Wykaz publikacji wybranego autora

Dominika Paluch, mgr inż.

asystent

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG, * Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Hazard for the water environment by metallurgical wastes on selection example / M. MAZURKIEWICZ, D. PALUCH, S. SANAK-RYDLEWSKA // W: 8\textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 24. 6. – 26. 6. 2004, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB–TU, 2004. — S. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kierunki wykorzystania odpadów metalurgii metali nieżelaznych na przykładzie wybranego składowiska z uwzględnieniem ochrony środowiska[Trends in non-ferrous metals metallurgy waste utilization subject to environment preservation based on a dumping site case] / Dominika PALUCH, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // W: Problemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391553736. — S. 145–158. — Bibliogr. s. 156–158, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metody oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów[The leachate purification methods] / Dominika PALUCH // W: Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami : Rytro, 18–22 września 2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Zagospodarowania Wysypisk i Utylizacji Biogazu. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych ; UTEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe. — Kraków : IGSMiE PAN, 2000. — (Sympozja i Konferencje ; nr 44). — Tyt. okł.: Szkoła Gospodarki Odpadami 2000. — ISBN10: 83-87854-52-2. — S. 221–230. — Bibliogr. s. 229–230, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Powierzchnia właściwa proszków, porównanie wyników oznaczeń bezpośrednich z wynikami obliczonymi na podstawie składu ziarnowegoThe specific surface of powders, comparison of direct results with ones calculated in base of grain composition / Jacek KORDEK, Waldemar KĘPYS, Dominika PALUCH // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 266, s. 81–89. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Stare składowiska odpadów metalurgicznych – możliwości ich likwidacji[The old metallurgical waste's landfills – possibilities its liquidation] / Dominika PALUCH // W: „Odpady 2004” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : VI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków 27–29 maja 2004 = Odpady 2004 : theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes / ed. J. Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój” [etc.]. — [Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”], 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 82–83. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ składowisk odpadów metalurgicznych na środowisko (na przykładzie Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia” w upadłości)[An effect of the metallurgical waste's landfills on the environment (e. g. the Metallurgical Works “Trzebinia” in bankruptcy)] / Dominika PALUCH // W: Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami : Kraków/Rytro, 10–13 września 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych [etc.]. — Kraków : SGO, 2002. — S. 67–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zastosowanie procesu wymiany jonowej do oczyszczania ścieków z przemysłu metali nieżelaznychApplied of the ion exchange process to wastewater treatment in non-ferrous metals industry / Dominika PALUCH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 4, s. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_13.pdf

 • słowa kluczowe: jonity, oczyszczanie ścieków, proces wymiany jonowej

  keywords: wastewater treatment, process of ion exchange, ionites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: