
2006312
2005642
200411
200311
200211
200133
2000111
 • Analiza geomechaniczna lokalizacji i warunków występowania wstrząsów nisko- i wysokoenergetycznych, towarzyszących eksploatacji w LGOM : [abstrakt][A geomechanical analysis of high and low-energy tremors, their location and conditions for their occurence during exploitation processes in the LGOM region : abstract] / Andrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI // W: GZN2016 : górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku : XXIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016 : Szczyrk, 8–10 listopada 2016 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza parametrów sejsmiczności indukowanej górotworu w rejonach eksploatacyjnych O/ZG RudnaThe analysis of induced seismicity of the rock strata in the stope regions in the Rudna mine / Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI, Jerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 97, s. 145–[162]. — Bibliogr. s. [162], Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: górnictwo podziemne, eksploatacja rud miedzi, zagrożenie sejsmiczne

  keywords: copper mining, underground mining, seismic hazard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza rozwoju uszkodzenia i trwałych odkształceń próbek dolomitu poddanych quasistatycznym jednoosiowym obciążeniomDamage and irreversible strain development analysis in quasistatic uniaxial compression tests of dolomite samples / Jerzy CIEŚLIK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 1, s. 11–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-01/GG_2010_1_01.pdf

 • słowa kluczowe: proces zniszczenia, trwałe odkształcenia, quasi statyczne jednoosiowe ściskanie

  keywords: quasi static uniaxial compression, irreversible strain, failure processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza sejsmiczności indukowanej w O/ZG "Rudna" w aspekcie rozmieszczenia ognisk wstrząsów względem frontu eksploatacyjnego : [abstrakt][An analysis of seismic activity in the "Rudna" mine in the context of focus tremors' distribution relative to front exploitation : abstract] / Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI, Jerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA // W: GZN2016 : górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku : XXIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016 : Szczyrk, 8–10 listopada 2016 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza warunków stateczności nasypu autostrady A-4 między węzłami „Wirek” – „Batorego”Stability analysis of A-4 highway embankment between hubs Wirek and Batory / Marek CAŁA, Jerzy CIEŚLIK, Jerzy FLISIAK, Michał KOWALSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — S. 771–783. — Bibliogr. s. 782–783

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza warunków stateczności wybranych komór KS „Wieliczka” na podstawie przestrzennych obliczeń numerycznychStability analysis of selected KS Wieliczka caverns with 3D numerical calculations / Jerzy CIEŚLIK, Jerzy FLISIAK, Antoni TAJDUŚ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 91–103. — Bibliogr s. 103, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_07.pdf

 • słowa kluczowe: stateczność komór, przestrzenne obliczenia MES

  keywords: chamber stability, 3D FEM analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza zachowania górotworu i powierzchni terenu w rejonie komory E 140 pola OKS „Łężkowice” w trakcie likwidacji pustek poeksploatacyjnych z wykorzystaniem MES i pomiarów geodezyjnychAnalysis of the rock mass and terrain surface behaviour in the region of the E 140 cavern in the borehole salt mine “Łężkowice” field, during the post-exploitation backfill process, using FEM and geodetic measurements / Jerzy CIEŚLIK, Krzysztof PIETRUSZKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/3, s. 359–369. — Bibliogr. s. 367, Streszcz., Abstr.. — WARSZTATY GÓRNICZE z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” pod patronatem Głównego Geologa Kraju dr. Henryka Jacka Jezierskiego oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dr. inż. Piotra Buchwalda : konferencja naukowa : Baranów Sandomierski, 18–20 czerwca 2008 / Wyższy Urząd Górniczy, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: disposal of the post exploitation caverns, numeric calculations FEM, geodesic measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of stability conditions of the selected caverns in the salt mine “Wieliczka” basing on 3D numerical calculationsAnaliza warunków stateczności wybranych komór Kopalni Soli „Wieliczka” na podstawie przestrzennych obliczeń numerycznych / Jerzy CIEŚLIK, Jerzy FLISIAK, Antoni TAJDUŚ // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2010 R. 16 nr 3, s. 25–36. — Bibliogr. s. 36. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Błędy w projektowaniu, a nie tylko eksploatacja górnicza przyczyną uszkodzenia autostrady : analiza warunków stateczności nasypu autostrady A4 między węzłami „Wirek” – „Batorego”Not only overexploitation, but also errors in design to blame for the highway damage / Marek CAŁA, Jerzy CIEŚLIK, Jerzy FLISIAK, Michał KOWALSKI // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty ; ISSN 1734-6681. — 2006 nr 5, s. 26–31. — Bibliogr. s. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Budowa tuneli na trasie S7 : Naprawa - Skomielna Biała - okiem inżyniera[Construction of tunnels on the S7 : Naprawa - Skomielna Biała route - an engineering look] / Zdzisław B. Kohutek, Jerzy CIEŚLIK // Budownictwo, Technologie, Architektura ; ISSN 1644-745X. — Tytuł poprz.: Polski Cement. — 2022 nr 2, s. 46–50. — Bibliogr. s. 50. — J. Cieślik - afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Damage and plasticity rate dependence of Luna limestone in uniaxial compression / J. CIEŚLIK // W: Eurock 2013 [Dokument elektroniczny] : rock mechanics for resources, energy and environment : Wrocław, September 23–26, 2013 / eds. Marek Kwaśniewski, Dariusz Łydżba. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — London : CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-138-00080-3. — S. 233–237. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 236–237, Abstr.. — Toż w wersji drukowanej. — W bazie Web of Science także wersja drukowana ISBN: 978-1-4822-2907-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Dylatancja jako miara rozwoju spękań w procesie zniszczenia skał[Dilatancy as a measure of fractures development in the damage process of rock] / Jerzy CIEŚLIK // W: GeoSym2018 : III ogólnopolskie sympozjum geointerdyscyplinarnych metod badawczych : Chęciny, 11–13 kwietnia 2018 r. / red. Anna Lejzerowicz. — [Chęciny : s. n.], [2018]. — ISBN: 978-83-945216-4-6. — S. 30. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, dylatancja, zniszczenie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Geomechanical analysis of location and conditions for mining-induced tremors in LGOM copper mines / Jerzy CIEŚLIK, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI, Andrzej ZORYCHTA // Journal of Sustainable Mining ; ISSN 2300-3960. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment ; ISSN: 1643-7608. — 2017 vol. 16 iss. 3, s. 94–103. — Bibliogr. s. 103, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-15. — tekst: https://goo.gl/4vLKPw

  orcid iD
 • słowa kluczowe: obliczenia MES, geomechanika górnicza, zagrożenie sejsmiczne

  keywords: seismic hazard, FEM calculations, mining geomechanics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jsm.2017.10.002

16
 • Geomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożeniaGeomechanical aspects of the exploitation front orientation relative to the fault in the context of rock burst hazard assessment / Dariusz CHLEBOWSKI, Zbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK // W: Materiały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 = International copper ore mining congress : chances and challenges : conference papers (abstracts) / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-941744-0-8. — S. 44. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Geomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia tąpaniamiGeomechanical aspects of the exploitation front orientation relative to the fault in the context of rockburst hazard assessment / Dariusz CHLEBOWSKI, Zbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2015 nr 3, s. 37–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: uskoki, eksploatacja podziemna, warunki skrępowane, zagrożenia tąpaniami

  keywords: underground exploitation, constrained conditions, faults, rock burst hazard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Geomechaniczne warunki poprawy efektywności strzelań torpedujących w kopalniach LGOMGeomechanical conditions for torpeda blasting efficiency improvement in LGOM mines / Jerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI // W: Materiały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 = International copper ore mining congress : chances and challenges : conference papers (abstracts) / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-941744-0-8. — S. 51-52. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Geomechaniczne warunki poprawy efektywności strzelań torpedujących w kopalniach LGOMGeomechanical conditions for torpedo blasting efficiency improvement in LGOM mines / Andrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2015 nr 3, s. 83–93. — Bibliogr. s. 93, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obliczenia numeryczne, zagrożenia tąpaniami, strzelania torpedujące

  keywords: numerical calculations, torpedo blasting, rock burst hazard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Highly jointed rock modelling applied to Swinna Poreba hydrotechnical power tunnel / J. CIEŚLIK, J. JAKUBOWSKI, A. TAJDUŚ // W: Rock mechanics : a challenge for society : proceedings of the ISRM regional symposium : EUROCK 2001 : Espoo Finland 4–7 June 2001 / eds. P. Särkkä, P. Eloranta. — Lisse [et al.] : A. A. Balkema, 2001. — S. 671–675. — Bibliogr. s. 675, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Identyfikacja parametrów modelu konstytutywnego dolomitu i piaskowca z Z. G. „Rudna” – badania laboratoryjneConstitutive parameter determination for “Rudna” mine sandstone and dolomite – laboratory investigation / Jerzy CIEŚLIK, Antoni TAJDUŚ // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 25–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Inicjacja procesu pękania w testach jednoosiowego i trójosiowego ściskania próbek dolomitu[Onset of crack initiation in uniaxial and triaxial compression tests of dolomite samples] / Jerzy CIEŚLIK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Jointed material applied in hydrotechnical power tunnel modelling / J. CIEŚLIK, J. JAKUBOWSKI // W: ABAQUS : users' conference : May 30–June 1, 2001 Maastricht, The Netherlands : proceedings. — [Maastricht? : s. n.], [2001]. — S. 131–140. — Bibliogr. s. 136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Krytyczne odkształcenia piaskowca fliszowego w warunkach złożonych obciążeń[Extreme deformations of flysch sandstone under complex loads] / CIEŚLIK Jerzy // W: GeoSym2022 : IV ogólnopolskie sympozjum geointerdyscyplinarnych metod badawczych : Chęciny, 26-29 września 2022 r. / red. Anna Lejzerowicz. — [Warszawa : Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego], [2022]. — ISBN: 978-83-955918-1-5. — S. 34. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne skał, odkształceniowy warunek wytrzymałościowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: