Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Sołek, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, Katedra Metalurgii Stopów Żelaza

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1687-3933

ResearcherID: M-3063-2015

Scopus: 56112708500

PBN: 923053

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 76, z ogólnej liczby 76 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza formowania stopów aluminium i magnezu w stanie stało-ciekłym przy użyciu zaawansowanego modelowania komputerowego
  AutorzyKrzysztof SOŁEK, Andrzej Białobrzeski, Tomasz Stuczyński, Zbigniew MITURA
  ŹródłoInformatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 3 nr 3-4, s. 126–137
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza lepkości stali HS6-5-2 w stanie stało-ciekłym
  AutorzyKrzysztof SOŁEK, Marta KOROLCZUK-HEJNAK, Wojciech ŚLĘZAK, Mirosław KARBOWNICZEK
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : V międzynarodowa konferencja : Krynica, 8–10 czerwca 2011 : materiały konferencyjne / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, 2011. — S. 135–142
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAnaliza lepkości stali w zakresie temperatur krzepnięcia
  AutorzyM. KOROLCZUK-HEJNAK, M. KARBOWNICZEK, K. SOŁEK
  ŹródłoXXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010. — S. 11–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza lepkości stopów metali wysokotopliwych na przykładzie stali
  AutorzyMarta KOROLCZUK-HEJNAK, Krzysztof SOŁEK, Wojciech ŚLĘZAK, Mirosław KARBOWNICZEK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2011 R. 78 nr 4, s. 281–288
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza właściwości reologicznych stali w stanie stało-ciekłym
  AutorzyMarta KOROLCZUK-HEJNAK, Mirosław KARBOWNICZEK, Krzysztof SOŁEK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2010 R. 77 nr 9, s. 464–467
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnalysis of strength characteristics of composite materials under vibration loads at higher temperatures
  AutorzyKrzysztof SOŁEK, Dorota KALISZ, Artem ARUSTAMIAN, Anatolij Ishchenko
  ŹródłoJournal of Machine Construction and Maintenance. — 2017 no. 1, s. 93–97
 • słowa kluczowe: granica plastyczności, organiczno-nieorganiczne kompozyty, wytrzymałość materiałów

  keywords: yield point, material strength, organic-inorganic composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of strength characteristics of composite material under vibration loads at elevated temperatures : abstract
  AutorzyK. SOŁEK, D. KALISZ, A. ARUSTAMIAN, O. Ishchenko
  ŹródłoProblematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce [Dokument elektroniczny] : automatyzacja procesów produkcyjnych : III ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Jedlnia-Letnisko, 4–6 lipca 2016 r.. — [Polska : NOT], [2016]. — S. [1–2]
 • słowa kluczowe: kompozyty organiczno-nieorganiczne, wytrzymałość materiałowa, obciążenia wibracyjne

  keywords: yield point, material strength, organic-inorganic composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2008]
 • TytułAnalysis of the heating process and development of a microstructure suitable for thixoforming of steel
  AutorzyK. P. SOŁEK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK
  ŹródłoESAFORM 2008 : the 11th international ESAFORM conference on Material forming : Lyon–France, April 23–25 2008 / ESAFORM, INSA Lyon, LaMCoS. — [France] : Vincent Formica, [2008]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnalysis of the heating process and development of a microstructure suitable for thixoforming of steel
  AutorzyK. P. SOŁEK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK
  ŹródłoInternational Journal of Material Forming. — 2008 vol. 1 suppl. 1, s. 1015–1018
 • keywords: numerical analysis, thixoforming, resistance heating, globular microstructure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12289-008-0230-x

11
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnalysis of thixoforming process and microstructure development of steel in semi-solid state
  AutorzyKrzysztof P. SOŁEK, Jan Dutkiewicz, Łukasz Rogal
  ŹródłoSteel Research International. — 2008 [vol. 79] spec. ed., s. 239–246
 • keywords: rheology, thixoforming, globular microstructure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2011]
 • TytułAn analysis of HS6-5-2 steel viscosity in the semi-solid state
  AutorzyKrzysztof SOŁEK, Marta KOROLCZUK-HEJNAK, Wojciech ŚLĘZAK, Mirosław KARBOWNICZEK
  ŹródłoESAFORM 2011 : The 14th international conference on Material Forming : 27–29 April 2011, Belfast : book of abstracts / Queen's University Belfast. — [Belfast : QUB], [2011]. — S. 169
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2011]
 • TytułAn analysis of ${HS6-5-2}$ steel viscosity in the semi-solid state
  AutorzyKrzysztof SOŁEK, Marta KOROLCZUK-HEJNAK, Wojciech ŚLĘZAK, Mirosław KARBOWNICZEK
  ŹródłoThe 14th international ESAFORM conference on Material forming: ESAFORM 2011 [Dokument elektroniczny] : Queens Univ, Belfast, North Ireland, April 27–29, 2011. — [Belfast : s. n.], [2011]. — S. 1033–1038
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.3589652

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAn analysis of steel viscosity in the solidification temperature range
  AutorzyK. SOŁEK, M. KOROLCZUK-HEJNAK, M. KARBOWNICZEK
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2011 vol. 56 iss. 3, s. 593–598
 • keywords: rheology, viscosity, rheological models, viscometer, thixoforming

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0063-3

15
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAplikacja do wspomagania zarządzania logistycznego z wykorzystaniem programowania sieciowego, metody optymalizacji przedsięwzięć logistycznych
  AutorzyKrzysztof Piotr SOŁEK
  ŹródłoLogistyka. — 2010 nr 2 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 339–348.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2010]
 • TytułAplikacja do wspomagania zarządzania logistycznego z wykorzystaniem programowania sieciowego, metody optymalizacji przedsięwzięć logistycznych
  AutorzyKrzysztof Piotr SOŁEK
  ŹródłoLogitrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 14–16 kwietnia 2010 : streszczenia referatów / ed. nauk. Elżbieta Szychta ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu PAN. — Radom : Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2010. — S. 232
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2005]
 • TytułA numerical model of the resistance heating system for material tests on a Gleeble simulator
  AutorzyK. SOŁEK, Z. MITURA, R. Kuziak
  ŹródłoComputational fluid and solid mechanics 2005 : third MIT conference : June 14–17 2005 : proceedings / ed. K. J. Bathe. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. — S. 1001–1003
 • keywords: finite element method, numerical simulation, semi-solid state, resistance heating, material tests, Joule effect

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania właściwości reolologicznych i opracowanie modelu lepkości stali dla symulacji procesów odlewania : [streszczenie]
  AutorzyKrzysztof SOŁEK
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : VII międzynarodowa konferencja : Krynica, 1$div$3 czerwca 2016 : materiały konferencyjne / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2016]. — S. 105
 • słowa kluczowe: lepkość, ciągłe odlewanie stali, właściwości reologiczne, formowanie tiksotropowe

  keywords: viscosity, rheological properties, continuous casting of steel, thixoforming

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułCharacterization of thixoforming process of 100Cr6 steel
  AutorzyK. P. SOŁEK, A. Rassili, J. C. Pierret, G. Vaneetveld
  ŹródłoTransactions of Nonferrous Metals Society of China. — 2010 vol. 20 supl. 3, s. s916–s920. — tekst: http://goo.gl/xiH1gd
 • keywords: rheological properties, numerical modeling, thixoforming, globular microstructure, physical modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2003]
 • TytułDetailed analysis of viscosity tests using computational fluid dynamics software
  AutorzyP. MACIOŁ, K. SOŁEK, P. PIETRZKIEWICZ, Z. MITURA
  ŹródłoAluminium in transport 2003 : proceedings of IX international conference : Cracow–Tomaszowice, October 22–25, 2003 / CentrAL. — Kraków : FOTOBIT, 2003. — S. 145–152
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2004]
 • TytułDetailed computer simulations of manufacturing of test incomplete casts
  AutorzyKrzysztof SOŁEK, Tomasz Stuczyński, Andrzej Białobrzeski, Roman Kuziak, Zbigniew MITURA
  ŹródłoS2P 2004 [Dokument elektroniczny] : Semi-Solid Processing : 8th international conference on Semi-Solid Processing of alloys and composites : September 21–23, 2004, Limassol, Cyprus. — [Warsaw : ABE], [2004]. — S. 1–9
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat, 2007]
 • TytułDetermination of material properties in the semi-solid state using Gleeble simulator
  AutorzyKrzysztof SOŁEK, Roman Kuziak, Plato Kapranos
  Źródło10textsuperscript{th} ESAFORM conference on Material forming : Zaragoza, Spain, 18–20 April 2007, Pt. A, B / eds. Elías Cueto, Francisco Chinesta. — Melville ; New York : American Institute of Physics, cop. 2007. — S. 1179–1184
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2005]
 • TytułDetermination of parameters of the rheological model of aluminum alloys with thixotropic microstructure in the high temperature range in the solid state
  AutorzyKrzysztof SOŁEK, Zbigniew MITURA, Tomasz Stuczyński, Roman Kuziak
  ŹródłoAluminium 2005 : materiały konferencyjne : 12–14 October 2005, Kliczków, Poland / Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Oddział Metali Lekkich w Skawinie. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułDetermination of rheological properties for numerical modelling of liquid steel flow inside continuous casting mould
  AutorzyKrzysztof Piotr SOŁEK, Wojciech ŚLĘZAK, Mirosław KARBOWNICZEK
  ŹródłoRheology – theory and application, Vol. 2 / eds. Marek Dziubiński, Krzysztof Antosik. — Warsaw : EKMA, 2011. — S. 269–282
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: