Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Dudek, dr hab. inż., prof. AGH

poprzednio: Potoczek

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6142-7791 orcid iD

ResearcherID: W-1810-2017

Scopus: 13009039900

PBN: 5e70922c878c28a04739124b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 340, z ogólnej liczby 342 publikacji Autora


1
 • [referat, 2014]
 • TytułAC impedance study of oxygen reduction at the silver point electrode contacted doped ceria electrolyte
  AutorzyM. Mosiałek, M. DUDEK, G. Mordarski
  ŹródłoISCEE 2014 : International Symposium on Clean Energy from Ethanol : July 28textsuperscript{th}–31textsuperscript{st} 2014, Rzeszow : book of abstracts / eds. G. Gruzeł, [et al.]. — Rzeszów : Printing Office of the University of Rzeszów, 2014. — S. 93–94
 • keywords: electrochemical impedance spectroscopy, solid oxide fuel cell, samaria doped ceria, oxygen reduction, silver cathode, gadolinia doped ceria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [zastosowana topografia układu scalonego, 2018]
 • TytułAdapter do przetaczania wodoru ze zbiornika stacjonarnego do przenośnych butli
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DUDEK Magdalena, RAŹNIAK Andrzej, LIS Bartłomiej
  DetailsInt.Cl.: F17C 5/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 126364 U1 ; Opubl. 2018-12-03. — Zgłosz. nr W.126364 z dn. 2017-05-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2018  nr 25, s. 53. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL126364U1.pdf
 • słowa kluczowe: ogniwa paliwowe, magazynowanie wodoru, kompozytowe zbiorniki

  keywords: fuel cell, hydrogen storage, composite cylinders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [wzór użytkowy, 2019]
 • TytułAdapter do przetaczania wodoru ze zbiornika stacjonarnego do przenośnych butli
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Magdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK, Bartłomiej LIS
  DetailsInt.Cl.: F17C 5/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 70996 Y1 ; Udziel. 2019-02-15 ; Opubl. 2019-09-30. — Zgłosz. nr W.126364 z dn. 2017-05-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL70996Y1.pdf
 • słowa kluczowe: ogniwa paliwowe, magazynowanie wodoru, kompozytowe zbiorniki

  keywords: fuel cell, hydrogen storage, composite cylinders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2012]
 • TytułAeropack fuel cell system as a main power unit for unmanned aerial vehicles
  AutorzyM. DUDEK, B. LIS, P. TOMCZYK, A. RAŹNIAK [et al.]
  ŹródłoISSIS 2012 : 3textsuperscript{rd} International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the solid/liquid interface : May 27textsuperscript{th}–June 1textsuperscript{st}, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski ; PAN, Warsaw University. Department of Chemistry, Foundation ”Pro–Kataliza”. — Kraków : Polish Academy of Sciences. Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 2012. — S. 92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2014]
 • Tytuł$Al_{0.04}Sc_{0.06}ZrO_{01.95}$ as an electrolyte for solid oxide fuel cells : the silver electrode behavior upon the long time polarization, SEM and EIS study
  AutorzyM. Mosiałek, M. DUDEK, G. Mordarski
  ŹródłoISCEE 2014 : International Symposium on Clean Energy from Ethanol : July 28textsuperscript{th}–31textsuperscript{st} 2014, Rzeszow : book of abstracts / eds. G. Gruzeł, [et al.]. — Rzeszów : Printing Office of the University of Rzeszów, 2014. — S. 91–92
 • keywords: solid oxide fuel cell, silver cathode, alumina scandia doped zirconia, silver migration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2016]
 • TytułAn numerical analysis of high-temperature helium reactor power plant for co-production of hydrogen and electricity
  AutorzyM. DUDEK, J. Podsadna, M. JASZCZUR
  ŹródłoEUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — S. 18
 • keywords: hydrogen production, high temperature reactor, combined cycle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza wpływu źródła zasilającego na właściwości bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi przeznaczonego do napędu bezzałogowego aparatu latającego
  AutorzyPiotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Piotr Wygonik, Magdalena DUDEK, Bartłomiej LIS
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2015 R. 91 nr 5, s. 139–143. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/5/33.pdf
 • słowa kluczowe: bezzałogowy aparat latający, źródło zasilające, ogniwo litowo-polimerowe, bezszczotkowy silnik prądu stałego z magnesami trwałymi, ogniwo paliwowe

  keywords: unmanned aerial vehicle, fuel cell, brushless permanent magnet DC motor, lithium polymer cell, source of power

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2015.05.33

8
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza XRD oraz DSC, TG/DTG wpływu organicznie modyfikowanego montmorylonitu na krystaliczność i stopień degradacji kompozytów PLA/oMMT w warunkach in vitro
  AutorzyRAPACZ-KMITA A., GAJEK M., LACH R., SZARANIEC B., DUDEK M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 93
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułAnaliza zjawisk zachodzacych podczas elektrochemicznej redukcji tlenu na granicy faz $Au{vert}O_{2}{vert}$elektrolit tlenkowy -8%mol $Y_{2}O_{3}$ w $ZrO_{2}$
  AutorzyMagdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK, Bartłomiej LIS, Marcin GAJEK, Alicja RAPACZ-KMITA, Robert P. Socha
  ŹródłoPostępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — S. 281–290
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza zjawisk zachodzących na granicy faz materiał katodowy/ceramiczny elektrolit stały podczas długotrwałej polaryzacji
  AutorzyBartłomiej LIS, Magdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — S. 50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza zjawisk zachodzących podczas elektrochemicznej redukcji tlenku na granicy faz punktowa katoda tlenkowa $|O_{2}|$ elektrolit stałotlenkowy
  AutorzyMagdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK, Bartłomiej LIS, Alicja RAPACZ-KMITA, Marcin GAJEK, Magdalena ZIĄBKA, Krzysztof Śliwa, Bartosz ADAMCZYK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2017 t. 69 nr 2, s. 107–114. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1427
 • słowa kluczowe: materiał katodowy, stałotlenkowe ogniwo paliwowe, redukcja tlenu, chronoamperometria

  keywords: cathode material, solid oxide fuel cell, chronoamperometry, oxygen reduction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2009]
 • TytułAnalysis of ionic transport properties and XPS measurements in $Li_{1.3}Al_{0.15}Y_{0.15}Ti_{1.7}(PO_{4})_{3}$ ceramics
  AutorzyŠalkus T., Kazakevičius E., Kežionis A., Kazlauskienë V., Miškinis J., Dindune A., Kanepe Z., Ronis J., DUDEK M., BUĆKO M., [et al.]
  ŹródłoECERS : 11textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — S. 88–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułApplication of the $CaZrO_{3}$ electrolyte in the solid-state galvanic cells
  AutorzyGrzegorz RÓG, Anna KOZŁOWSKA-RÓG, Magdalena DUDEK
  ŹródłoMolecular Physics Reports. — 2002 vol. 35, s. 111–114
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessment of methanol properties as an energy source for powering transport vehicles
  AutorzyJarosław Markowski, Jacek Pielecha, Remigiusz Jasiński, Magdalena DUDEK, Jacek Madry
  ŹródłoJournal of Polish CIMEEAC. — 2016 vol. 11 no. 1, s. 131–137. — tekst: http://www.polishcimeeac.pl/Papers1/2016/013b.pdf
 • słowa kluczowe: metanol, ogniwa paliwowe, silniki spalinowe, źródła energii, parametry pracy

  keywords: methanol, fuel cells, energy sources, operating parameters, combustion engines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2018]
 • Tytuł$Ba_{0.95}Ca_{0.05}Ce_{0.9}Y_{0.1}O_{3}$ as an electrolyte for proton-conducting fuel cells
  AutorzyM. DUDEK, B. LIS, M. Mosiałek, S. Daugėla, T. Šalkus, A. Kežionis, R. LACH, J. Morgiel
  ŹródłoISSIS 2018 : 5textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/liquid interface : June 6textsuperscript{th}–8textsuperscript{th}, 2018, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski. — Kraków : Polish Academy of Sciences. Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 2018. — S. 54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2021]
 • Tytuł$Ba_{1-x}M_{x}Ce_{0.9}Y_{0.1}O_{3-delta}$-based electrolytes for reversible protonic fuel cells
  AutorzyB. LIS, M. DUDEK, A. RAŹNIAK, T. Šalkus, A. Kežionis, S. Daugela, M. Mosiałek
  Źródło6textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface : ISSIS 2021 [Dokument elektroniczny] : June 6textsuperscript{th}–9textsuperscript{th}, 2021, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski. — Kraków : Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry. Polish Academy of Sciences, 2021. — S. 139
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania laboratoryjne silnika elektrycznego przeznaczonego do napędu małego bezzałogowego aparatu latającego zasilanego z ogniwa paliwowego
  AutorzyPiotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Piotr Wygonik, Magdalena DUDEK, Bartłomiej LIS
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2013 nr 100 cz. 1, s. 15–20. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/100a/ref_04.pdf
 • słowa kluczowe: bezzałogowy aparat latający, bezszczotkowy silnik prądu stałego z magnesami trwałymi, ogniwo paliwowe

  keywords: unmanned aerial vehicle, brushless direct current DC motor, fuel cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania strukturalne i efekt magnetoelektryczny związków międzymetalicznych
  AutorzyMonika SZKLARSKA-ŁUKASIK, Alicja Pawlaczyk, Magdalena DUDEK, Janusz CHMIST, Mikołaj BEDNARSKI, Agnieszka ZWOŹNIAK, Artur KRAWCZYK, Jarosław PSZCZOŁA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — S. 159–168
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2020]
 • TytułBattery supply needs and strategy in the operating conditions of an electric vehicle equipped with a continuous power supply system
  AutorzyMagdalena DUDEK, Bartłomiej LIS, Andrzej RAŹNIAK, [et al.]
  ŹródłoEnergy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — S. 107
 • keywords: battery, electric vehicle, energy demand, power strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [inne, 2014]
 • TytułBezzałogowe aparaty latające zasilane ogniwami paliwowymi
  Autorzy[wykonawca] Magdalena DUDEK
  ŹródłoInnowator AGH : osiągnięcia naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie / red. Zbigniew Kąkol, Barbara Jezierska, Weronika Szewczyk ; tł. Grzegorz Kłopotowski. — Kraków : Dział Informacji i Promocji. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2014. — S. 78–79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBiomass fuels for direct carbon fuel cell with solid oxide electrolyte
  AutorzyMagdalena DUDEK, Piotr TOMCZYK, Robert Socha, Marek Skrzypkiewicz, Janusz Jewulski
  ŹródłoInternational Journal of Electrochemical Science [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2013 vol. 8 iss. 3, s. 3229–3253. — tekst: http://www.electrochemsci.org/papers/vol8/80303229.pdf
 • keywords: biomass, solid oxide fuel cell, carbon, direct carbon fuel cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCalcium zirconate as a solid electrolyte for electrochemical devices applied in metallurgy
  AutorzyM. DUDEK, G. RÓG, W. Bogusz, A. KOZŁOWSKA-RÓG, M. BUĆKO, Ł. ZYCH
  ŹródłoMaterials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology. — 2006 vol. 24 no. 1, s. 253–260
 • keywords: perovskite, electrolyte, metallic melt, probe, oxygen ion conductor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2016]
 • TytułCarbon as a fuel for efficient electricity generation in carbon solid oxide fuel cells
  AutorzyMarek Skrzypkiewicz, Magdalena DUDEK
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 138
 • keywords: solid oxide fuel cell, direct carbon fuel cell, charcoal, DCFC, DC-SOFC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: