Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Łukaszek-Sołek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5245-7737

ResearcherID: H-9176-2013

Scopus: 14421318900

PBN: 901340

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 168, z ogólnej liczby 170 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAdvanced estimation of tool life in backward extrusion by means of FEM simulation
  AutorzyAneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Jan SIŃCZAK, Sylwia BEDNAREK
  ŹródłoSteel Research International. — 2008 [vol. 79] spec. ed., s. 1–6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2014]
 • TytułAnalityczne modelowanie i fizyczna weryfikacja procesu walcowania stopu Ni55Cr45
  AutorzyAneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Jan SIŃCZAK, Sylwia BEDNAREK
  ŹródłoWalcownictwo 2014 : procesy – narzędzia – materiały : VI konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 20–22 października 2014 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2014]. — S. 11–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza numeryczna procesu kucia wału pośredniego
  AutorzyAneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA, Sylwia BEDNAREK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 156–159
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza oddziaływania materiału wsadowego na mechanizm zużycia wkładek matrycowych formujących w procesie kształtowania elementów zderzaka kolejowego
  AutorzySylwia BEDNAREK, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Tomasz ŚLEBODA, Marek WOJTASZEK, Paweł CHYŁA
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2011 R. 42 nr 4, s. 33–41
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza parametrów procesu kucia odkuwki matrycowej o złożonym kształcie
  AutorzyAneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA, Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2011 R. 78 nr 2, s. 173–177
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułAnaliza procesu kucia matrycowego odkuwki koła zębatego z uwzględnieniem map odkształcalności według podejścia Murty'ego
  AutorzyA. ŁUKASZEK-SOŁEK, S. BEDNAREK, K. CELADYN
  ŹródłoXLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — S. 464–468
 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, odkształcalność, mapy procesowe

  keywords: numerical modeling, processing maps, workability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza procesu kucia odkuwki dla przemysłu energetycznego
  AutorzyStec Przemysław, Paweł CHYŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2014 nr 30, s. 225–231
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAnaliza procesu kucia odkuwki kołnierza ze stali 300M
  AutorzyA. ŁUKASZEK-SOŁEK, S. BEDNAREK, J. KRAWCZYK, P. BAŁA, J. AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, M. Płodzień
  ŹródłoXXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011]. — S. 477–480
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAnaliza procesu kucia superstopu NiCrN
  AutorzyA. ŚWIĄTONIOWSKI, J. SIŃCZAK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, J. Schmidt
  ŹródłoXXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011]. — S. 481–484
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnaliza wieloetapowego procesu kucia odkuwki koła zębatego na prasomłocie Lasco
  AutorzyDamian Rojek, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2008 nr 15, s. 183–188
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnalysis of forging process of the NiCrN superalloy for motor boat driving shaft
  AutorzyA. ŚWIĄTONIOWSKI, J. SIŃCZAK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, J. Schmidt
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2012 vol. 57 iss. 3, s. 719–725
 • keywords: NiCrN superalloy, closed-die forging process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0078-4

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnalysis of microstructure evolution in the forging process of a windmill main shaft
  AutorzyJan SIŃCZAK, Piotr SKUBISZ, Maciej PIETRZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK
  ŹródłoSteel Research International. — 2006 vol. 77 no. 8, s. 583–589
 • keywords: open-die forging, dynamic recrystallization, grain growth, stretch forming, recrystallized volume fraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/srin.200606433

14
15
 • [referat, 2008]
 • TytułAnalysis of the heating process and development of a microstructure suitable for thixoforming of steel
  AutorzyK. P. SOŁEK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK
  ŹródłoESAFORM 2008 : the 11th international ESAFORM conference on Material forming : Lyon–France, April 23–25 2008 / ESAFORM, INSA Lyon, LaMCoS. — [France] : Vincent Formica, [2008]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnalysis of the heating process and development of a microstructure suitable for thixoforming of steel
  AutorzyK. P. SOŁEK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK
  ŹródłoInternational Journal of Material Forming. — 2008 vol. 1 suppl. 1, s. 1015–1018
 • keywords: numerical analysis, thixoforming, resistance heating, globular microstructure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12289-008-0230-x

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAnalysis of tool life
  AutorzyJan SIŃCZAK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Piotr SKUBISZ, Pavel A. Petrov
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2004 vol. 30 no. 1, s. 61–69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2016]
 • TytułApplication of Alexander-Malas criterion of plastic flow stability for estimation of PM $Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo$ alloy forging conditions
  AutorzyWOJTASZEK Marek, ŁUKASZEK-SOŁEK Aneta, ŚLEBODA Tomasz, LYPCHANSKYI Oleksandr
  ŹródłoMetal 2016 : 25textsuperscript{th} anniversary international conference on Metallurgy and materials : May 25textsuperscript{th}–27textsuperscript{th} 2016, Brno, Czech Republic, Eu : list of abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — S. 135
 • keywords: titanium alloy, powder metallurgy, processing maps, plastic flow stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [książka, 2015]
 • TytułApplication of dynamic material model method in drop forging processes
  AutorzyAneta ŁUKASZEK-SOŁEK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 176 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułChannel cross-section influence on effective strain distribution in ECAP process
  AutorzyPaweł CHYŁA, Sylwia BEDNAREK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2017 vol. 43 no. 1, s. 31–40. — tekst: https://goo.gl/ezA8CM
 • słowa kluczowe: intensywność odkształcenia, jednorodność odkształcenia, przeciskanie przez kanał kątowy

  keywords: effective strain, homogeneity of strain, equal-channel angular pressing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2017.43.1.31

21
22
23
 • [referat, 2018]
 • TytułCharacterization of Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo alloy flow behaviour using Malas’s stability criterion
  AutorzyLYPCHANSKYI Oleksandr, ZYGUŁA Krystian, ŚLEBODA Tomasz, WOJTASZEK Marek, ŁUKASZEK-SOŁEK Aneta
  ŹródłoCOMAT 2018 : 5textsuperscript{th} international conference on Recent trends in structural materials : November 14textsuperscript{th}-16textsuperscript{th} 2018, Pilsen, Czech Republic : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — S. 37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułCharakterystyka odkuwki ze stopu Inconel 625 w odniesieniu do warunków odkształcenia plastycznego
  AutorzyJ. KRAWCZYK, Ł. FROCISZ, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, T ŚLEBODA, O. LYPCHANSKYI, P. BAŁA
  ŹródłoXLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — S. 473–478
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, rekrystalizacja dynamiczna, kucie, Inconel 625

  keywords: microstructure, forging, dynamic recrystallization, Inconel 625

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCharakterystyka zużycia stempla podczas wyciskania stalowych elementów
  AutorzyAneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Janusz KRAWCZYK, Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK, Tomasz ŚLEBODA, Piotr BAŁA
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2011 R. 42 nr 4, s. 153–161
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: