Wykaz publikacji wybranego autora

Dominika Paluch, mgr inż.

asystent

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG, * Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem752
200522
200433
200211
200011
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem761
200522
2004321
200211
200011
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem761
200522
2004321
200211
200011
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem77
200522
200433
200211
200011
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem77
200522
200433
200211
200011
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem725
200522
200433
200211
2000111
 • Hazard for the water environment by metallurgical wastes on selection example / M. MAZURKIEWICZ, D. PALUCH, S. SANAK-RYDLEWSKA // W: 8\textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 24. 6. – 26. 6. 2004, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB–TU, 2004. — S. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kierunki wykorzystania odpadów metalurgii metali nieżelaznych na przykładzie wybranego składowiska z uwzględnieniem ochrony środowiska[Trends in non-ferrous metals metallurgy waste utilization subject to environment preservation based on a dumping site case] / Dominika PALUCH, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // W: Problemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391553736. — S. 145–158. — Bibliogr. s. 156–158, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metody oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów[The leachate purification methods] / Dominika PALUCH // W: Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami : Rytro, 18–22 września 2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Zagospodarowania Wysypisk i Utylizacji Biogazu. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych ; UTEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe. — Kraków : IGSMiE PAN, 2000. — (Sympozja i Konferencje ; nr 44). — Tyt. okł.: Szkoła Gospodarki Odpadami 2000. — ISBN10: 83-87854-52-2. — S. 221–230. — Bibliogr. s. 229–230, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Powierzchnia właściwa proszków, porównanie wyników oznaczeń bezpośrednich z wynikami obliczonymi na podstawie składu ziarnowegoThe specific surface of powders, comparison of direct results with ones calculated in base of grain composition / Jacek KORDEK, Waldemar KĘPYS, Dominika PALUCH // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 266, s. 81–89. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Stare składowiska odpadów metalurgicznych – możliwości ich likwidacji[The old metallurgical waste's landfills – possibilities its liquidation] / Dominika PALUCH // W: „Odpady 2004” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : VI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków 27–29 maja 2004 = Odpady 2004 : theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes / ed. J. Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój” [etc.]. — [Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”], 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 82–83. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ składowisk odpadów metalurgicznych na środowisko (na przykładzie Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia” w upadłości)[An effect of the metallurgical waste's landfills on the environment (e. g. the Metallurgical Works “Trzebinia” in bankruptcy)] / Dominika PALUCH // W: Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami : Kraków/Rytro, 10–13 września 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych [etc.]. — Kraków : SGO, 2002. — S. 67–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zastosowanie procesu wymiany jonowej do oczyszczania ścieków z przemysłu metali nieżelaznychApplied of the ion exchange process to wastewater treatment in non-ferrous metals industry / Dominika PALUCH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 4, s. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_13.pdf

 • słowa kluczowe: jonity, oczyszczanie ścieków, proces wymiany jonowej

  keywords: wastewater treatment, process of ion exchange, ionites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: